Счетоводен и данъчен справочник

 

Проектът на План за действие за периода 2019-2020 г. съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране и срокове за изпълнение в съответствие със заложените приоритети в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 (Стратегията). Дейностите в проекта на План са в следните основни области:

 

  • Заетост и активно включване на пазара на труда;
  • Равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  • Равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  • Деинституционализация на грижата за деца, възрастните хора и хора с увреждания;
  • Устойчивост и адекватност на социалните плащания;
  • Подобряване на капацитета и взаимодействието между институциите;
  • Достъпна среда;
  • Подобряване на жилищните условия.

 

Основният фокус на Плана за действие в контекста на водещите цели и приоритети включва мерки, които насърчават активното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи, повишаване на равнищата на средната работна заплата и минималната работна заплата, осигуряването на достъп до качествено образование и здравеопазване, увеличаване на размерите на пенсиите, създаването на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита и други.

 

В проекта на Отчет за изпълнението на Плана за действие за периода 2017-2018 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се съдържа анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в него. Направен е преглед на ключовите индикатори за бедност и социално включване и кратък анализ на изпълняваните в отчетния период политики и мерки в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. В табличната част на отчета са отразени дейностите, осъществявани през двугодишния период от отговорните институции и организации, включително кратко описание на постигнатите резултати и съответните индикатори.

 


Дата на откриване: 12.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 11.1.2019 г.

comp noiОт 12 декември 2018 г. на интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ) е достъпна нова електронна справка - „Изчисляване на периоди на временна неработоспособност, бременност и раждане по болнични листове и по заявления-декларации“.

Предизвикателствата и перспективите пред психиатрията в България бяха обсъдени на кръгла маса в Народното събрание. Форумът се проведе под патронажа на парламентарната Комисия по здравеопазването. В рамките на дискусията бяха разгледани възможностите за повишаване на капацитета на специалистите от първичната извънболнична медицинска помощ в страната за превенция и ранно откриване на психичноздравни проблеми.

Председателят на Комисията по здравеопазването в Народното събрание д-р Даниела Дариткова отбеляза изключителната активност на медицинското съсловие по темата. По думите й добрите решения по отношение на грижата за психичноболните трябва да намерят още по-силна подкрепа от държавните институции, психиатричната общност и неправителствения сектор. Амбицията на тази кръгла маса е именно такава – да бъде добра основа за развитие на програми и правилни политики, които да укрепят психиатричната помощ както организационно, така и финансово, допълни д-р Даниела Дариткова.

Във форума взеха участие още заместник-председателят на Народното събрание Нигяр Джафер, народни представители, заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, директорът на Националния център по обществено здраве и анализи доц. д-р Христо Хинков, националният консултант по психиатрия проф. Дроздстой Стоянов и доц. Михаил Околийски от офиса на Световната здравна организация в България. Присъстваха също и на професионални и пациентски организации, водещи български медицински специалисти и експерти. На дискусията, която бе организирана от Националния център по обществено здраве и анализи, беше представен и докладът на Европейската психиатрична асоциация за грижата за психичното здраве в България и процеса на реформа.


Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри в парламента коледна благотворителна изложба на картини на деца от 143 СОУ „Георги Бенковски“ и от Националната търговско-банкова гимназия. Експозицията е в подкрепа на каузата „Деца помагат на деца“.

Изложбата е организирана от Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Събраните средства от продадените картини ще бъдат дарени на деца, лишени от родителска грижа.

В Народното събрание е традиция да се организират подобни благотворителни инициативи, отбеляза на откриването Цвета Караянчева. Тя допълни, че е особено приятно, когато това се случва в навечерието на най-топлия, най-хубавия и най-истинския празник – Коледа. Децата, лишени от родителска грижа, са наши деца, които трябва да усещат протегнатата ръка на държавата и на всички нас – българските граждани, посочи още председателят на Народното събрание. Тя благодари на малките художници за това, че са направили съпричастни към своята благородна кауза народните представители и гостите на парламента.

Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта Славчо Атанасов отбеляза, че децата, които за втора поредна година организират благородното събитие, имат огромни сърца, защото помагат свои връстници в неравностойно положение.
Младите гости от Националната търговско-банкова гимназия поздравиха народните представители и гостите на парламента със свои музикални изпълнения.

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Комисията по външна политика Джема Грозданова, участва в Букурещ в Тристранната среща на комисиите по външни работи на Народното събрание на България, Сената на Румъния и парламента на Република Сърбия.

Участниците в срещата обсъдиха актуални теми по въпросите на сигурността и регионалните тенденции, както и политики на ЕС, включително  Дунавската стратегия. Последната тема бе специално поставена от председателя на Сената на Румъния Калин Таричану.

Джема Грозданова посочи, че настоящата среща е третата в този формат и можем да отчетем, че интересите на страните от региона са добре представени чрез приоритетите на българското и румънското председателство на Съвета на ЕС. Запазването на приоритета за разширяването на ЕС към Западните Балкани и развитието на Дунавската стратегия са показателни за тази приемственост, добави тя.

По въпросите за образованието и сигурността, българският принос е основен за приемането на Декларацията на Съвета на Европа и Хартата на образованието за демократично гражданство и човешки права, приета от 41 държави-членки, отбеляза още Джема Грозданова.

„България предаде на Румъния през октомври месец т.г председателството на Дунавската стратегия, като отчете успешното учредяване на новата координираща структура. Свързаността, развитието на инфраструктурата, енергетиката, туризма и екологията остават от ключово значение за развитието на Дунавския регион“, заяви председателят на Комисията по външна политика.

В Тристранната среща участва и народният представител и член на комисията Стефан Бурджев.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева се срещна с представители на Камарата на строителите в България. Камарата внася днес в парламента подписка и отворено писмо, съобщи след разговора Цвета Караянчева. От Камарата настояват за спиране на използването на бранша за политически цели, преустановяване на необосновани и неподкрепени с доказателства публични твърдения за корупция и злоупотреби в строителството, както и за защита правата и осигуряване на спокойствие и сигурност на българските строители, посочи тя.

Подписката ще бъде раздадена на всички парламентарни групи, заедно с отвореното писмо, информира Цвета Караянчева. Като председател на Народното събрание тя увери, че ще съдейства за по-тесен диалог между народните представители и Камарата на строителите в България, за да може да се променят законите така, че там, където строителите чувстват проблем, да им се съдейства, за да се облекчи тяхната работа.

С Камарата говорихме да направим и работна група с представители от всички парламентарни сили, в която да влязат специалисти по темата, посочи Цвета Караянчева. Тя ще предложи в работната група да се включат и представители на регионалното министерство. Ще направим така, че българският строител да продължи да се утвърждава като един от най-добрите в Европа и в света, отбеляза тя.

Председателят на парламента заяви, че подкрепя българските строители и не се съмнява в качеството на тяхната работа. Това е един от най-важните сектори в българската икономика, на който дължим значителен процент на икономическия растеж в държавата, посочи Цвета Караянчева.

Председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев помоли да спре политическото говорене и да не се говори без факти за строителния бизнес. „Апелираме да спрем да даваме лоши послания към Европа, с това много лесно ще намалеят финансовите средства към нас и няма да има с кого да работим“, допълни той.

12/12/2018 - 14/12/2018
1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Вежди Рашидов, 19.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2018 г.).
2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Гергана Стефанова и група народни представители, 23.2.2018 г.; Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов, 16.11.2018 г.).
3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9.10.2018 г.; Министерски съвет, 5.11.2018 г.).
4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.10.2018 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.10.2018 г.; Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев, 9.10.2018 г.).
5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 3.10.2018 г.).
6. Проект на решение за попълване на ръководството на Комисията по външна политика (Вносител: Корнелия Нинова, 27.11.2018 г.).
7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 13 декември 2018 г.
9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията (Вносител: Александър Ненков и група народни представители, 28.11.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 13 декември 2018 г.
10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 13 декември 2018 г.
11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Данаил Кирилов, 10.12.2018 г.) – точка първа за петък, 14 декември 2018 г.
12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
13. Парламентарен контрол.