Счетоводен и данъчен справочник

Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ за юли

10.07.2019
Публикуван е бюлетинът „Основни икономически и политически решения в ЕС“ с резултатите от проведеното на 9 юли заседание на Съвета ЕКОФИН. По време на заседанието, в рамките на Европейския семестър, Съветът одобри специфичните за всяка страна препоръки. Министрите на финансите се запознаха с актуалното състояние на дискусиите относно собствените ресурси на ЕС.
minfin.bg
« назад