Счетоводен и данъчен справочник

Правилникът за прилагане на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика се приема на основание чл.10 , ал. 1 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика.

С Правилника се уреждат условията и редът за вписване в и заличаване от Регистъра на социалните предприятия. Регистърът на социалните предприятия се създава, води и поддържа в Министерството на труда и социалната политика  като единен национален административен регистър. Информацията в Регистъра на социалните предприятия се съхранява в информационна система, която поддържа национална база данни. За целите на изпълнение на правилника информационната система се свързва по електронен път, съгласно Закона за електронното управление за автоматичен обмен на данни с Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, регистър БУЛСТАТ и Средата за междурегистров обмен (RegIX).

С Правилника се уреждат още  и условията и редът за отпускане на средства за обучение за повишаване на професионалната квалификация на лицата по чл. 7, т. 4 от Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, наети от социални предприятия клас А+, под формата на схеми за минимална помощ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)


Дата на откриване: 22.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.4.2019 г.

Председателят на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов връчи почетен плакет на Народното събрание на прочутия полски актьор Ян Енглерт. Известният полски актьор, режисьор и преподавател е в България по покана на ректора на НАТФИЗ проф. д-р Станислав Семержиев по повод удостояването му с почетна степен Доктор хонорис кауза.

Много се радвам да Ви посрещна в Народното събрание и да Ви поздравя с „добре дошъл“ в България, обърна се Вежди Рашидов към госта. Малко са актьорите, които са обичани от цял един народ, а Вие сте именно такъв, посочи той.

Изиграл съм повече от 150 филмови роли, но най-голям успех пожъна именно тази във филма „Осъдени души”, посочи Ян Енглерт. Той отбеляза, че посещението му в България е емоционален момент за него и изключително много се вълнува от голямото признание, което получава с удостояването му с почетна степен Доктор хонорис кауза на НАТФИЗ.

Ян Енглерт е известен на българската публика с ролята си на отец Ередия във филма „Осъдени души” на Въло Радев по романа на Димитър Димов.

Парламентът избра единодушно със 115 гласа "за" Радослав Миленков за подуправител – ръководител на управление "Банков надзор", на Българската народна банка.

След гласуването Радослав Миленков положи клетва като подуправител на БНБ на мястото на Димитър Костов.

Управителят на БНБ Димитър Радев посочи, че Миленков има значителен управленски опит в няколко търговски банки, а от ноември 2014 г. досега заема длъжността председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. Според него Миленков може да осигури приемственост в ключова сфера от мандата на Централната банка – регулирането и надзора върху банките в страната, и да доразвие капацитета на управление "Банков надзор" в продължение на реформите, извършени там през последните няколко години.

Основният приоритет, по който ще работя, е присъединяване към Единния надзорен механизъм, коментира пред журналисти новоизбраният подуправител на БНБ Радослав Миленков. Правителството ясно е заявило своите цели, и Централната банка, и се работи в този времеви хоризонт, за да бъдем приети до средата на тази година в чакалнята на Еврозоната и в Банковия съюз, каза Миленков в отговор на въпрос. Попитан изключени ли са случаи като КТБ, новият подуправител се ангажира да направи всичко възможно да не се допусне това.

Парламентът прие на второ четене нов Закон за защита на търговската тайна. Със закона се въвеждат изисквания на европейска директива за защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация /търговски тайни/ срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Целта е правна закрила на интелектуалните продукти, търговската и научно-изследователската информация, както и иновационното ноу-хау.

В закона е записано, че търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания: представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация; има търговска стойност, поради тайния си характер; по отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

Разписани са случаите, при които придобиването на търговска тайна е правомерно или неправомерно. Със закона се урежда производството и мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред.

Според вносителя /Министерския съвет/ с приемането на закона се увеличават стимулите за бизнеса, запазват се гаранциите за развитието на конкурентоспособността, подобряват се условията за трудова мобилност и се увеличава броят на работните места.

По повод Световния ден на водата в Народното събрание беше открита аквапис-фотоизложба на фотографа Тодор Ставрев. Събитието, което е част от поредицата „Културен Бургас в парламента“, се състоя по инициатива на народния представител Диана Саватева.

Трябва да бъдем достоен пример за идните поколения и да запазим нашата вода чиста, отбеляза председателят на парламента Цвета Караянчева. По думите й дълг на цялото общество е да живее с грижа към природата и водните ни ресурси.

Председателят на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание Ивелина Василева подчерта, че на Световния ден на водата – 22 март, ще премине под мотото „Вода за всички. Всеки е важен“. Водата е и конституционно право, защото всеки от нас трябва да има достъп до чиста питейна вода,  но тя е още живот, здраве и богатство, посочи председателят на Комисията по околната среда и водите. Ивелина Василева допълни, че България разполага с достатъчно водни ресурси, с прекрасни реки, с Черно море и ако се използва разумно, може да бъде и възможност за развитието на икономиката.

В откриването на експозицията участваха и изпълнители от формацията за автентичен фолклор „Нестинарче“ от град Царево. Талантливите деца изпяха три странджански народни песни, посветени на водата.