Счетоводен и данъчен справочник

Уважаеми клиенти,

Във връзка с подновяване на сертификата за сигурност на сайта, на който се достъпват електронните услуги на НАП, потребителите, които използват операционна система Windows XP е необходимо да инсталират Service Pack 3 за тази операционна система.

Инсталацията е необходимо да бъде извършена от сайта на производителя на операционната система – Microsoft. Потребителите, които към момента са инсталирали Windows Internet Explorer 7 или Internet Explorer 8, трябва да го деинсталират преди инсталацията на Service Pack 3. След успешната инсталация на Service Pack 3, следва отново да обновите браузъра до последната поддържана от производителя версия - Windows Internet Explorer 8.

Повече информация за това как да бъдат извършени инсталациите можете да намерите на сайта на Microsoft

За да се ползва порталът за електронни услуги на НАП с браузър Mozilla Firefox, прочетете повече.


По повод разпространявана в публичното пространство информация за подготвяно обединение на двете приходни администрации - Национална агенция за приходите и Агенция „Митници", ви информираме следното: Министерство на финансите не разработва и не подготвя за реализиране концептуална рамка или проект за бъдеща обединена структура, включваща сливането на двете приходни агенции - Национална агенция за приходите и Агенция „Митници". Решение за създаване на обединена приходна агенция е извън правомощията на служебното правителство. Подготовката на подобна мащабна административна реформа включва широко обществено обсъждане и консултация с всички заинтересовани страни. За реализирането на такова обединение, което би засегнало широк кръг физически и юридически лица и би оказало влияние върху администрирането на приходите от мита, данъци и задължителни осигурителни вноски, е необходимо изготвянето на предварителен подробен анализ. Анализът следва да обхване нормативната база, структурите, функциите и дейностите на приходните агенции и да включва оценка на въздействието, проучване на практиките на други държави-членки на ЕС и трети страни.
Националният осигурителен институт (НОИ) стартира проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в НОИ за осигуряване на равен достъп на хората с увреждания”.