Счетоводен и данъчен справочник

С обявяването на Независимостта българският народ възвръща своето национално достойнство и чест, заяви председателят на Народното събрание Димитър Главчев в словото си на тържествената заря-проверка във Велико Търново, посветена на 109-тата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Димитър Главчев и народни представители участваха в честването на площад „Цар Асен І”. Председателят на парламента прие рапорта на командващия зарята.

Повярвал в собствените си сили и възможности, българският народ заявява категорично волята си сам да определя съдбините си, отбеляза председателят на парламента. Той подчерта, че с провъзгласяването на Независимостта България заема своето място на международната сцена като пълноправна държава, което увеличава нейния авторитет, подхранва самочувствието на българите и разкрива пред тях хоризонт на надеждата.

Обявяването на Независимостта и нейното признаване са пример за това, как при ясно формулирани цели и единодействие между институции, политици и дипломати, националната кауза може да бъде защитена, независимо от външнополитически обстоятелства, добави още Димитър Главчев.

По думите му България днес е част от един политически и икономически съюз на държави, гарантиращ стабилност и просперитет. В навечерието на българското председателството на Съвета на Европейския съюз имаме шанс страната ни да работи за реализирането на националните приоритети, заяви още председателят на Народното събрание.

Напомняме на клиентите на НАП, че удостоверенията за местно лице за данъчни цели се издават в офисите на НАП, включително и в случаите, когато се иска да се извърши удостоверяване и върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация.Обръщаме внимание, че в тези случаи също задължително се подава "Искане за издаване на удостоверение за местно лице" (Обр. № Окд-273), към което се прилага и формуляра на чуждестранната данъчна адмистрация, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.

Своевременното подаване в компетентния офис на НАП на "Искане за издаване на удостоверение за местно лице", в т.ч. с посочена от страна на физическите лица, включително и едноличните търговци, информация в Част ІІ от същото, която е от значение за определянето им като местни лица  на  Република България, ще облекчи процеса и ще намали времето за издаване на удостоверителния документ.

ВАЖНО: Данните, свързани с размер на получен доход в Р България за дадена година, които лицата посочват в представяните формуляри на чуждестранни данъчни администрации, подлежат на удостоверяване от НАП само в случаите, когато лицето отговаря на условията за „местно лице“ по смисъла на конкретна Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Република България и  друга  държава, за съответната година.

Изключение са немските формуляри:

- Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung   

- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1 Abs. 3, §1A EstG,

информацията, в които се удостоверява за лица, които имат постоянен адрес или адрес на пребиваване в Република България, след подаване на „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51).

Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. Полицейските органи на Главна дирекция "Гранична полиция" ще могат да осъществяват оперативно-издирвателна дейност и разследване на престъпления, свързани с функционалната им компетентност, на територията на цялата страна, предвижда законопроектът. Промените в Закона за МВР са предложени от Министерски съвет и бяха одобрени на първо четене от 98 депутати, 48 бяха „против” и 17 се въздържаха.

Според вносителите мерките се налагат вследствие на засиления миграционен натиск, който поражда различни казуси. Предвижда се още полицейските органи да могат да съпровождат лица, за които е издадена заповед за краткосрочно настаняване на основание закона за чужденците.

С направените промени се въвежда и понятието „е Call” в съответствие с националното и европейско законодателство. Това е спешно повикване на номер 112 от превозно средство, направено автоматично за осъществяване на звукова връзка между пътниците и най-подходящия център за приемане на спешни повиквания.

В рамките на плернарното си заседание народните представители приеха на първо четене промени в Наказателния кодекс, с които се инкриминира незаконният добив на подземни богатства на територията на страната.

Парламентът гласува на първо четене и нов Закон за частната охранителна дейност, внесен от Министерския съвет. От общо гласували 124 депутати,  91 бяха „за”, 10 – „против”, а 23 се въздържаха. Като основни мотиви за новия законопроект са посочени променената икономическа реалност, свързана с пълноправното членство на България в ЕС, както и промяната на обществено-политическото и социално-икономическото развитие на обществото.

Народните представители обсъдиха още доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г. и отхвърлиха законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация.

posteshtane upravitel_2017Мандатът на Ивайло Иванов като управител на Националния осигурителен институт (НОИ) започна динамично.

От сайта на НАП съобщават, че  програмния продукт „Трудови договори” за 2017 г., е актуализиран в съответствие с НКПД от 2017г.