Счетоводен и данъчен справочник

Фотодокументалната изложба „Самолетостроенето в Казанлък“, която беше открита в Народното събрание от заместник-председателя на парламента Емил Христов, представя историята и достиженията на българското самолетостроене.

В експозицията са изложени снимки от откриването на самолетната фабрика „Български Капрони” и от историята и дейността й.

Българската нация има с какво да се гордее и трябва да показваме всичко хубаво, което е създадено от българите, подчерта при откриването на изложбата Емил Христов. Едно от тези неща е българското самолетостроене, посочи той и уточни, че експозицията представя началото, развитието и успехите на самолетната фабрика в Казанлък. В нея са работили млади български инженери с отлични перспективи и възможности за развитие в други страни, но избрали да дадат своя дан за развитие на самолетостроенето в България, добави Емил Христов.

На откриването присъстваха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, народни представители, кметът на Казанлък Галина Стоянова, кметове и общински съветници от Казанлък и гости на парламента.

Фотографската изложба е подготвена от директора на Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства Стефан Папукчиев с подкрепата на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Стефан Папукчиев отбеляза, че през 30-те години на 20-ти век в България са били произведени между 800 и 900 самолета.

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, свързани със сезонните работници и служителите на МВР. "За" гласуваха 90 народни представители, 7 бяха "против" и 46 се въздържаха.

С измененията се дава възможност работното време по еднодневните трудови договори да е осем или четири часа. Целта е да се осигури гъвкавост при прилагането на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, се посочва в мотивите. Така ще може коректно да се изчисляват дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, което ще отговаря на реално отработено време и положен труд, отбелязват вносителите.

Законопроектът предвижда и допустимост по изключение за полагане на извънреден труд от служители на МВР, чийто статут е уреден в Кодекса на труда и Закона за държавния служител. С разпоредбите на специалния Закон за МВР се регламентират условията и реда за полагане на извънреден труд само по отношение на държавните служители, каквито са полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението. За останалите служители се прилага Кодекса на труда, който допуска полагането на извънреден труд само по изключение и при изчерпателно изброени хипотези.

25/04/2018 - 27/04/2018
1. Проект на решение за попълване състава на Комисията по образованието и науката (Вносител: Полина Цанкова, 20.4.2018 г.).
2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 5.4.2018 г.).
3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство (Вносител: Министерски съвет, 29.3.2018 г.).
4. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет, 23.3.2018 г.).
5. Проект на решение за изменение на Решение за привеждане на акта за създаване на Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет, 26.3.2018 г.).
6. Проект на решение за изменение на Решение за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“ (Вносител: Министерски съвет, 26.3.2018 г.).
7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Общ проект изготвен от Комисията по енергетика, въз основа на приетите на първо гласуване на 4.4.2018 г. законопроекти с вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 8.3.2018 г.; Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, 27.3.2018 г.).
8. Избор на заместник-председател и трима членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21.3.2018 г.).
9. Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21.3.2018 г.).
10. Парламентарен контрол – петък, 27.4.2018 г. от 9.00 до 14.00 ч.

nssi118Изплащането на пенсиите през май 2018 г. от Националния осигурителен институт ще започне на 8 май (вторник) и ще приключи на 21 май (понеделник). Периодът е съобразен с предстоящите празнични и почивни дни в началото на месеца.

Председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов се срещна с Жерар Шалиан, геополитик, специалист в областта на военните конфликти и некласическите войни и с посланика на Франция в България Ерик Льобедел.

По време на срещата бяха обсъдени тендинциите в развитието на съвременната среда за сигурност. На разговора Жерар Шалиан представи и вижданията си за състоянието на съвременните конфликти. Специален фокус беше поставен върху развитието на обстановката и политиката за стабилност на Балканите. Ген. Константин Попов подчерта, че членството на България в НАТО и ЕС е наш цивилизационен избор и този избор ще определя политиката на страната в бъдеще и в дългосрочен план.

Необходимо е да работим за активизиране на политическия диалог и задълбочаване на междупарламентарните контакти с Чешката република, отбеляза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която разговаря с председателя на Камарата на депутатите на Чехия Радек Вондрачек. Срещата се проведе рамките на Конференцията на председателите на парламенти на страните-членки на Европейския съюз в Талин.

Цвета Караянчева и Радек Вондрачек се ангажираха да съдействат за по-интензивно сътрудничество между парламентарните комисии и групите за приятелство България – Чехия.

Председателят на българския парламент информира своя колега за успешното протичане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тя запозна Радек Вондрачек с предстоящите срещи от календара на Българското председателство, както и с интензивната работа по темата за Западните Балкани.

Наша приоритетна тема е европейската перспектива пред страните от Западните Балкани, но също така въпросите, свързани с миграцията, бежанския поток, кибер сигурността, дигитализацията и други, допълни Цвета Караянчева.

За нас – като парламентаристи, най-важно е темите на Народното събрание да са близо до гражданите, затова водим политика на прозрачност, допълни Цвета Караянчева. Тя даде висока оценка за усилията и ролята на Чехия в рамките на Вишеградската група, включително в качеството на страната на ротационен председател.
Комисията по енергетика изслуша петимата номинирани кандидати за нови членове на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предложените за избиране в комисията са Александър Йорданов, Георги Златев, Евден Николов, Пенка Трендафилова и Ремзи Осман. Трима от тях бяха членове на Комисията за енергийно и водно регулиране до 4 април, когато след теглен жребий им бяха прекратени мандатите в регулатора.

Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде обновена с четирима членове - двама със стаж в енергетиката, един със стаж в областта на водоснабдяването и един измежду членовете с опит в областта на правото или икономиката. Кандидатурите ще бъдат гласувани от Народното събрание.
Българското председателство на Съвета на ЕС протича изключително успешно, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която се срещна с председателя на Националния съвет на Република Австрия Волфганг Соботка в рамките на Конференцията на председателите на парламентите на страните-членки на ЕС в Талин, Естония.

Цвета Караянчева запозна австрийския си колега с приоритетната за Българското председателство тема за Западните Балкани. Те са ключов приоритет и на австрийската външна политика, стана ясно по време на разговора. Европейската перспектива пред страните от този регион е изключително важна, както за тях, така и за стабилността на Европейския съюз, допълни Цвета Караянчева. По думите й в рамките на Българското председателство на правителствено и парламентарно ниво се провеждат редица срещи с представители на държавите от Западните Балкани, на които се обсъждат действията, които е необходимо да се извършат за напредък по пътя за присъединяването им към ЕС. България иска страните от региона да станат част от европейското семейство, но след като извършат всички необходими реформи, допълни още председателят на Народното събрание.

Цвета Караянчева увери Волфганг Соботка, че Австрия е много важен политически и икономически партньор на България. Отношенията между двете страни са приятелски и се развиват успешно, коментира председателят на Народното събрание.

България продължава взаимодействието си с Австрия в сферата на сигурността, особено предвид предизвикателствата, пред които е изправена Европа като – мигрантски поток, терористични заплахи, кибер сигурността.

Австрия е изключително важен инвеститор в България, припомни по време на срещата Цвета Караянчева, като посочи, че от 1996 до 2017 г. преките австрийски вложения са 5,9 милиарда евро.

Председателят на българския парламент благодари на австрийския си колега за експертната подкрепа в подготовката ни за присъединяване към Шенген.
Отличните двустранни отношения и изключително активния политически диалог на всички нива обсъдиха председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и председателят на Бундестага на Федерална република Германия Волфганг Шойбле. Те разговаряха в рамките на Конференцията на председателите на парламентите на страните-членки на ЕС, която се провежда в Талин, Естония. 

Германия е наш стратегически партньор, доверен съюзник и дългогодишен приятел, отбеляза Цвета Караянчева. Двамата председатели оцениха много високо активното парламентарно сътрудничество и резултатните разговори на делегацията на Комисията по европейските въпроси на Бундестага през март с премиера Бойко Борисов, заместник-министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева и председателя на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин. 

България пое Председателството на Съвета на ЕС в труден период за Съюза и за Европа и ние благодарим за германската подкрепа и споделения опит за реализирането на приоритетите на Българското председателство и за защита на интересите и сигурността на европейските граждани, заяви председателят на българския парламент.

Цвета Караянчева благодари за ценната помощ, която германската страна ни предоставя по двустранна линия в ключови за България области като съдебна реформа, вътрешна сигурност, контрол и защита на границите, икономика, дуално образование и др. Тя подчерта, че разчитаме на германската подкрепа за скорошно присъединяване към Шенген и допълни, че страната ни е доказала, че може да се справи с тази тежка и отговорна задача в условията на безпрецедентен миграционен натиск.

Цвета Караянчева запозна председателя на Германския Бундестаг с усилията, които България полага по отношение на борбата с престъпността и реформите в съдебната система. Ние имаме ясна политическа воля, наясно сме какво очакват нашите партньори и работим активно, за да изпълним своите ангажименти така, както сме ги поели като страна-членка на ЕС, подчерта председателят на българския парламент. Като пример Цвета Караянчева посочи приетия само преди месеци от парламента Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Тя отбеляза също, че в актуализараната стратегия за национална сигурност, одобрена от парламента, миграционният натиск, корупцията, кибер сигурността са сред основните акценти.

Засилването на търговско-икономическите контакти и на инвестиционната активност на Германия у нас, бяха също сред темите на разговора. Всеки германски инвеститор е важен за нас и е добре дошъл в България, отбеляза председателят на парламента и увери, че страната ни е създала благоприятни условия за инвеститорите и за бизнеса. 

Цвета Караянчева и Волфганг Шойбле потвърдиха общата готовност за разширяване на ползотворния диалог и сътрудничеството между българския парламент и Бундестага на Федерална република Германия.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че страната ни цени много високо възможностите, които предлага стажантската програма на Буднестага за млади българи, които всяка година в продължение на пет месеца имат възможност да се запознаят отблизо с опита на германската законодателна институция. Цвета Караянчева добави, че тя е особено полезна, защото допринася за развитието на културното многообразие, за контактите между младите хора и успешната им реализация.

Председателят на Народното събрание заяви, че изборът на Волфганг Шойбле за председател на Бундестага е заслужено признание за неговия доказан обществен и професионален авторитет като голям политик, държавник и лидер.

Цвета Караянчева покани своя германски колега на официална визита в България. Волфганг Шойбле от своя страна прие да посети страната ни.