Счетоводен и данъчен справочник

12/12/2018 - 14/12/2018
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Вежди Рашидов, 19.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2018 г.).
2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Гергана Стефанова и група народни представители, 23.2.2018 г.; Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов, 16.11.2018 г.).
3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9.10.2018 г.; Министерски съвет, 5.11.2018 г.).
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.10.2018 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.10.2018 г.; Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев, 9.10.2018 г.).
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 3.10.2018 г.).
6. Проект на решение за попълване на ръководството на Комисията по външна политика (Вносител: Корнелия Нинова, 27.11.2018 г.).
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 13 декември 2018 г.
9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията (Вносител: Александър Ненков и група народни представители, 28.11.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 13 декември 2018 г.
10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 13 декември 2018 г.
11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Данаил Кирилов, 10.12.2018 г.) – точка първа за петък, 14 декември 2018 г.
12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
13. Парламентарен контрол.

noi newНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2018 г. е 901,26 лв.