Счетоводен и данъчен справочник

Пленарно заседание

15.05.2019
15/05/2019 - 17/05/2019
1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 14.5.2019 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 8.5.2019 г. законопроекти с вносители: Александър Ненков и група народни представители, 16.4.2019 г.; Младен Шишков и група народни представители, 17.4.2019 г.).
3. Проект на решение за работата на Народното събрание през май 2019 г.
4. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.4.2019 г.).
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, 23.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.4.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 16 май 2019 г.
6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 3.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 24.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 16 май 2019 г.
7. Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г. (Вносител: Комисията по бюджет и финанси) – точка трета за четвъртък, 16 май 2019 г.
8. Парламентарен контрол.
minfin.bg
« назад