Счетоводен и данъчен справочник

Caf-sertifikatОбщо 14 администрации от публичния сектор, сред които и Националният осигурителен институт (НОИ), получиха сертификат за „Коректен CAF потребител" след извършена външна оценка от Института по публична администрация (ИПА).

Национална агенция за приходите организира семинар, свързан с промените в данъчното и осигурително законодателство, които ще влязат в сила от 1 януари 2019 г. Семинарът ще се излъчва на живо на 14 декември (петък) от 10 до 16,30 ч.  в канала на приходната агенция в YouTube на адрес https://www.youtube.com/user/NRAChannel. Запис от семинара ще бъде публикуван в официалния канал на НАП в YouTube.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното и осигурително законодателство и практиката по прилагането му.
В събитието участие ще вземат Росен Иванов, директор на дирекция "Данъчно осигурителна методология", водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.

Ще бъдат представени най-новите законодателни решения в областта на данъчното и осигурително законодателство и практиката по прилагането му.

В събитието участие ще вземат Росен Иванов, директор на дирекция "Данъчно осигурителна методология", водещи експерти по преки и косвени данъци и осигуряване и Росен Бъчваров, директор на дирекция „Комуникации и протокол“ в НАП.

Председателят на Комисията по културата и медиите Вежди Рашидов, който е и председател на групата за приятелство със Саудитска Арабия в Народното събрание, се срещна днес в парламента с гостуващата у нас делегация на Фондация „Крал Абдулазис“ от Саудитска Арабия. На срещата присъстваха и народните представители Адлен Шевкед и Александър Симов, които са членове на групата за приятелство със Саудитска Арабия.

Членовете на делегацията д-р Сюлейман Салим Шахри, Юсеф Мансур Абу Хеймид и Мансур Алхауити запознаха Вежди Рашидов с дейността на фондацията, начело на която е кралят на Саудитска Арабия. Организацията има повече от 400 научни издания за културно наследство, подкрепя големи проекти в света и иска да си сътрудничи с България.

Вежди Рашидов увери гостите, че съществува добър потенциал за културен обмен между двете страни и изтъкна, че България има уникално културно наследство, достойно да бъде показано в най-престижните световни  зали. Гостите приеха със задоволство идеята на Рашидов да се работи  за организиране на изложба с ценни ръкописи от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ в Саудитска Арабия, както и да се обсъдят конкретни възможности за проекти в областта на различните изкуства.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов участва в 109-ата среща на Управителния съвет на Европол в качеството си на представител на Съвместната група за парламентарен контрол над дейността на Агенцията.

На срещата бяха обсъдени плановете за стратегическите приоритети и за засилването на работата на организацията в дългосрочен план като център за обмяна не само на оперативна информация, но и на добри практики между правоохранителните служби на европейско ниво.

Цветан Цветанов подчерта, че стратегическото разгръщане на работата на Европол е в полза на всяка една държава-членка и допринася за сигурността на всеки европейски гражданин. Същевременно, за да се извършва тази работа ефективно и в изпълнение на високите оперативни стандарти и цели, е необходимо тя да бъде подплатена с необходимия за това бюджет и политическа подкрепа както от изпълнителната власт, така и от парламентаристите на национално и европейско ниво.

Председателят на Управителния съвет на Европол Прит Паркна благодари на Цветан Цветанов за експертния му принос по време на дебатите от дневния ред и подчерта, че неговата позиция е от решаващо значение за генериране на добавена стойност на политическо ниво за работата на Европол, както и за изграждането на повече доверие, легитимност и отчетност на Агенцията.

В рамките на посещението на българската парламентарна делегация в Букурещ председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова се срещна с министъра на външните работи на Румъния Теодор Мелешкану. Джема Грозданова представи резултатите от Българското председателство на Съвета на ЕС, като подчерта, че Румъния е в благоприятната позиция да продължи българските приоритети, като поставеното на дневния  ред на Съюза присъединяване на Западните Балкани. Българската и румънската страни се съгласиха, че трайно решение на проблемите между Сърбия и Косово не може да бъде постигнато чрез размяна на територии.

Теодор Мелешкану благодари за българския принос чрез успешното провеждане на председателството на Съвета на ЕС и изрази увереност, че приоритетите на Румънското председателство ще продължат да отстояват интересите на страните от региона на Балканите, както и на Съюза като цяло. Сред дискутираните приоритети на Румънското председателство на Съвета на ЕС бяха европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, регионалното сътрудничество в сферата на икономиката, енергетиката, туризма, екологията, както и проекти за свързаност. Също така акцент бе поставен върху укрепването на глобалната роля на ЕС, както и създаването на перспективи за растеж в дългосрочен план на регионално ниво, като част от тази стратегия.

Джема Грозданова посочи, че България подкрепя Европейската перспектива на страните от Западните Балкани в индивидуален план, всяка според нивото на напредъка си при покриването на критериите за членство. България се надява най-напредналите страни по присъединителния процес да постигнат успешен финален резултат, дори и преди 2025 г.

Парламентът прие промени в Закона за устройство на територията на първо четене. С промените се отлага влизането в сила на изисквания за наличие на общи устройствени планове като необходима предпоставка за извършване на промяна на предназначението на извън урбанизирани територии, както и други ограничения, свързани със създаването на подробни устройствени планове за определени територии на населените места и техните землища. Сегашният срок е 1 януари 2019 г., с промените се удължава до 1 януари 2021 г.

Повод за отлагането е обстоятелството, че в голяма част от общините все още не са налице одобрени и влезли в сила общи устройствени планове. Забавянията в процедурите са свързани с оспорване на процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки; затруднено е набавянето на необходимите изходни данни и информация, свързани с устройството на съответните територии; продължителност на процедурите за обществено обсъждане; забавяне на съгласувателните процедури с централни и териториални администрации, експлоатационни дружества и най-вече с Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите и обжалване на екологичните оценки.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов проведе работна среща с изпълнителния директор на Европол Катрин де Бол. Срещата се състоя в рамките на посещението на Цветан Цветанов във Виена за участие в 109-ата среща на Управителния съвет на Европол в качеството на представител на Съвместната група за парламентарен контрол.

Двамата дадоха висока оценка на добавената стойност, която сътрудничеството между Агенцията и Съвместната група за парламентарен контрол на дейността й осигурява на европейската сигурност. Цветан Цветанов отбеляза, че в допълнение към надзорната си функция, Групата трябва да възприеме като свой ангажимент и подкрепата за доброто функциониране на Европол.

По време на разговора бяха обсъдени и заплахите пред сигурността, попадащи в мандата на Агенцията. Де Бол и Цветан Цветанов се обединиха около становището, че едно от най-динамично променящите се и нарастващи предизвикателства е киберсигурността. Засилването на сътрудничеството със страните от Западните Балкани също бе сред акцентите в разговора, като бяха засегнати практическите му измерения.

Цветан Цветанов и Катрин Де Бол обсъдиха и терористичния акт в Страсбург от 11 декември, като по този повод подчертаха важността от споделяне на информация между държавите-членки и пълноценното използване на ресурса на Европол.