Счетоводен и данъчен справочник

31/10/2018 - 02/11/2018
1. Второ гласуване на Законопроект за киберсигурност (Вносител: Министерски съвет, 30.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 27.6.2018 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 13.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 10.10.2018 г.).
3. Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (Вносител: Министерски съвет, 2.8.2018 г.).
4. Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2018 г.).
5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 18.10.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 1 ноември 2018 г.
6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Вносители: Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева, 6.2.201 г. Приет на първо гласуване на 4.7.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 1 ноември 2018 г.
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (Вносител: Министерски съвет, 10.10.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 1 ноември 2018 г.
8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Емил Димитров и Данаил Кирилов, 29.10.2018 г.) – точка първа за петък, 2 ноември 2018 г.
9. Парламентарен контрол.