Счетоводен и данъчен справочник

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева поздрави Давид-Мария Сасоли по повод избирането му за председател на Европейския парламент.

Всички внимателно проследихме първата Ви реч след избирането Ви за председател на Европейския парламент, отбелязва в поздравителното си писмо председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева посочва, че посланията, които Сасоли е отправил, са повод за оптимизъм, че колкото и бурни и критични да са времената, които Европейският съюз преживява днес, силното лидерство и новата институционална мъдрост ще надмогнат трудностите. Напълно споделям мнението Ви, че европейските граждани очакват промяна и политически решения, които да преодоляват егоизма и да правят нашия съюз по-силен и единен, подчертава председателят на българския парламент.

Цвета Караянчева изразява увереност, че под ръководството на новия председател Европейският парламент ще намери работещи решения по темите, свързани с миграцията, борбата с тероризма, климатичните промени, защитата и сигурността на европейските граждани, увеличаването на икономическия растеж, на работните места и на инвестициите. Нуждаем се от силни и ефективни институции, които да бъдат гарант за европейската демокрация и за жизнеността на европейския проект, се посочва в писмото на председателя на Народното събрание.

Образованието, условията за инвестиции в България, туризмът и социални въпроси бяха сред темите, които обсъдиха на среща в Народното събрание български и германски парламентаристи.

Председателят на Комисията по образованието Милена Дамянова, председателят на  Комисията по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов, председателят на Групата за приятелство Даниела Малешкова и заместник-председателят на Комисията икономическата политика Даниела Савеклиева разговаряха с делегация на Ландтага на германската провинция Бавария, водена от председателя на Комисията по федерални европейски въпроси и регионални отношения в Ландтага Тобиас Готхардт.

Опитът Ви по отношение на дуалното образование е много полезен за нас, тъй като страната ни се опитва да въведе този модел на обучение, отбеляза Милена Дамянова. Тя благодари за подкрепата, която получаваме от германската страна по тази тема. Въпросът е изключително важен за нас, добави тя и подчерта, че той е свързан със задълбочаването на отношенията с бизнеса, със създаване на  условия за неговото развитие, за да бъдат привличани младите хора след образованието си да работят тук.

Милена Дамянова запозна гостите с образователната система в България. Обсъдена беше интеграцията на ромите и на хората от социално слаби групи.

Хасан Адемов отбеляза, че въпросите, свързани с образованието, трябва да бъдат обвързани със заетостта на младите хора. Усилията ни са насочени към това те да бъдат ангажирани на пазара на труда в България, добави той и допълни, че има тенденция да се увеличава броят на хората, които се завръщат в страната ни, за да останат и да работят тук.

Развитието на икономиките на двете страни, нивото на заплатите, социалното осигуряване, данъчната система и възможностите за инвестиции у нас, бяха още сред темите, обсъдени на срещата.

Между България и Германия, а в частност между България и Бавария, съществуват дългогодишни приятелски партньорски отношения, беше общото мнение. Споделено беше също, че двустранните контакти са сред най-широкообхватните и динамично развиващи се връзки на нашата страна с германските федерални провинции.

Търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, да се приватизират след решение от Народното събрание. Това гласува парламентът с приетия на първо четене законопроект за публичните предприятия, внесен от Министерския съвет.

Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие или от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, органът, който взема решение за приватизация ще е Министерският съвет.

По отношение на продажбата на обособени части от лечебни заведения и имоти – частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., Агенцията за приватизация остава органът, който взема решение.

В случаите на новообразувано дружество с държавно участие решение за продажбата му ще се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В случаите на новообразувано дружество с общинско участие – съответно от общинския съвет. МС ще упражнява правата на държавата в публичните предприятия и ще може да ги делегира, съобразно отрасловата им компетентност. Публичните предприятия ще се разделят на "микро", "малки", "средни" и "големи" въз основа на критериите в Закона за счетоводството.

03/07/2019 - 05/07/2019
1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносители: Десислава Атанасова и група народни представители, 20.6.2019 г.).
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносител: Министерски съвет, 22.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 7.6.2019 г.).
3. Първо гласуване на Законопроект за публичните предприятия (Вносител: Министерски съвет, 5.6.2019 г.).
4. Законопроект за ратифициране на Протокола за изменение на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., подписан на 4 март 2019 г. в София (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2019 г.).
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов, 21.6.2019 г.).
6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 24.6.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 4 юли 2019 г.
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 1.7.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 4 юли 2019 г.
8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 1.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 13.3.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 4 юли 2019 г.
9. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно актуалното състояние на системата на здравеопазването в Северозпадна България (Вносител: Даниела Дариткова, 2.7.2019 г.) – точка първа за петък, 5 юли 2019 г.
10. Парламентарен контрол.

НАП като организация и директорът на звеното за управление на риска в приходната агенция бяха номинирани в тазгодишното издание на наградите „Икономика на светло“, организирани от Асоциацията на индустриалния капитал. Номинациите са в категориите „Нормативен акт или практика“ и „Личност или организация, допринесли за ограничаване на неформалната икономика“.

Николай Петков е номиниран като ръководител на дирекцията за управление на риска, чийто екип анализира и оценява фискалните щети в различни икономически сектори, които НАП в последствие третира с различни мерки, измервайки ефектите. НАП като организация беше номинирана за контролната кампания спрямо дружества с големи касови наличности и информационната кампания „Заплата в плик“.

„Номинацията е чест за мен и екипа, с който работя. Освен това е признание, че моделът, който следваме е правилен. Този модел позволява да се съсредоточим върху най-значимите рискове, което прави дейността на НАП значително по-ефективна“, каза по повод номинациите Николай Петков.

Близо 15 000 електронни магазини бяха декларирани в НАП до крайния срок 29 юни, съобщават от приходната агенция. С промени в законодателството бяха въведени допълнителни изисквания към електронните търговци, , които приемат картови плащания или такива чрез куриери, да подадат информация за сайтовете си   си в НАП.

Потребителите, от своя страна, могат да проверят дали  онлайн магазинът и търговецът, от когото купуват стоки или услуги, са регистрирани чрез безплатната електронна услуга, предоставяна от НАП на адрес https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:dec2009.REGREPESHOP.home.

В следващия месец от НАП ще направят контролни покупки от е-магазини, за да проверят дали се спазват данъчните изисквания, предупреждават от приходната агенция. Анализ на ведомството сочи, че ежегодните щети за бюджета от невнесени данъци и осигуровки в онлайн търговията възлизат на около 170 млн. лв.  

По предварителни данни, растежът на Брутния вътрешен продукт на годишна база в България се ускорява до 4,8 % (по неизглaдени данни) през първото тримесечие на 2019 г., подкрепен от силния износ и публичното потребление. Реалният растеж на производителността на труда достига 2,8 %, след силно ускоряване на производителността в промишлеността. Средната работна заплата възлиза на 1 208 лв. през първото тримесечие и се ускорява с 9,4 % в реално изражение на годишна база. Излишъкът по текущата сметка е 1,1 % от прогнозния БВП през първото тримесечие. През април растежът на промишленото производство и продажбите се ускорява, както и на строителната продукция. През май показателят на бизнес климата отново се повишава, подкрепен от по-добра оценка в строителството и търговията на дребно. Показателят за доверие на потребителите също се представя по-добре от преди месец, поради благоприятните очаквания на домакинствата за финансовото им състояние и общата икономическа ситуация в страната. Годишната инфлация през май се забавя до 2,9 %, което се дължи на забавеното нарастване в цените на енергията и услугите. Регистрираната безработица продължава да намалява и достига до исторически най-ниското си равнище от 5,3 % през май. Бюджетният излишък възлиза на 2.3 % от прогнозния БВП към края на април. Целия анализ може да видите тук.