Счетоводен и данъчен справочник

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев ще участва в Конференцията на председателите на парламенти на Европейския съюз. Форумът ще се проведе на 24 април 2017 г. в Братислава, Словакия.

На конференцията ще бъде обсъдено бъдещето на Европейския съюз като глобален фактор в контекста на актуалните промени и ролята на националните парламенти. „Парламентарният дневен ред по-близо до гражданите в съвременната епоха – споделяне на най-добри практики“ ще бъде другата основна тема на дебата.

Представени ще бъдат постиженията на словашкото председателство на Съвета на ЕС и неговото парламентарно измерение, както и състоянието на малтийското председателство на Съвета на ЕС.

Основно изказване на форума се очаква да направи председателят на Европейския парламент Антонио Таяни.

В рамките на форума в Братислава ще бъде подписана декларация за сътрудничество между парламентите на Естония, България и Австрия в подкрепа на подготовката и изпълнението на парламентарното измерение на председателството на Съвета на ЕС от тези три държави през периода 1 юли 2017 – 31 декември 2018 г.

Изказване на форума ще направи и председателят на българския парламент Димитър Главчев.

Конференцията ще приключи своята работа с приемането на заключителна декларация.

.

 

20/04/2017 - 21/04/2017
1. Изслушване на Деница Златева – заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018, относно подготовката на Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (Вносители: Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Драгомир Стойнев, Кристиан Вигенин, Валери Симеонов, Хамид Хамид, Симеон Симеонов и Гергана Стефанова, 19.4.2017 г.).
2. Изслушване на министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и министъра на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите мерки за гарантиране здравето на населението (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 19.4.2017 г.) – точка първа за петък, 21.4.2017 г.

Публикувана е обновена версия, заедно с първоначална инсталация, на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация за 2017 г. и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Рубрика Програмни продукти

НАП започна кампания, с която напомня на дружества, които все още не са заплатили декларираните от тях корпоративни данъци, че срокът за това изтече. Приходната агенция уведомява своите клиенти за просрочените им задължения чрез унифицирано електронно съобщение.

Срокът за подаване на фирмените декларации изтече на 31 март 2017 г. В същия срок дружествата трябваше да заплатят и дължимите корпоративни данъци.

Детайлни справки за дължимите данъци и осигурителни вноски, клиентите на НАП могат да направят чрез портала на НАП с електронен подпис и ПИК.

Народният представител от ПГ на ПП ГЕРБ Димитър Главчев беше избран за председател на 44-тото Народно събрание. 157 народни представители подкрепиха кандидатурата му и 81 се въздържаха.

Димитър Главчев е народен представител последователно в 41-вото, 42-рото и 43-тото Народно събрание. Заместник-председател е на 43-тия парламент. Бил е заместник-председател на Парламентарната група на ГЕРБ и председател на парламентарни комисии.

Вярвам, че ключовата дума в работата на това Народно събрание ще бъде обединение, заяви Димитър Главчев, след като беше избран за председател на парламента.

Важно е да намираме решения по приоритетни сфери, като здравеопазване, образование, социални дейности и сигурност, посочи той.

Димитър Главчев отбеляза, че гласуваното доверие от страна на избирателите задължава народните представители да работят по дневен ред, който избирателите им диктуват, независимо за кого са дали своя глас.

Очакват ни важни моменти, приоритетни законодателни решения, за които съм сигурен, че ще намерим общ език, каза още той.

За заместник-председатели на парламента бяха избрани Цвета Караянчева от ПГ на ПП ГЕРБ, Валери Жаблянов от ПГ „БСП за България”,  Явор Нотев от ПГ на „Обединени патриоти”, Нигяр Джафер от ПГ на ДПС и Веселин Марешки от ПГ на ПП Воля.


СЛОВО
на г-н Димитър Главчев при избирането му за председател на 44-тото Народно събрание

Уважаеми г-н Президент,
Уважаеми господин Премиер,
Уважаема г-жо Вицепрезидент,
Ваше светейшество,
Уважаеми представители на религиозните общности,
Господа министри,
Ваши превъзходителства,
Уважаеми госпожи и господа народни представители,
Уважаеми гости,

Днес сме тук по волята на повече от 3 милиона български избиратели. Обединява ни гласуваното ни на 26 март доверие. То ни задължава, като представители на всички избратели, в този динамичен, променящ се свят, да работим по дневния ред, който те ни диктуват. Независимо за кого са дали своя глас, българските граждани ясно и категорично поставиха своите изисквания към нас, като законодатели. Затова е важно да работим и да намираме решения по приоритетни сфери като образование, здравеопазване, социални дейности и сигурност.

Изправени сме и пред значим за страната момент – Европа е на кръстопът, а на България й предстои председателството на Европейския съюз. Време, в което трябва да се утвърдим като сигурен партньор. В процеса на подготовката решаващо значение има това парламентът да продължава да работи открито и прозрачно, което ще позволи на гражданите да участват отблизо в процеса на вземането на решения.

Вярвам, че ключова дума в работата на това Народно събрание ще бъде «обединението». Спомнете си какво пише и на сградата. Очакват ни важни моменти, приоритетни законодателни решения, по които съм сигурен, че ще намерим общ език.

Искам също така да Ви благодаря за доверието, което ми оказахте. Подхождам с дълбокото съзнание за голямата отговорност, която носим пред нашите избиратели. Нека си пожелаем заедно и достойно да защитаваме принципите на парламентаризма. Тук е мястото да  припомним, че преди броени дни отбелязахме годишнина от приемането на Търновската конституция. Документът, който заложи демократичното функциониране на съвременната българска държава.

Позволете ми да завърша с една моя любима мисъл на големия наш политик, държавник и финансист Атанас Буров: «Аз продължавам с риск да мина за старомоден политик да имам дълбока вяра в демокрацията, в националната демокрация и парламентаризма. И най-голямата моя вяра произхожда от едно – че тя е режим, който сам себе си лекува, че тя има гъвкавост, всичката приспособимост, за да може да отговори на най-разнообразните и най-променчивите нужди на един народ.»

Благодаря ви за вниманието!

Най-възрастният народен представител Тома Томов откри първото заседание на новоизбраното 44-то Народно събрание. Народните представители положиха следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се."

В пленарната зала прозвучаха химнът на Република България и химнът на Европейския съюз.

 

.

 

nssiНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец февруари 2017 г. е 791,26 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.03.2016 г. до 28.02.2017 г. е 777,36 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец март 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

Новоизбраното 44-то Народно събрание ще проведе първото си заседание на 19 април 2017 г. от 10.00 часа. Събранието се свиква с указ на президента Румен Радев, издаден на 7 април 2017 г., на основание чл. 75 от Конституцията на Република България. Заседанието на парламента ще бъде предавано пряко по БНТ и БНР.

Съгласно Конституцията (чл. 76) първото заседание на Народното събрание ще бъде открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 44-тото Народно събрание това е Тома Томов.

На първото заседание народните представители ще положат следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се." След полагането на клетвата народните представители ще подпишат клетвените листове.

В пленарната зала ще прозвучат химнът на Република България и химнът на Европейския съюз.

Изявления ще направят представители на представените в Народното събрание партии и коалиции. След това ще бъде избран председател на 44-тото Народно събрание. Председателят ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе слово.

Народните представители ще изберат заместник-председатели на Народното събрание и ще приемат решение за временно прилагане на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

С промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се усъвършенства нормативната уредба относно сумираното изчисляване на работното време, като се уреждат правила за съставянето на графиците и за определяне на нормата за продължителност на работното време.

Друга част от промените в наредбата произтичат от предвиденото с Кодекса на труда от 1 юни 2017 г. разширяване на кръга на лицата, имащи право да ползват отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск при смърт или тежко заболяване на родител. В тази връзка, за всеки един от видовете отпуск, изчерпателно се изброяват документите, които правоимащото лице е длъжно да приложи към писменото си заявление за ползване на отпуск до работодателя. Регламентирани са и обстоятелствата, поотделно за всеки вид отпуск, при наличието на които ползването му се прекратява.

С промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се осигурява възможност действащият в момента механизъм, разпореждането за ежегодно осъвременяване на пенсиите да се връчва само при поискване на лицето, да се запази и по отношение на разпорежданията за ежегодното преизчисляване на пенсиите от 1 юли.


Дата на откриване: 11.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.5.2017 г.

До края на данъчната кампания (2 май 2017 г.) информационният център на НАП ще работи с удължено време. Експертите на Агенцията ще приемат обаждания и запитвания на телефон 0700 18 700 от 8:30 до 18:00 ч., всеки работен ден.

На телефона на информационния център на НАП 0700 18 700 гражданите и представителите на фирмите могат да получат съвет за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски. Избирайки номера, клиентите на НАП могат да ползват и автоматичните услуги, които не изисква разговор с оператор и са достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, а именно проверка на здравен статус, справка за регистрация по ДДС и др. Обаждането към телефон 0700 18 700 е на цената на стандартен разговор. Запитвания клиентите могат да изпращат и на имейл адрес infocenter@nra.bg.

Законът за убежището и бежанците (ЗУБ) е нормативният акт, с който се определят условията и реда за предоставяне на международна закрила на лица от трети страни, намиращи се на територията на Република България. На основание чл. 37а от ЗУБ с Наредбата е предвидено на чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България да се предлага сключване на споразумение за интеграция. В споразумението за интеграция се определят техните права и задължения, както и правата и задълженията на съответните държавни или общински органи.

С предложения проект на Наредба се цели създаване на условия за успешно интегриране в българското общество на чужденците с предоставено убежище или международна закрила чрез предоставяне на широк кръг услуги и дейности. Съгласно Наредбата процесът на интеграция започва със сключване на споразумение за интеграция, за което кметът на съответната община и чужденецът с предоставено убежище или международна закрила доброволно заявяват своето желание. В споразумението трябва да бъдат включени конкретни дейности за интеграция по отношение на образование, заетост, обучение, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

Общините заявяват желание за сключване на споразумение за интеграция с определен брой чужденци с предоставено убежище или международна закрила, което е важен момент в процеса на интеграция.

Наредбата осигурява възможности на чужденците с предоставено убежище и международна закрила, които желаят да се установят на територията на Република България, да могат се интегрират успешно и да участват пълноценно в обществения живот.

С предложения проект на Наредба се определят редът и условията за реализация на целите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Подробно са уредени функциите на компетентните органи и институции на национално и на местно ниво. Предвижда се в процеса на интеграция активно участие да вземат с конкретни дейности Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, кметове на общини, областни управители и др.

С приемането на Наредбата ще се облекчи изпълнението на произтичащите от българското законодателство функции на компетентните институции по отношение на интеграцията на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

За първи път в българското законодателство с Наредбата се въвеждат индикатори, с помощта на които ще се извърши по-ефективна оценка на процеса на интеграция. С индикаторите се цели да се прецени до каква степен на чужденеца с предоставено убежище или международна закрила е осигурен достъп до образование, обучение, заетост, жилищно настаняване, здравеопазване и социално подпомагане и социални услуги.

За оценка на изпълнението на индикаторите компетентните институции ще събират информация за броя на децата, записани в детски градини и училища, на чужденците, записани във висши училища, на чужденците, които са започнали работа и др.

Наредбата предвижда да се събира информация за напредъка на всеки етап на интеграционния процес. В тази връзка е регламентирано издаването на интеграционна книжка, в която всяка от участващите в процеса на интеграция институции ще отбелязва резултатите от проведените с чужденеца дейности за интеграция.

В проекта на Наредба се уреждат координацията и контролът по изпълнението на споразумението за интеграция, които ще се осъществяват от заместник министър-председател, подпомаган от администрацията на Министерския съвет на Република България.

Ясно са регламентирани задълженията на кмета на общината, които произтичат от сключеното от него споразумение за интеграция. Освен това в проекта на Наредба са уредени и случаите, при които той може едностранно да прекрати споразумението за интеграция. Наредбата изчерпателно определя обхвата на задълженията на сключилия споразумение чужденец с предоставено убежище или международна закрила. Предвижда се възможността той да прави възражения пред областния управител при частично или пълно неизпълнение на дейност от споразумението от страна на кмета на общината.

Посочено е също, че правата на чужденците с предоставено убежище или международна закрила са приравнени с правата на българските граждани с изключение на правото да участват в избори за държавни и местни органи, в национални и местни избори, да участват в референдуми, както и да участват в създаването и да членуват в политически партии, да заемат длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство, да бъдат военнослужещи и други, изрично предвидени със закон.

В проекта на Наредба мерките и дейностите за интеграция се предвижда да се финансират от фондове и програми на Европейския съюз, фондове, програми и инструменти на други донори, международни институции и организации, както и национални средства по бюджетите, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма.

По отношение на мерките и дейностите за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила след преместване или презаселване, те се финансират по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Средствата се предоставят целево от Отговорния орган по фонда – дирекция „Международни проекти“ в Министерството на вътрешните работи по редa, предвиден в националните механизми за изпълнение на ангажиментите на Република България по преместване и презаселване.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя справка за съответствието му с него.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредбата няма да доведе до пряко/косвено въздействие върху държавния бюджет.

Проектът е обсъден и одобрен на заседание на Националния съвет по миграция и интеграция, проведено на 06.04.2017 г.


Дата на откриване: 07.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.4.2017 г.