Счетоводен и данъчен справочник

„В късния следобед имахме среща с министър-председателя и това, което смятам да предложа, във връзка с напрежението в обществото около цената на горивата, са изменения в Наредба Н-18, по-известна като Наредбата за касовите апарати, с които ще задължим всеки един търговец на дребно на горива, когато издава фискален бон, да посочва на отделен ред акциза, ДДС и цената на горивото без акциз и ДДС. Можем да отидем и по-напред, като включим в касовата бележка и посочване на търговската надценка на горивата“ – това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов в предаването „Лице в лице“ по БиТиВи. Според него тази мярка ще допринесе за по-голяма прозрачност в ценообразуването на горивата в страната ни. Министър Горанов счита, че с тези законодателни изменения претенциите и притесненията на хората дали пазарът работи или има негласни споразумения или картел, ще бъдат по такъв начин показани в касовата бележка, че всеки човек ще може да сравни ценообразуването на горивата у нас с това в други държави членки на ЕС или в държави производители на петрол. „Ще посочим в касовата бележка колко е за държавата и колко е за търговеца от цената на горивата“ – обясни идеята финансовият министър. Той посочи, че такава практика вече има, например във фактурите за тока или за топлинната енергия има подробна разбивка на ценообразуването. Владислав Горанов каза още, че акцизът върху течните горива в България е най-ниският възможен, според европейския регламент.  В отговор на въпрос за наложено днес вето от президента на Закона за корпоративното подоходно облагане министър Горанов коментира, че не споделя мотивите на президента за ветото и тепърва предстои в парламента да се решава каква ще е позицията по него. Министърът каза, че тези разпоредби в ЗМДТ, които касаят включването на екологичен компонент в данъка за по-старите автомобили, са една малка и първа стъпка, която да ни сложи на цивилизационната карта на Европа за това каква е ролята на всеки един от нас към обществото. Според него екологичните категории на автомобилите отчитат не само замърсяването, което автомобилът причинява, но и неговата сигурност на пътя.     Във връзка с обществения дебат за застраховката „Гражданска отговорност“ финансовият министър обясни, че с дебата за лимитите на застраховката се цели да се предотврати сериозното нарастване на разходната част на тази система, което би довело до фалит на застрахователи и огромно покачване на цената на „Гражданската отговорност“. „Предлагаме таванът на застраховката да е до далечния кръг от хора и то при доказване пред съда на емоционална връзка и причинени болки и страдания“ – обясни Горанов. По отношение на предложенията на КФН за прилагане на системата „бонус-малус“ министър Горанов каза, че в този дебат първо трябва да се обединим около това дали по-рисковите шофьори трябва да плащат повече. Според него важното е да се разбере кой е субектът на риска – шофьорът или автомобилът. Министърът счита, че застраховката „Гражданска отговорност“ е на автомобила, защото ако тя трябва да бъде на автомобилиста, тогава всеки, който има свидетелство за правоуправление, трябва да праща „Гражданска отговорност“, независимо дали шофира и независимо дали има лек автомобил. „Тази тема трябва тепърва да се обсъди и да придобие завършен вид“, каза министърът.

С оглед на необходимостта от прецизиране на някои от разпоредбите на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (Наредбата) са предвидени следните  допълнения:

С предложените с проекта на постановление на Министерския съвет промени в наредбата се въвежда изискване към лабораториите, които подават заявление за включване в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за представя пред регулаторния орган – Държавна комисия по хазарта (ДКХ) на приложенията към сертификатите за акредитация. По този начин акредитираните лаборатории безспорно ще доказват своята компетентност по отношение на изпитването на игралното оборудване и игралния софтуер на комуникационно оборудване.

В проекта е предвидено в документа, за изпитването на игралното оборудване и игралния софтуер от акредитираните лаборатории, който се прилага към подаденото заявление до ДКХ, да се съдържа заключение, от коeто да е видно, че игралното оборудване и игрален софтуер са преминали изпитването и изпълняват техническите изисквания приети от ДКХ на основание чл. 22,  ал. 1, т. 7 от ЗХ. Предложените промени целят да се гарантира, че ще бъдат утвърждавани за експлоатация игрално оборудване и игрален софтуер, отговарящ на техническите изисквания приети от ДКХ.

Отговорна дирекция:  „Данъчна политика”
E-mail:

taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 13.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 13.12.2018 г.

 

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са свързани с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.), с които се въвежда нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

Основните промени са:

 

- Създава се ред за предоставяне на месечните помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца и се регламентира обмена на информация между ангажираните институции.

 

- Облекчава се достъпът до получаване на семейни помощи и се намалява административната тежест за семействата.

 

- Синхронизират се разпоредби от ППЗСПД с действащите разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо образование.


Дата на откриване: 13.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.12.2018 г.

Председателят на Комисията по външна политика на Народното събрание Джема Грозданова е на двудневно работно посещение в Будапеща по покана на председателя на Комисията по външни работи на Държавното събрание на Унгария Жолт Немет.

Председателят на Комисията по външна политика и народният представител Валери Жаблянов разговаряха на 13 ноември 2018 г. със заместник-председателя на парламента на Унгария Янош Латорцай, с депутатите от Комисията по външни работи и от групата за приятелство с България в унгарския парламент.

Основен акцент в разговорите беше поставен върху задълбочаването на двустранните отношения в контекста на предизвикателствата, пред които е изправена Европа. Парламентаристите споделиха необходимостта от продължаване на сътрудничеството в рамките на ЕС и НАТО, както на двустранно ниво, така и чрез разширяване на регионалния диалог между държавите от Вишеградската четворка с България, Румъния, Словения и Хърватия.

Особено внимание следва да бъде отделено в областта на демографските въпроси и социалната политика, беше отбелязано на срещите.

“Миграцията във всичките й форми е процес, който не може да бъде преустановен нито в световен мащаб, нито в рамките на ЕС. Следователно, необходимо е на парламентарно и правителствено ниво да бъдат предприети необходимите действия, за да може гражданите да се реализират в своите държави”, подчерта Джема Грозданова. Участниците в срещата обсъдиха позициите на Унгария и причините, довели до оттеглянето й от Глобалния пакт за миграцията на ООН.

Българското национално малцинство е второто по големина в Унгария, приблизително 6 500 човека. Основна цел на тази общност е запазване на българската идентичност, език и култура. Доказателство за това е, че вече трета година се отбелязва Денят за приятелство между България и Унгария на 19 октомври, беше отбелязано на срещите.

Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество на местно и регионално ниво. За унгарската страна ще е от особена важност сближаването на градове като Печ и Пловдив, още повече че Пловдив ще бъде Европейска столица на културата през 2019 година, подчертаха унгарските парламентаристи. До месец предстои подписването на двустранно споразумение за сътрудничество между България и Унгария в областта на образованието и иновациите, беше отбелязано по време на разговорите.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева присъства на официалната церемония по полагане на клетва на четиримата новоизбрани конституционни съдии. Съставът на Конституционния съд беше попълнен с по един представител от квотата на парламента и президента, както и двама от съдебната власт.

Народните представители гласуваха за заместник-председателя на Върховния  касационен съд Красимир Влахов. Президентът номинира за поста проф. Атанас Семов, а двете върховни съдебни институции избраха Павлина Панова и Надежда Джелепова.

На събитието присъстваха още президентът Румен Радев, председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков.

Сериозни нарушения на законодателството са открити във всички бензиностанции - обект на съвместни проверки на Агенция „Митници“, МВР, НАП и Българския институт по метрология (БИМ) през изминалата седмица. И петте обекта, които се намират на територията на Перник, Драгичево, Свиленград и Бургас, са запечатани, а за част от нарушенията са образувани досъдебни производства.

След извършени анализ и проверка от служители на Агенция „Митници“ са установени нарушения и са предприети съвместни действия  под  координацията на Междуведомствения координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари. В хода им е установено, че в една от бензиностанциите са монтирани допълнителни устройства към фискалния апарат на обекта. По този начин е било възможно подаването на некоректна информация за извършените доставки, наличните и проточените количества горива към НАП. В друга бензиностанция пък са открити неодобрен тип колонки.

Служителите на НАП, отговорни за принудително събиране на данъчни дългове, са иззели налични парични средства в два от обектите, заради непогасени данъчни дългове. От три от бензиностанциите инспекторите от Агенция „Митници“ са иззели гориво, заради нарушения на акцизното законодателство. Задържани са общо над 14 000 литра гориво.