Счетоводен и данъчен справочник

pazardzhik renoviraneНа 25 юли 2016 г. на официална церемония в гр. Пазарджик бяха открити изцяло реновираните помещения на отдел „Пенсии” на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в областния град.

Схема за манипулация на данни за оборотите от продажби разкри съвместна операция на ДАНС, МВР и НАП по Черноморието. Операцията е проведена във връзка с получена оперативна информация за използване на софтуер за укриване на оборотите от продажби в обекти...

Звеното за фискален контрол на НАП предотврати контрабанден внос от Румъния на 6 тона козе мляко. При контролна проверка чрез разтоварване на цистерна с мляко, фискалните инспектори се усъмнили в достоверността на предоставените от превозвача документи.

След щателно измерване и изчисляване на обема на цистерната, служителите от фискален контрол са установили разликата между декларираните литри мляко и превозваните в действителност. Оказало се, че 6 тона от товара на цистерната не са декларирани. След като инспекторите поискали обяснение на шофьора, той се е опитал да им представи фалшива товарителница. От НАП поясняват, че млякото най-вероятно е било предназначено за производство на готова продукция, която да се реализира на вътрешния пазар на България, без да се плати ДДС при продажбата й.

За първата половина от 2016 г. звеното за фискален контрол в НАП е проследило движението на 1,2 млрд. килограма рискови стоки, сред които плодове и зеленчуци, месо, захар, брашно, мляко и млечни продукти и др. Най-голям дял сред следените стоки имат плодовете и зеленчуците.

Звеното за фискален контрол в НАП беше създадено през 2014 г. със задача да контролира данъчните рискове при внос и търговия със стоки като плодове и зеленчуци, захар, брашно, месо и месни продукти, олио. Движението им на територията на страната се следи от екипи на приходната агенция на всички граници с държави от Европейския съюз, както и от мобилни групи във вътрешността на страната. 

На 26 май 2016 г. международната рейтингова агенция Fitch Ratings публикува актуализация на критериите за определяне на държавен кредитен рейтинг. Вследствие на това, през юли 2016 г. агенцията преразгледа оценките си за дълга на всички държави от портфолиото си, като за България решението за преоценката беше взето на 19 юли. На база на актуализираните критерии е направена преоценка в три основни направления: присъждане на нов краткосрочен рейтинг в местна валута, преразглеждане на съществуващия краткосрочен рейтинг в чуждестранна валута, както и на връзката между дългосрочния рейтинг в местна и в чуждестранна валута. В резултат от тези промени, Fitch приравни оценката за дългосрочния кредитен рейтинг на България в местна валута с тази за дългосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна валута, коригирайки я от ‘BBB' на ‘BBB-', отново със стабилна перспектива. Краткосрочният рейтинг в чуждестранна валута е препотвърден на ‘F3', като се присъжда и нов краткосрочен рейтинг в местна валута - също ‘F3'.  Дългосрочният рейтинг в чуждестранна валута, който бе потвърден за България на 3 юни т.г. на ниво BBB- (стабилна перспектива), не бе включен в преоценката, тъй като извършените методологически промени не засягат критериите за присъждането му. Според използваната в периода август 2014 г. - май 2016 г. методология за определяне на държавен кредитен рейтинг, оценката за дълга в местна валута бе обикновено еднаква или с една степен по-висока в сравнение с дълга в чуждестранна валута, въпреки че при определени обстоятелства разликата може да бъде и повече от една степен. С новите критерии Fitch залага по-силна обвързаност между кредитния риск по държавния дълг в местна и чуждестранна валута. От агенцията се позовават и на емпирични наблюдения на страни с присъден от тях рейтинг, които са спрели да обслужват дълга си в местна, съответно в чуждестранна валута, поради неплатежоспособност. Така, според актуализираната методология, присъждането на по-висок рейтинг за дълга в местна валута спрямо този в чуждестранна би следвало да е в сравнително редки случаи. От агенцията посочват, че преоценка на присъдения дългосрочен рейтинг в местна валута е възможна в случай на промяна на дългосрочния рейтинг в чуждестранна валута или на факторите, при които се допуска оценяване с по-висока степен на дългосрочния рейтинг в местна валута спрямо този в чуждестранна. По отношение на краткосрочния рейтинг основно влияние биха имали съответните дългосрочни рейтинги. От Fitch допълват, че чувствителността на присъдените рейтинги по отношение на икономическите фактори и допусканията, описани в предходния рейтингов доклад от 3 юни т.г., не е засегната от настоящия преглед и те остават непроменени.  Пълното съдържание на прессъобщението на рейтинговата агенция можете да видите тук.

godishnik 2Националният осигурителен институт информира, че годишното аналитично издание „Държавното обществено осигуряване през 2015 г.“ е публикувано на интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).

nssi118Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2016 г. паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство се изплащат на правоимащите лица в срок до 10 работни дни от представянето на необходимите данни за болничните листове

noiНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец май 2016 г. е 768,85 лв.

6,5 милиона справки са направили с личния си персонален идентификационен код (ПИК) клиентите на НАП през 2016 г., сочи статистиката на приходната агенция. Най-много с ПИК гражданите са проверявали своите задължения, като за първите шест месеца на годината тази услуга на НАП е ползвана близо 2 милиона пъти. Справка за осигурителния доход клиентите на НАП са направили 550 хиляди пъти, а за извършените плащания към НАП – 750 000.

В същото време от началото на годината до края на юни по интернет с ПИК в НАП са подадени общо 283 000 декларации, като 83 000 от тях са годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица. С ПИК има подадени най-много осигурителни декларации образец 1 – 114 000 броя. Персоналният код на НАП е безплатен и безсрочен и се издава в офиса на НАП по постоянен адрес. До момента в цялата страна има издадени близо 500 000 персонални кода.

С ПИК от 11 юли са достъпни още две нови електронни услуги. Самоосигуряващите се лица могат да подават две нови заявления – за приоритетно плащане на осигурителни вноски и заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

С ПИК клиентите могат да ползват много електронни услуги, които им спестяват разходката до офисите на Агенцията, а при подаване на годишните си декларации за облагане на доходите с персонален код, гражданите ползват облекчение от 5% от данъка за довнасяне.

Освен данъчната декларация за облагане на доходите, с персонален код на НАП гражданите могат да подават по интернет и много други документи – осигурителни декларации образец 1, 6, 5 и 7, справка за изплатени доходи на физически лица (по чл. 73 от ЗДДФЛ), както и декларацията за авансови данъци (по чл. 55 от ЗДДФЛ), която се изисква от самоосигуряващите се и наемодателите всяко тримесечие. С ПИК клиентите на НАП могат да проверяват още какви са задълженията им към бюджета, какви плащания са направили, какъв е осигурителният им доход, да получат информация за членство си в пенсионен фонд, направените вноски и др.

С ПИК на НАП могат да се ползват и услуги на много други администрации, като например електронни услуги на НОИ, да се проверяват задълженията за местни данъци и такси, както и да се плащат местни данъци и такси на някои общини.

Повече информация за това какви услуги предоставя НАП с ПИК, можете да видите в информационното видео, публикувано в официалния канал на Агенцията в YouTube.

1,1 милиона лева допълнителни задължения са установени от приключилите до сега 31 ревизии на доходи на собственици на луксозни автомобили. До момента са възложени общо 148 ревизии, като от края на 2015 г. до момента са извършени над 1800 проверки...

Постигането на устойчиво икономическо развитие на страната изисква динамичен и гъвкав пазар на труда и мобилна работна сила, която да отговаря на най-новите предизвикателства в търсенето на труд. Същевременно наличието на голям брой безработни от неравнопоставените групи и особено от групата на продължително безработните, въпреки положителния ръст на брутния вътрешен продукт, показва, че са необходими нормативни промени, за да се осигури законодателна база за насърчаване на мобилността.

Предложеният законопроект има за цел да подпомогне изпълнението на специфичните препоръки на ЕК към България. В препоръката към България за 2016г. се посочва, че в областта на пазара на труда, България следва „да подсили и интегрира социалните услуги и активните политики по заетостта, по-специално за дългосрочно безработните и за младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение.“  С предложените промени в ЗНЗ се допринася и за изпълнение на Препоръката на Съвета от 2015г., относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

С цел насърчаване на мобилността на безработните лица се предвижда когато безработни лица, включително младежи от социални заведения, завършили образованието си, започнат работа след насочване от дирекция „Бюро по труда“, в друго населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес, да получават средства за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет, но за не повече от 12 месеца. Размерът на средствата ще се определя ежегодно в Националния план за действие по заетостта, а реда и условията за получаването им – в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

За подобряване на достъпа до услугите на Агенцията по заетостта, посредническите услуги на търсещото работа лице ще се предоставят от териториалните поделения на Агенция по заетостта, независимо от адреса на регистрация на лицето, което ще улесни търсещите работа лица. Ще отпадне и санкцията за прекратяване на регистрацията, когато търсещите работа лица сменят адреса, по който са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“, без да я уведомят за това.

За разширяване на дейностите, свързани с осигуряване на заетост на неконкурентоспособните групи на пазара на труда, Агенцията по заетостта ще може да сключва трудов договор с безработно лице от групите в неравностойно положение на пазара на труда за изпращане за изпълнение на временна работа в предприятие - ползвател.

В Допълнителните разпоредби на ЗНЗ в определението за „безработен“ отпада изискването лицето при регистрация да „не попада в друга група търсещи работа лица“. Това изискване бе въведено с промените в ЗНЗ в края на 2015г., но приложението му при групата „учащи“ доведе до невъзможност за упражняване на правото за парично обезщетение на осигурени лица за риск „безработица“, съгласно КСО.

С цел активиране на продължително безработните лица в определението за „подходяща работа“ се намалява срокът от 18 на 12 месеца, след изтичането на който подходяща е работата, която съответства на здравословното състояние на лицето, ако тя се намира в същото населено място или до 50 км. извън него, при условие че има подходящ обществен транспорт. На регистрираните безработни лица до 12 месеца, т.е. които не са продължително безработни, освен на тези условия, предлаганата работа трябва да съответства и на образованието и квалификацията на лицето.

Разширяват се функциите на Комисията по заетостта към областния съвет за развитие. Тази комисия два пъти в годината ще набира, обработва, разпространява и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Редът за набиране, обработване и предоставяне на информацията се определя в правилника за прилагане на закона. Основната цел на предложената промяна е по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели от работна сила с определена квалификация.

За разширяване достъпа на предприятията до програми и мерки на пазара на труда се предвижда предприятията, които са в затруднено положение също да могат да получават средства, представляващи минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 г. Работодателите, както и институциите, осъществяващи обучение на възрастни или професионално ориентиране, вече ще могат да получават средства по този закон, представляващи минимална помощ, и когато осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив“.

           Кандидатите за регистрация, като предприятие, което осигурява временна работа няма да прилагат към заявлението удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението, както и удостоверение от съответната община по регистрация на предприятието за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на заявлението. За целите на административното производство, Агенцията по заетостта ще изисква удостоверенията по служебен път, съгласно условията и реда определени от Националната агенция за приходите и общините.

            Очаква се предложените промени да създадат условия за по-успешно срещане на търсенето и предлагането на работна сила, повишаване на резултатността на активната политика на пазара на труда, подобряване достъпа до пазара на труда особено за най-уязвимите групи, до намаляване на административните разходи за предприятията, които осигуряват временна работа и облекчаване на регистрационния режим.

            Предложените промени  в Закона за насърчаване на заетостта няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Финансирането ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда при условията, по реда и в размерите, определяни ежегодно в Националния план за действие по заетостта.


Дата на откриване: 07.7.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.7.2016 г.

eservicesНационалният осигурителен институт (НОИ) продължава да разширява списъка на предоставяните електронни услуги.

p124Националният осигурителен институт (НОИ) съобщава, че от 1 юли 2016 г., размерите на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2015 г. включително, се увеличават с 2,6 на сто съгласно решение на Надзорния съвет на НОИ.

Настоящата Наредба е разработена на основание разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Тя се явява естествена част от процеса по модернизиране на режима по държавните помощи на европейско и национално ниво чрез въвеждане на принципни постановки по държавните помощи, с които се съобразява предоставянето на  национален и европейски ресурс.

Основната цел на Наредбата е да уреди част от отношенията, свързани с различните дейности по координация, изпълнение и мониторинг на средствата, предоставени от Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се отчита необходимостта от правилното прилагане на законодателството по държавните помощи. По този начин се гарантира по-прозрачна и предвидима среда за законосъобразното разходване на публичните ресурси.

Наредбата обхваща реда за съгласуване с Министерство на финансите на мерки, типове процедури и форми на финансова подкрепа от средствата по оперативните програми, което ще подпомага Управляващите органи при вземането на информирани решения относно приложимостта и законосъобразността на режима по държавните помощи. Подробно са описани отделните етапи, форма, необходими документи и срокове за съгласуване с министъра на финансите, на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, с което се цели подобряване на координацията и контрола върху държавните помощи. Предвидените срокове са изцяло съобразени с процеса на оценката по същество на мерките, поради което са преценени като оптимални.

Съгласуването по реда на тази наредба не заменя процедурите по уведомяване, докладване, осигуряване на прозрачност по Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, както и конкретни процедури по европейски актове по държавните помощи, когато е приложимо. За процедури, по които се предвижда предоставяне на държавна помощ, която подлежи на подаване на уведомление до Европейската комисия или която е освободена от задължението за уведомяване на основание на акт на Съвета или на Европейската комисия, всички последващи действия на администратора на помощ следва да са в изпълнение на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане.


Дата на откриване: 30.6.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.7.2016 г.
„Очакваме около 3,5 % излишък в бюджета за първото полугодие на 2016 г., това е доста сериозен резултат, който гарантира стабилизирането на публичните финанси. Така, след като успяхме да стабилизираме и подредим финансовата система, отчитаме, че България се представя сравнително добре - сравнение с последните години, и то на фона на геополитическата и икономическата нестабилност в обкръжаваща ни среда" - това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов на Международна кръгла маса „Икономика на светло", организирана от АИКБ. Той допълни, че бюджетът ще бъде далеч от 2 % дефицит, който е заложен в консолидираната фискална програма за тази година. Министър Горанов обобщи резултатите от предприетите мерки за борба със сивата икономика, които се довели до този резултат в изпълнението на бюджета. Най-важните от тях са въведеният от началото на януари 2014 г. механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури. Министърът съобщи, че тази мярка е продължена до 31 декември 2018 г., а от нея отчитаме за 2015 г. и 2016 г. около 200 млн. лв. положителен ефект в приходната част на бюджета. Също от началото на 2014 г. е стартирала и е развита от сегашното правителство мярката, свързана с контрола върху физическото движение на стоки с висок фискален риск. За 2015 г. на фискалните контролни пунктове в страната са извършени над 280 000 проверки на транспортни средства, като на 73 000 от тях са поставени технически средства за контрол и е проследено движението на 895 000 тона рискови стоки от различни видове. В резултат на това при вътреобщностните придобивания на стоки с висок фискален риск от български юридически и физически лица се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 605 млн. лв., увеличението е 16,5 %. Ръстът на деклариране на всички вътреобщностните придобивания за 2015 г. е общо 17,4 %. За 2015 г. при сделките в страната се наблюдава увеличение на декларираната данъчна основа в размер на 7,326 млрд. лв. или увеличението е 4 %. Детайлна информация за резултатите от мерките можете да видите тук. Финансовият министър подчерта, че нашата страна има сравнително модерна финансова структура, което позволява допълнително ограничаване на размера на плащанията в брой, като гаранция за намаляване на възможността за избягването на плащанията на данъци. Той предлага тази мярка да продължи да се засилва. По отношение на контрола върху доставките и движението на течни горива се полагат целенасочени усилия както от страна на НАП, така и от Агенция „Митници" - увери Горанов. „Вчера на първо гласуване в НС беше прието изменение в ЗДДС, с което се въвежда механизъм за гарантиране на дължимия ДДС при търговия с горива. Освен тази мярка създадохме задължение за органите по приходите на НАП да уведомяват съответните компетентни органи (Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и др.) за предприемане на действия по отнемане в полза на държавата на съдовете, които са предмет на нарушението и горивата, съдържащи се в тях" - обясни министърът.  Владислав Горанов съобщи и данни за приходите от акцизните стоки. По отношение на горивата за първите 5 месеца на т.г. АМ отчитат 8,2 % номинален ръст на приходите от акциз за горивата, като в сравнение със същия период на 2015 г. приходите достигат 851,5 млн. лв. и ръст от 64,4 млн. лв. Увеличава се значително и обемът на задържаните горива - за периода януари-май 2016 г. те са 282 тона, около 200 тона повече в сравнение с миналата година. При тютюневите изделия до м. май приходите от акциз са 874,3 млн. лв., като отчитаме 23 % ръст спрямо миналата година. Ръстът на обложените с акциз цигари е достигнал 5,3 млрд. къса, като за същия период на 2015 г. те са били 4,5 млрд. къса - с 18,7 % е нараснал броят на обложените цигари. „Тези данни се потвърждават и от изследванията на бизнеса. От 18,1 % дял на нелегалните цигари в края на 2014 г., през цялата 2015 г. делът прогресивно намалява, за да достигне рекордно ниското ниво от 8,3 % в края на годината - това е най-ниският измерен резултат за последните 9 г. и един от най-ниските в ЕС" - коментира финансовият министър. Приходите от акциз от алкохол и алкохолни напитки за първите 5 месеца на годината отчитат увеличение от 5,7 % спрямо м.г. - приходите са достигнали 105 млн. лв. До края на м. май 2016 г. при различни проверки в страната са задържани над 41 000 литра високо алкохолни напитки и спирт, предназначен за тяхното производство. Министър Горанов посочи, че тези числа ще продължат да нарастват, защото „само за последните няколко дни имаме разкрити над 5 000 литра нелегален алкохол - това са количества от няколко случая от проверки на морето и са свързани с активизацията на летния сезон". Постъпленията от мита нарастват с 11,2 % или 7,2 млн. лв. за първите 5 месеца от годината. Като добра перспектива министър Горанов оцени присъединяването на страната ни към международните инициативи на правителствата на държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане - това са Глобалният форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели; Конвенцията за административно сътрудничество по данъчни въпроси,; Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация за финансови сметки и Приобщаващата рамка  за въвеждане на мерките по проекта за „Свиване на данъчната основа и прехвърлянето на печалби" (Плана BEPS). Той съобщи, че веднага след като сме се присъединили, е започнало получаването на данни - например, министърът на финансите на Германия е изпратил списък с банкови сметки на български физически и юридически лица, които германската страна е прихванала по линия на сътрудничеството с швейцарските власти - това е тема, по която органите по приходите у нас в момента работят, анонсира министърът на финансите. Министър Горанов отново заяви пред представителите на бизнеса, които участваха в кръглата маса, че МФ е отворена администрация към всякакви предложения, които биха могли да засилят капацитета на държавата и тя да може си събира приходите и да създава среда за правене на бизнес, която да е конкурентноспособна.  

nssi118На свое заседание, проведено на 29 юни 2016 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) прие актюерски доклад, анализиращ дългосрочното финансово състояние на фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) в България.