Счетоводен и данъчен справочник

954-01-67 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организациии на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

11.09.2019

minfin.bg
« назад