Счетоводен и данъчен справочник

Пленарно заседание

09.10.2019
09/10/2019 - 11/10/2019
1. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.9.2019 г. законопроекти с вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 2.9.2019 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 3.9.2019 г.; Веселин Марешки и група народни представители, 5.9.2019 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (Вносител: Министерски съвет, 19.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2019 г.).
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти (Вносител: Министерски съвет, 2.9.2019 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 10 октомври 2019 г.
4. Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите (Вносители: Красимир Ципов, Александър Иванов, Маноил Манев, Валентин Касабов, Халил Летифов, Румен Гечев, Жельо Бойчев и Емил Димитров, 3.10.2019 г.) – точка първа за петък, 11 октомври 2019 г.
5. Парламентарен контрол.
minfin.bg
« назад