Счетоводен и данъчен справочник

Пленарно заседание

18.09.2019
18/09/2019 - 20/09/2019
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Вносител: Министерски съвет, 8.7.2019 г.).
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносители: Славчо Атанасов, Боряна Георгиева, Йордан Йорданов и Маноил Манев, 5.9.2019 г.).
3. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската инвестиционна банка и правителството на Република България за вноска във Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост (Вносител: Министерски съвет, 25.7.2019 г.).
4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Славчо Атанасов и група народни представители, 31.7.2019 г.).
5. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г.).
6. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2018 г. (секретен) и проект на решение (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 19 септември 2019 г.; на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
7. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2018 г. (секретен) и проект на решение (Вносител: Министерски съвет, 15.4.2019 г.) - точка втора за четвъртък, 19 септември 2019 г.; на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
8. Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2018 г. (секретен) и проект на решение (Вносител: Министерски съвет, 19.4.2019 г.) - точка трета за четвъртък, 19 септември 2019 г.; на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
9. Годишен доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2018 г. (поверителен) и проект на решение (Вносител: Министерски съвет, 10.5.2019 г.) - точка четвърта за четвъртък, 19 септември 2019 г.; на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
10. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за стоковите борси и тържищата (Вносител: Министерски съвет, 29.7.2019 г.) - точка пета за четвъртък, 19 септември 2019 г.
11. Законопроект за ратифициране на Анекс към Рамковото споразумение за Проект „Традуки“ относно подкрепа и посредничество за проекти в областта на превода в Югоизточна Европа и присъединяването на Министерството на културата на Република България към проекта за периода 1 януари 2019 г. - 31 декември 2020 г., подписан от българската страна на 14 декември 2018 г. в София (Вносител: Министерски съвет, 5.8.2019 г.) – точка първа за петък, 20 септември 2019 г.
12. Парламентарен контрол.
minfin.bg
« назад