Счетоводен и данъчен справочник

nssi118Вторият брой на информационния бюлетин на НОИ за т.г. вече е достъпен на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg) в рубриката „За потребителя” - “Информационни материали”.

.

Националните парламенти и европейските институции трябва да работят заедно, за да постигнат резултати в прилагането на европейския социален стълб. Това заяви председателят на Европейския икономически и социален комитет Лука Жаие пред участниците в пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз в София. Форумът е заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС.


Заедно можем да постигнем резултат в прилагането на европейския стълб и социалното измерение в Европа в полза на нашите граждани, подчерта Лука Жаие. Разбира се, някои от предложенията на Европейската комисия могат да претърпят промени, но ако те просто бъдат блокирани или отлагани до безкрай, това ще доведе до бездействие, а бездействието не е вариант, уточни той. Според Лука Жаие, ако не се предприемат действия, гражданите ще обърнат недоволството си към онези, които са на власт и няма да правят разграничение между ЕС и националното правителство и националния парламент.


Държавите-членки трябва да играят ключова роля, като превърнат в реалност социалния стълб, заяви Лука Жаие. В момента трябва да се влага в държави с ниски доходи, държави, които страдат през последните години от спад на доходите, посочи той и уточни, че има място за увеличаване на тези разходи чрез различни програми на ЕС.

Социалният стълб трябва да се превърне в положителна сила за Европа и нейните граждани и трябва да разглежда дисбаланса между икономическата и социалната политика в ЕС, подчерта председателят на Европейския икономически и социален комитет. Това е политическият отговор на бедността и социалното изключване, той не може да се ползва с доверие без съответната финансова подкрепа и законодателни действия, отбеляза той и добави, че Европейският семестър трябва да бъде ключовият елемент за управление и прилагане на европейския стълб на социалните права.


Приветствам проекта на декларация на участниците в пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на ЕС, тя е в правилната посока и ние ще я подкрепим, заяви Лука Жаие. Това е силен и добър отговор на предизвикателствата пред Европа, свързани с напредъка, растежа и сближаването, добави той.


Директорът по политическата координация в Главния секретариат на Европейската комисия Марсел Хааготбеляза, че Европейският стълб за социални права е бил предложен в етап на дълбоки промени в социално, технологично и икономическо отношение. В него има ясно послание за социална Европа, но и за единство сред държавите-членки, посочи той.


Националните парламенти играят изключително важна роля при изпълнението на задачите на този стълб, заяви Марсел Хааг. За него говорим като за споделен ангажимент, което означава, че на ниво ЕС играе важна роля, подчерта той.


Европейската комисия използва до краен предел всички инструменти, които са на нейно разположение, за да може да се работи по този стълб, посочи Директорът по политическата координация в Главния секретариат на ЕК. Грешка е да се смята, че стълбът може да бъде приложен само на европейско ниво, заяви той и уточни, че националните парламенти и правителства и европейските институции трябва да обединят усилията си за успешното реализиране на Европейския социален стълб.


По темата за Европейския стълб на социалните права говори и председателят на Комисията по европейски въпроси на Националния съвет на Словашката република Любош Блаха. Той благодари наБългарското председателство, че поставя въпроса за силната социална Европа, защото той е от изключително значение за нашето бъдеще. Социалните права в ЕС са много важни за оцеляването на европейското единство и социалния мир, отбеляза Любош Блаха.


Европейският социален стълб не може да оцелее, ако има големи социални неравенства, подчерта той и призова да се върнем към корените на европейската интеграция. Мисля, че този стълб е един от основните актове на Комисията на Юнкер и се надявам, че чрез него ще се разкрие социалното лице на ЕС, добавиЛюбош Блаха.


Очакваме европейските институции да изпълнят задачите на стълба  чрез фондовете за социално сближаване и други структурни фондове, посочи Любош Блаха. По думите му въпросът е кой ще получи най-много социална подкрепа от прилагането на Европейския социален стълб . Отговорът е – хората в най-слабо развитите региони, защото основата на социалната политика е да се помогне на онези, които са в най- неравностойно положение, които са най-бедни , заяви Любош Блаха.

Българското председателство на Съвета на ЕС ще се запомни с думите бъдеще, шанс, европейска перспектива, свързаност на Балканите. Това заяви вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева пред участниците в пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз в София. Форумът е заключителното събитие от Парламентарното измерение на Българското председателство.


Екатерина Захариева беше ключов говорител по темата „Интеграция и свързаност на Западните Балкани – нов стимул за политиката на разширяване на ЕС“.


Аз твърдо вярвам, че рецептата за сигурен и стабилен ЕС включва и сигурни и стабилни Балкани, заяви Екатерина Захариева. Затова и усилията на Българското председателство бяха насочени за отблокиране на процеса, свързан с европейската перспектива на страните от Западните Балкани, посочи тя. По отношение на свързаността обаче има още много какво да се направи и неслучайно една от основните теми на Срещата на върха в София беше именно тази, подчерта министърът на външните работи. Тук става дума за свързаност не само във физическия смисъл, но и между бизнеса, младите хора, учените, добави Екатерина Захариева и уточни, че много важна част от свързаността е сигурността, правоохранителните органи, борбата с организираната престъпност и корупцията.


Гордеем се, че успяхме да изведем европейската перспектива на страните от Западните Балкани на преден план в дневния ред на ЕС, подчерта Екатерина Захариева. Българското председателство полага усилия Съветът по общи въпроси тази година да има заключения и да се вземе решение за започване на преговори с Македония, както и позитивен тон и препоръка за Албания, посочи тя. Екатерина Захариева призова представителите на националните парламенти на страните от ЕС да подкрепят европейския стремеж на гражданите на Македония.


Време е за приятелство, просперитет и помирение оттук насетне това ще следва в нашия регион, заяви Екатерина Михайлова. Тя подчерта, че договорът между България и Македония е дал позитивен тласък в целия регион и посочи, че подкрепата за него сред македонските граждани е около 70 процента.


Министърът на външните работи на Република Македония Никола Димитров отбеляза, че неговата родина минава през дни и седмици, които ще останат в историята. Не можем да променим географията и историята, но може би можем да променим бъдещето си, заяви той и допълни, че точно това е направено вчера с подписването на договора с Гърция, като е инвестирано в приятелство. Донякъде това дължим на подкрепата на българските ни приятели, която ни беше предоставена с контактите и политическото ръководството на премиера Борисов и министър Захариева, каза Никола Димитров и допълни, че Българското председателство е поставило Западните Балкани в светлината на прожекторите. По думите му  миграционната криза през 2015-2016 г. е показала, че сигурността на този регион е неразделна част от общата европейска сигурност.


Ние сме на вратата на НАТО и ЕС от много години и искаме най-после да намерим ключа, за да я отворим, подчерта външният министър на Бившата югославска република Македония. Не искаме утре европейско членство, защото още не сме готови, но искаме достъп до най-добрия инструментариум за реформи и това е процесът на присъединяване, допълни той. Апелирам към вас за помощ, за да използваме тази историческа възможност, която създадохме, каза външният министър. Никола Димитров информира, че след края на лятото ще се проведе референдум, а днес правителството е приело проектозакон за ратифициране на името и за стратегическо партньорство с Атина.


Председателят на Комисията по европейски въпроси на хърватския парламент Домагой Милошевич благодари на Българското председателство, че е върнало вниманието върху Западните Балкани и политиките за разширяване. Той заяви, че през първата половина на 2020 г. Хърватия ще бъде председател на Съвета на ЕС и със сигурност това ще бъде и сред нейните приоритети. Свързаността не трябва да замести разширяването, подчерта  Домагой Милошевич. Той посочи три големи предизвикателства пред ЕС – външна миграция, вътрешна миграция и социално-икономическо развитие.


Нашата обща цел трябва да бъде членство в ЕС за Западните Балкани, разбира се, основано на изпълнение на критериите, заяви председателят на Комисията по европейски въпроси на хърватския парламент. Колкото по-скоро тези страни се присъединят към нас, толкова по-добре не само за източната част на Съюза, но и за целия Съюз, допълни той. Ако сме съгласни, че интеграцията и свързаността на тези страни  е важна за нас, тогава не трябва да се поколебаем да им окажем подкрепа както финансово, така и институционално и с инфраструктура, отбеляза Домагой Милошевич. По думите му процесът за присъединяване и членството не са цел сами по себе си, те са средство да се изградят силни икономики и институции и този процес не спира след присъединяването, а точно обратно.