Счетоводен и данъчен справочник

Пленарно заседание

02.10.2019
02/10/2019 - 04/10/2019
1. Проект на решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 5.9.2019 г.).
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 12.04.2019 г.).
3. Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове и други спортни мероприятия (Вносител: Министерски съвет, 22.7.2019 г.).
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 3 октомври 2019 г.
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за борба с трафика на хора (Вносител: Министерски съвет, 8.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 18.9.2019 г.) - точка втора за четвъртък, 3 октомври 2019 г.
6. Законопроект за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам (Вносител: Министерски съвет, 19.9.2019 г.) – точка първа за петък, 4 октомври 2019 г.
7. Парламентарен контрол - след приключване на законодателната част за петък, 4 октомври 2019 г.
minfin.bg
« назад