Счетоводен и данъчен справочник

Пленарно заседание

11.09.2019
11/09/2019 - 13/09/2019
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов и Емил Христов, 13.6.2018 г.).
2. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г.).
3. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 11.7.2019 г.).
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносител: Александър Сабанов, 6.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 12 септември 2019 г.
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 12 септември 2019 г.
6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 15.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 4.9.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 12 септември 2019 г.
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г.) – точка първа за петък, 13 септември 2019 г.
8. Парламентарен контрол
minfin.bg
« назад