Счетоводен и данъчен справочник

В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник- председател на парламента, г-жа Адлен Шефкет, председател на групата за приятелство България – Узбекистан и г-жа Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с г-н Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан

25.09.2019
В Народното събрание се проведе работна среща на д-р Нигяр Джафер, заместник- председател на парламента, г-жа Адлен Шефкет, председател на групата за приятелство България – Узбекистан и г-жа Даниела Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване с г-н Улугбек Мухмадиев, Омбудсман на Република Узбекистан, както и с представители от Народното събрание (Oliy Majlis) и нестопанския сектор на Република Узбекистан.  Участниците в групата се запознаха с развитието и достиженията на законодателството на Република България по отношение на гражданските организации, включително участието им в законодателния процес. В резултат бе постигнато съгласие за подкрепа на усилията на Узбекистан по отношение на възприемане на законодателния модел на дейността на нестопанските организации в Република България в законодателството на Република Узбекистан. Посещението на работната група е в изпълнение на проект „Програма за съдебна реформа в Узбекистан“ , финансиран от Американската агенция за международно развитие в Узбекистан (JRUP/USAID) с цел реформа на законодателството относно организациите с нестопнаска цел и гражданското общество.

В срещата от Узбекистанска страна взеха участие и г-н Хамдамбек Атаджанов и г-жа Гулноза Саттарова от Институт за проблеми на законодателството и парламентарните изследвания към Законодателната камара на Олий Маджлис на Република Узбекистан, г-н Аскар Маматханов и г-н Улугбек Саидиев от Национално движение „ЮкСалиш”, г-жа Сайора Ходжаева от неправителствена организация „Институт за демокрация и права на човека“, г-жа Диловар Кабулова от НПО „Център за подкрепа на граждански инициативи”, г-жа Рахима Назарова и г-н Михаил Бояджиев, представители на проекта JRUP/USAID.
minfin.bg
« назад