Счетоводен и данъчен справочник

Пленарно заседание

31.07.2019
31/07/2019 - 31/07/2019
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 17.7.2019 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.6.2019 г.).
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 19.6.2019 г.).
4. Проект на решение за отпускане на държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията (Вносител: Министерски съвет, 25.7.2019 г.).
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев и Валентин Милушев, 19.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.7.2019 г.).
6. Парламентарен контрол.
minfin.bg
« назад