Счетоводен и данъчен справочник

954-01-75 - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

10.10.2019

minfin.bg
« назад