Счетоводен и данъчен справочник

Представители на държавните институции, на неправителствени организации и експерти обсъдиха на кръгла маса в Народното събрание възможните решения за намаляване и противодействие на агресията в обществото. Дискусията беше инициирана от народните представители проф. Георги Михайлов, д-р Даниела Дариткова, д-р Нигяр Джафер и Явор Нотев.

Насилието в обществото не се е увеличило, но картините на насилие са по-достъпни и формите на агресивно поведение са повече и по-цинични, такова мнение изразиха експерти на форума.

Телевизията показва предимно насилие, новинарските емисии обръщат най-голямо внимание на новините с голямо насилие, картините на насилие са по-достъпни и ние погрешно надценяваме насилието, каза завеждащата Клиниката по психиатрия в УМБАЛ "Александровска" проф. Вихра Миланова. Според нея трябва да се заложи на превенцията.

Смело мога да кажа, че едва ли днешните деца са по-агресивни от децата преди 20-30 години, имаме обаче впечатление, че съвременните деца са по-агресивни, защото формите на агресия са по-различни, повече и по-цинични, каза криминалният психолог Росен Йорданов. По думите му проблемът с агресията не е на децата, а е на възрастните.

В рамките на дискусията като проблем бяха очертани липсата на образование, социалното неравенство, високият миграционен индекс и отчуждението между хората в ерата на най-големите възможности за комуникация. Друг проблем е липсата на респект към институциите от страна на гражданите. Изказано бе мнение, че липсва доверие между родители и учители. Беше отбелязана и ролята на медиите за показването на модели на подражание, които не са позитивни. Според експерти в системата на висшето образование има необходимост от часове по комуникативни умения.

От 15 ноември 2017 г. Национална агенция за приходите започна изпращането на близо 18 хил. електронни и хартиени писма до клиенти, подали годишни данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ, в които при проверка са открити липсващи данни, грешен идентификационен номер за съставителя на годишния финансов отчет или неуточнен вид на правоотношението със задълженото лице (трудово или облигационно). Приходната администрация обръща внимание на клиентите си, че е необходимо да коригират данните в годишните декларации, като в 14-дневен срок от получаване на електронните писма, подадат нова декларация в компетентната структура на НАП. 

През 2017 г. на терен са работили 215 здравни медиатори, догодина те ще бъдат 230 в 117 български общини. Това заяви председателят на парламентарната Комисия по здравеопазването д-р Даниела Дариткова при откриването на информационни щандове, на които от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” предоставиха информация за дейността и постиженията си.

Д-р Даниела Дариткова подчерта, че през 2001 г. в България е имало едва 5 здравни медиатори и те са били финансирани по проекти. През 2006 г. те вече са 57 и дейността им се финансира от държавата, а през 2018 г.  ще бъдат 230 и ще работят в 117 български общини, посочи председателят на Комисията по здравеопазването.

Подкрепата на здравните медиатори е един от малкото примери за приемственост, последователност и реална инвестиция в профилактика, която не зависи от динамиката на политическите промени, заяви д-р Даниела Дариткова. Тя благодари на всички, които работят на терен, пазят доброто име на здравните медиатори и дават възможност то да се утвърди. Пожелавам ви все така упорито, вдъхновено и професионално да вършите своята работа, обърна се председателят на Комисията по здравеопазването към присъстващите медиатори.

От Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” отбелязаха, че парламентарната Комисия по здравеопазването вече дълги години подкрепя тяхната дейност и под нейната егида са проведени 11 срещи по имунопрофилактика. Сдружението ни е най-голямата организация, която работи на терен и се доказа със своите дейности и постигнати резултати, посочиха от организацията.

На представянето на информационните щандове присъстваха заместник-председателите на Народното събрание д-р Нигяр Джафер и Явор Нотев, членове на Комисията по здравеопазването и народни представители от различни парламентарни групи.

По повод 10 годишнината от създаването на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” в Народното събрание беше организирана дискусия.

Национална агенция за приходите беше отличена с първа награда в категорията „Подобрение на обслужването“ от Фондация „Граждани срещу бюрокрацията“ на официална церемония вчера. НАП получава приза заради факта, че практически всички административни услуги могат да бъдат ползвани по електронен път, както и заради силно подобреното качество на обслужване „лице в лице“ в офисите на приходната администрация.

„Наградата е признание за целия екип на НАП. Получаваме я и защото вярваме, че когато спазването на законовите изисквания е достатъчно лесно и удобно, клиентите ни неизбежно ще го оценят. Наградата е и ангажимент да продължим да подобряваме обслужването на нашите клиенти, включително като развиваме електронните си услуги и каналите, по които ги предоставяме и за напред“, каза по време на награждаването заместник изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова.

Вчера беше даден официалният старт на проекта „Практични финанси“ на неправителствената организация „Джуниър Ачийвмънт“ България. Проектът се реализира в партньорство с Министерство на образованието и науката и институционалната подкрепа на Национална агенция за приходите, Комисия по финансов надзор, както и  сдруженията и асоциациите на финансовия сектор в България. Чрез реализацията на проекта „Практични финанси“ JA България и партньорите целят да предоставят на учениците от гимназиален етап знания и практически умения в управлението на личните финанси. Курсът ще включва традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, смесени по начин, който помага на учащите да усвоят материала по-продуктивно.

Повишаването на финансовата и данъчна грамотност на учениците е важна посока за устойчива икономика. Отчитайки този факт НАП реализира образователната си програма „Влез в час с данъците“ от 2013 година. В рамките на проекта данъчни лектори водят учебни часове в средните училища в цялата страна, като се срещат с над 25 000 ученици годишно. От 2016 г. приходната агенция добави напълно нов компонент към проекта си. Това са онлайн курсовете по данъчни и осигурителни въпроси, които са достъпни безплатно за всички онлайн потребители на www.vlezvchas.bg

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев изпрати съболезнователен адрес до председателя на парламента на Гърция Никос Вуцис по повод наводненията, довели до човешки жертви и материални щети.

С дълбока загриженост и съпричастност следя тревожните новини за наводненията във Вашата страна, пише Димитър Главчев. Той изразява най-дълбоки съболезнования и съчувствие към близките и семействата на жертвите и към депутатите от парламента на Гърция. Солидарни сме с Вашия приятелски народ и ви уверяваме, че не сте сами в тези мигове на изпитания, се отбелязва още в писмото.

Председателят на парламента изразява увереност, че с общите усилия на държавните органи, местната власт и гражданите последиците от природното бедствие бързо ще бъдат проедоляни.

С проекта на Постановление се предлага на Министерския съвет да определи нов размер на минималната работна заплата за страната през  2018 г. от 510 лв.

През 2018 г. минималната работна заплата ще се увеличи с 10,9% от 460 лв. на 510 лв., ще се стимулира активността на пазара на работната сила, което ще доведе до значително нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на пазара на труда и ще се повиши и покупателната способност и жизненото равнището на населението. Повишаването размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта  и качеството на живот на населението в страната.

Правно основание за приемане на постановлението за определяне на  минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението се осигуряват в рамките на предвидените средствата по бюджетите на бюджетните организации. Изплащането на минималната работна заплата в търговските дружества е за сметка на съответните дружества.

Лице за контакт: Теменужка Златанова, началник на отдел „Жизнен стандарт, доходи от труд и социална икономика“, дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“,

тел.:02/81 19 513, ел. поща:tzlatanova@mlsp.government.bg.


Дата на откриване: 15.11.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.12.2017 г.