Счетоводен и данъчен справочник

17/10/2018 - 19/10/2018
1. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г. (секретно) и проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2018 г.) – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
2. Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ през 2017 г. (секретен) и проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 13.4.2018 г.) – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
3. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. (поверителен) и проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 13.4.2018 г.) – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
4. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 20.7.2018 г.).
5. Второ гласуване на Законопроект изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2018 г.).
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 18 октомври 2018 г.
7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 8.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 18.7.2018 г.).
8. Второ гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2018 г.).
9. Проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 15.10.2018 г.) – точка първа за петък, 19 октомври 2018 г.; гласуването на проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията, съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
10. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.) (Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 10.10.2018 г.) – точка втора за петък, 19 октомври 2018 г.
11. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 25.9.2018 г.).
12. Парламентарен контрол.