Счетоводен и данъчен справочник

Централен депозитар и Национална агенция за приходите (НАП) пускат обща електронна услуга за гражданите. От утре, 10 януари, всеки ще може да направи подробна справка за собствеността си върху акции на интернет страницатa на Централен депозитар. Справката ще се извършва чрез въвеждане на ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

„Новата електронна услуга, която разработихме заедно с НАП, има за цел да улесни гражданите, да направи достъпа им до информация за собствеността върху финансови инструменти бърз и безплатен. Това е част от системните ни усилия да стимулираме интереса към инвестициите в акции, както е и начин да развиваме успешно капиталовия пазар в страната ни.“, каза Васил Големански, изпълнителен директор на Централен депозитар.

„Правим поредната крачка в посока по-бързо и лесно обслужване на клиентите и на двете администрации. Вярвам, че с предлагането на повече и по-качествени е-услуги насърчаваме доброволното спазване на законодателството“, коментира Галя Димитрова, изпълнителен директор на НАП.

Проектът е реализиран от експертни екипи на Централен депозитар и НАП и е пряк резултат от волята на двете институции да намалят административната тежест върху гражданите и да създават ползи за тях.

Справката, която всеки гражданин може да направи чрез ЕГН и ПИК, издаден от НАП, съдържа информация за собствеността върху финансови инструменти като акции, облигации и дялове, в кое дружество са активите и допълнителни данни. Услугата дава достъп до информация и за притежавани акции придобити в резултат на масовата приватизация.

Справката е достъпна на сайта на Централен депозитар: https://ewallet.csd-bg.bg.

Приемаме Председателството като национална и надпартийна кауза, с която да се докажем като подготвен, конструктивен и коректен лидер на предстоящите ключови дебати за бъдещето на Съюза. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в приветствието си на церемонията в Народния театър „Иван Вазов“ по случай официалното откриване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Пред нас е и нелеката отговорност да работим за консенсусни решения в Европейския съюз, посочи Цвета Караянчева. Тя изрази увереност, че България ще бъде успешен ротационен Председател на Съвета на ЕС и в продължение на шест месеца ще е основен двигател на задачите от дневния ред на ЕС.

Като председател на българския парламент подчертавам, че народните представители съзнаваме значението на Парламентарното измерение – съществен и неделим елемент от нашето първо председателство, заяви Цвета Караянчева. Имаме политическата воля да продължим да насърчаваме българското правителство в неговата роля на честен и неутрален посредник между държавите-членки на ЕС да постига конкретни резултати по стратегическите европейски приоритети – както в рамките на 6-месечния период на Председателството, така и в контекста и 18-месечната политическа програма на Триото Естония-България-Австрия, допълни тя. По думите й Парламентарното измерение предоставя възможност за активно участие на народните представители в дискусиите по актуални въпроси от европейския дневен ред. Цвета Караянчева посочи, че ще бъдат обменени добри институционални практики между всички национални парламенти в ЕС и Европейския парламент и ще бъде осъществена парламентарна дипломация на най-високо ниво. За да се увенчаят с успех нашите усилия, разчитаме на тясното сътрудничество с европейските институции и останалите държави-членки, подчерта тя.

Председателят на Народното събрание припомни, че именно на сградата на парламента е изписан девизът, избран за мото на нашето председателство: „Съединението прави силата”. Българското Парламентарно измерение ще следва водещия принцип на Председателството за единство и солидарност по пътя на ориентирани към бъдещето реални резултати, посочи Цвета Караянчева. Тя увери, че през идните месеци българските депутати ще насърчават ефективното и интензивно междупарламентарно сътрудничество и ще дадат своя принос към формирането на ключовите общоевропейски политики.

Официалната церемонията започна с изпълнение на химна на Република България от Детския хор на Българското национално радио.
Тържественото събитие бе открито от министъра за Българското председателство Лиляна Павлова. За нас българите присъединяването към ЕС преди 11 години бе една сбъдната мечта. С гордост и самочувствие приемаме отговорността да бъдем председател на Съвета на ЕС, заяви Лиляна Павлова.

С приветствия към гостите се обърнаха президентът на Република България Румен Радев, министър-председателят на Република България Бойко Борисов, председателят на Европейския парламент Антонио Таяни, председателят на Европейския съвет Доналд Туск, както и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер.

След това Детският хор изпълни и химна на Европейския съюз.В културната програма бяха включени изпълнения на камерния ансамбъл „Йоан Кукузел-Ангелогласният”, вокалната акапелна формация „Ева Квартет”, Стоян Янкулов и ансамбъл „Чинари”, Националния фолклорен ансамбъл „Българе”, инструменталната формация „Булгара” и дуета Крис и Велин.

В деня, в който България официално поема председателството на Съвета на Европейския съюз, нека си дадем сметка, че действията и посланията ни ще формират нагласите на европейския елит, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева при откриването на новата сесия на парламента. Тя призова народните представители да погледнат на европредседателството не като фон за популизъм, а като повод за сближаване.

Тя пожела на народните представители разбирателство, консенсус, повече продуктивни дебати и сближаване на позициите по ключовите за страната въпроси. Първото за сесията заседание на Народното събрание започна с химна на Република България и химна на Европейския съюз.

В началото на сесията представители на парламентарните групи направиха изказвания за приоритетите си през новия политически сезон.

11/01/2018 - 12/01/2018
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите (Вносител: Министерски съвет, 28.11.2017 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавните такси (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 22.11.2017 г.).
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Кристиан Вигенин и група народни представители, 22.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2017 г.).
5. Ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 2017 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 274 от 29 декември 2017 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за петък, 12.1.2018 г.
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за собствеността (Вносител: Министерски съвет, 22.12.2017 г.) – точка втора за петък, 12.1.2018 г.
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 4.10.2017 г.).

Декларацията за облагане на доходите на физическите лица с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимия данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г.

Формулярът за облагане с корпоративен данък с баркод е достъпен в рубрика "Документи - данъци", раздел "За бизнеса". Срокът за фирмените декларации е 31 март 2018 г.

Консултации за декларирането и плащането на данъци и осигуровки могат да се направят на телефона на кол центъра на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2017 г. е 851,25 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2016 г. до 30.11.2017 г. е 815,96 лв.

От началото на годината ежемесечните справки-декларации по ДДС, които фирмите подават в НАП, се изпращат само по интернет. Това важи и за декемврийските документи, които трябва да се изпратят заедно с дневниците за покупки и продажби в приходната агенция до 15 януари 2018 г. Промяната ще засегне под 1% от фирмите, които подават справки-декларации, тъй като и до този момент над 99% от документите постъпват в НАП по електронен път.

Новият режим на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) предвижда изключение от правилото за електронно подаване на ДДС документите да се прави при подаването им от наследници или заветници при смърт на физическо лице – едноличен търговец, както и в някои други редки случаи (чл. 126, ал. 4, 7 и 8 от ЗДДС). Освен това, лицата, на които регистрацията по ЗДДС е прекратена през декември 2017 г., и които не са подавали ДДС-декларации по електронен път до датата на дерегистрацията им, за последния данъчен период, подават тези документи на хартиен и на технически носител, в компетентната териториална дирекция на НАП.

От началото на годината се съкращава срокът от 14-дневен на 7-дневен за подаване на заявление в случаите на възникване на основание за регистрация по закона.

Когато облагаемият оборот от 50 000 лв. е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация по ЗДДС е 7 дни от датата, на която е достигнат оборотът.

При прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса, органите по приходите ще дерегистрират лицето служебно.

Повече подробности за новото изискване може да се получат на телефона на Информационния център на агенцията 0700 18 700.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в честванията по повод 140-тата годишнина от Освобождението на град Казанлък.

Днес, когато се прекланяме пред загиналите герои, знаем, че те се биха достойно и храбро, те са нашият пример за мъжество, стоицизъм и мерило за любовта към Отечеството, отбеляза Цвета Караянчева в словото си на тържествената заря-проверка по случай  годишнината.

Преди това тя прие строя и поздрави почетния караул от представителни части на 61-ва Стрямска механизирана бригада. С историческа възстановка жителите на Казанлък пресъздадоха събития преди 140 години, когато градът е окончателно е освободен.

Историческите събития са повод да преосмислим отново делото на героите в името на националната ни кауза и национално обединение, допълни още в приветствието си председателят на парламента.

Цвета Караянчева призова да помним миналото, да бъдем обединени като народ и да гледаме напред. Така както Казанлък е в центъра на България, така и България през следващите месеци ще бъде в центъра на Европейския съюз, ще реди дневния ред на Европа и ще бъде стожер на сигурността, добави председателят на Народното събрание.

Днес, когато празнуваме 140 години от Освобождението на Казанлък, трябва да заявим, че с гордост можем да градим своето бъдеще и можем да изграждаме мостове, подчерта Цвета Караянчева. Нека помним, че величието на Родината ни се гради от делото на достойно живелите и загинали български герои, добави тя.
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева присъства на отбелязването на празника Богоявление в Пловдив. Тя прие почетния строй на представителните части на Българската армия, участващи в ритуала.

Традиционния Богоявленски водосвет на бойните знамена на Българската армия отслужи Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай.

Цвета Караянчева присъства и на ритуала по изваждането на Светия кръст от водите на река Марица. Кръста от водите на река Марица извади Стойно Гатов от 68-ма бригада „Специални сили“.

По-късно председателят на парламента поднесе цветя на паметника на Христо Ботев в Пловдив по повод 170-тата годишнина от рождението на поета-революционер.
Заместник-председателят на парламента Емил Христов и народни представители присъстваха на водосвета на бойните знамена на празника Богоявление в София.

Традиционният Богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия беше отслужен на 6 януари 2018 г. от Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит. Пред паметника на Незнайния воин бяха поднесени венци и цветя. Ритуалът завърши с националния химн и тържествен марш на гвардейците.
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева присъства на тържествения Богоявленски ритуал по освещаване на водите на река Арда и изваждане на светия кръст край средновековния манастирски комплекс „Св. Йоан Предтеча“ в Кърджали. Празничното богослужение беше възглавено от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай, който благослови бойните знамена. Цвета Караянчева прие строя на представителните роти от 68-ма бригада „Специални сили“.

Кръста от водите на река Арда извади 15-годишният Станимир Димов. При децата до 14 години, които скочиха в басейн, кръста хвана Асен Николов на 12 години.

Председателят на парламента Цвета Караянчева поздрави децата от неделното училище по православие и пожела на всички здраве, разум и успехи.
Национален комитет за честване на 170-тата годишнина от рождението на Христо Ботев ще бъде учреден на 18 януари в Народното събрание, съобщи председателят на парламента Цвета Караянчева на тържественото честване на годишнината от рождението на поета в родния му град Калофер. С него бе поставено началото на поредицата чествания под патронажа на председателя на Народното събрание, с които през тази година България отдава почит пред паметта на Ботев.

Цвета Караянчева прие строя и поздрави почетния караул от представителни части на 61-ва стрямска механизирана бригада на площад „Христо Ботев”. Тя поднесе цветя пред паметника на майката на поета Иванка Ботева и пред бюст-паметника на Христо Ботев в Националния музей „Христо Ботев”.

В словото си на тържествено събрание в Народно читалище „Христо Ботев 1869“ председателят на парламента отбеляза, че 170 години след рождението на безсмъртния поет и революционер песните му, превърнали се в символ на стремежа ни за свобода и независимост, продължават да предизвикват най-съкровен трепет във всяко българско сърце. Ботев ще живее във всеки българин и в душите на бъдещите поколения, добави още Цвета Караянчева.

Кметът на Калофер Румен Стоянов заяви, че именно в родното място на Ботев може да се разбере най-добре поезията, да се отчете най-ясно значимостта на делото му, защото от тук е тръгнал неговия плам. По това каква частица от Ботев носим в сърцата си, зависи колко сме българи, заяви той пред присъстващите на тържественото отбелязване на 170-тата годишнина от рождението на бележития поет и революционер.

Председателят на парламента разгледа музея на Ботев, където написа в книгата за посетители: „Преклонението пред подвига на Ботев е преклонение пред майка България, защото без Ботев днес нямаше да има Отечество. Ще го знаем и ще го помним, докато има българи.“

Директорът на музея Ася Николова представи експозицията, в която са показани и малкото лични вещи на поета, запазени до днес и връчи на председателя на Народното събрание почетен плакет.

Народни представители, кметът на Карлово Емил Кабаиванов, председателят на Общинския съвет  на Карлово Теодор Шойлеков и Началникът на гарнизона бригаден генерал Пламен Йорданов бяха сред присъстващите на честването.