Счетоводен и данъчен справочник

Възстановена е работата на електронния портал за продажби на НАП

23.07.2019

Електронният портал за продажби на НАП вече функционира нормално след извършен преглед за уязвимост. Поетапно ще възстановяваме работоспособността на всички е-услуги. 


nap.bg
« назад