Счетоводен и данъчен справочник

Народното събрание единодушно със 140 гласа „за“ ратифицира Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, подписан на 6 февруари 2019 г. в Брюксел. Председателят на Събранието на Република Северна Македония Талат Джафери беше приветстван от народните представители в пленарната зала на парламента и проследи обсъждането и гласуването на ратификацията.

В наш национален интерес е югозападната ни съседка да бъде част от зоната на споделени демократични ценности, да поеме своя дял от отговорностите и задълженията, произтичащи от членството в НАТО, както и да допринася за евроатлантическата сигурност, заяви вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, която представи мотивите на вносителя – Министерски съвет.

Водена от убеждението, че европейската и евроатлантическата перспектива е най-стабилната гаранция за установяване на трайна сигурност и просперитет в региона на Западните Балкани, страната ни активно работи за евроатлантическата интеграция на страните от региона както в рамките на НАТО, така и в двустранен план, се отбелязва в мотивите. В тях се посочва, че Република България е последователен поддръжник на политиката на НАТО на отворени врати.

Към нашата съседна страна, с която имаме обща история и близки връзки между гражданите на двете държави, следваме последователна политика на развитие на добросъседски и приятелски отношения и всестранно сътрудничество в полза на нашите общества, се посочва още в мотивите. В тях се припомня, че на 15 януари 1992 г. Република България първа призна официално независимостта на страната. В мотивите се отбелязва още, че България е последователен поддръжник на европейска и евроатлантическа интеграция на Република Северна Македония, като отчита значението на тези процеси за провеждането на вътрешни реформи, укрепването на сигурността и стабилността и изграждането на добросъседски отношения.  В подписания на 1 август 2017 г. в Скопие Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония бе поет политически ангажимент за подкрепа на получаването на покана за членство на страната в НАТО съгласно съответните решения на организацията, пише още в мотивите.
Депутатите в пленарна зала приветстваха присъединяването на Северна Македония към НАТО.

В изявление за медиите след ратификацията на Протокола председателят на Народното събрание Цвета Караянчева поздрави от името на българския парламент и на българския народ председателя на Събранието на Република Северна Македония Талат Джафери за подписването на Протокола за присъединяване на Република Северна Македония към НАТО. С днешната ратификация Народното събрание  показа решимостта на българската държава да продължи решаването на проблемите в региона и да се грижи за колективната сигурност не само в нашия регион, но и в Европа, допълни тя.

Председателят на Събранието на Република Северна Македония Талат Джафери благодари на България за безрезервната подкрепа за евроатлантическото бъдеще на страната. По думите му подписаният договор между двете страни за приятелство и добросъседство вече дава резултат.

Уверен съм, че съседството ни с България е силна гаранция, че и ние като страна, и целият Балкански регион, ще се развиваме във вярната посока, което ще донесе мир, стабилност и благосъстояние на всички граждани, заяви още Талат Джафери.


България ще продължи своята последователна подкрепа за усилията на Северна Македония за европейска и евроатлантическа интеграция, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в разговора си с председателя на Събранието на Република Северна Македония Талат Джафери. Талат Джафери е в България по повод гласуването в Народното събрание на законопроекта за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор за присъединяването на Република Северна Македония.

Поздравявам Ви за успешното завършване на ратификацията на Договора от Преспа и за приемането на протокола към Северноатлантическия договор за присъединяване на Северна Македония към НАТО, заяви в Цвета Караянчева. Тя подчерта, че България не спести усилия, за да върне страните от Западните Балкани, и особено Република Северна Македония, в дневния ред на ЕС. Това беше и приоритет на първото за страната ни председателство на Съвета на ЕС, добави председателят на Народното събрание.

Председателят на Събранието на Република Северна Македония Талат Джафери изрази благодарност към България за усилията и подкрепата, която страната ни е оказала за европейска и евроатлантическа интеграция на Северна Македония. Диалогът и сътрудничеството могат да ни водят напред, добави той.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че са видими ползите от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни. Секторното сътрудничество все повече нараства и се задълбочава, но е нужно да работим за по-добрата транспортна и инфраструктурна свързаност между страните от Западните Балкани, подчерта Цвета Караянчева. Тя посочи, че това би допринесло за развитието на икономиките в региона и за привличане и насърчаване на инвестициите. Длъжни сме да работим и да вървим напред в усилията си за осигуряване на възможности за пълноценна реализация младите хора в нашата страна, заяви Талат Джафери.

Народното събрание е готово да сподели своя опит в процеса на присъединяване към ЕС и с радост би оказало подкрепа на парламентаристите от Северна Македония, заяви Цвета Караянчева. По-лесно се работи и напредва, когато имаш приятел като България, подчерта председателят на Събранието на Република Северна Македония.

20/02/2019 - 22/02/2019
1. Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония (Вносител: Министерски съвет, 14.2.2019 г.).
2. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24 януари 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 20 от 4 февруари 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
3. Годишен доклад за младежта за 2016 г. и Годишен доклад за младежта за 2017 г. с проекти за решения (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2018 г. и 14.12.2018 г.).
4. Прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор (Подадена оставка от Карина Караиванова - председател на Комисията за финансов надзор, 19.2.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
5. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за финансов надзор, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси) – точка втора за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
6. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на членове на Централната избирателна комисия, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването им в Комисията по правни въпроси, за предлагане и избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия (Вносител: Комисия по правни въпроси) – точка трета за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
7. Второ гласуване на Законопроект за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2018 г. Приет на първо гласуване на 30.1.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 22.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 7.2.2019 г.) – точка пета за четвъртък, 21 февруари 2019 г.
9. Законопроект за ратифициране на Допълнителното споразумение към Меморандума за разбирателство за поддръжка и експлоатация на CMS детектора между Министерството на образованието и науката на Република България и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) - Addendum № 10, подписано на 28 ноември 2018 г. в София (Вносител: Министерски съвет, 31.1.2019 г.) – точка първа за петък, 22 февруари 2019 г.
10. Парламентарен контрол.