Счетоводен и данъчен справочник

 

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предвиждат промени, свързани с привеждане на осъществяваните от АСП и нейните териториални структури дейности по осигуряване правата на хората с увреждания в съответствие със Закона за хората с увреждания, в т.ч. и изготвяне на индивидуални оценки на техните потребности от дирекциите „Социално подпомагане“.

 

С влизането в сила от 01.01.2019 г. на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) възниква необходимостта от привеждане в съответствие на зоните на функционална отговорност на специализираните административни звена в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане с новата правна рамка.

 

С оглед привеждане на функционалните компетентности на отделните структурни звена в Агенцията за социално подпомагане в съответствие с разпоредбата на § 5, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗХУ и с цел отразяване на новите зони на функционална отговорност на специализираните административни звена в териториалните структури на Агенцията е необходимо да бъде извършено преразпределение на числеността на Главна дирекция „Социално подпомагане“, регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“.

 

Преразпределението на числеността на отделните структурни звена в АСП ще бъде осъществено чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на Агенцията.

 

Предлага се Дирекция „Информационни системи“ да премине от специализираната администрация в общата администрация с численост 19 щатни бройки. С останалите 176 щатни бройки от сегашната численост на Дирекция „Информационни системи“ се увеличава числеността на Главна дирекция „Социално подпомагане“ с 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 147 дирекции „Социално подпомагане“ от 4303 щатни бройки на 4479 щатни бройки.

 

С предлаганите промени функциите на Дирекция „Информационни системи“ ще бъдат приведени в съответствие с ангажиментите, произтичащи от Закона за електронното управление и съпътстващите нормативни актове, свързани с електронното управление.

 

С проекта на Постановление се предвижда прецизиране на функциите на длъжностните лица по защита на личните данни по отношение поддържането на Регистър на дейностите по обработване на лични данни, Регистър на нарушенията на защитата на данните, както и задълженията за поверителност на данните,  произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Дата на откриване: 19.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 19.3.2019 г.
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и народни представители участваха във възпоменателната церемония в София по повод 146 години от гибелта на Васил Левски.

Пред паметника на Апостола на свободата бяха поднесени венци и цветя. С минута мълчание десетки граждани и политици почетоха паметта на Васил Левски.

Български парламентаристи почетоха паметта на Васил Левски в Брюксел . Народните представители Светлана Ангелова (ПГ на ПП ГЕРБ), Евгения Ангелова (ПГ на ПП ГЕРБ), Димитър Алексанров (ПГ на ПП ГЕРБ), Хасан Адемов (ПГ на ДПС) и Николай Александров (ПГ Обединени патриоти) поднесоха цветя пред барелефа на Апостола на Свободата на сградата на консулската служба към посолството на България в Белгия. Във възпоменателната инициатива по повод 146 години от гибелта на  Васил Левски участваха също постоянният представител на Народното събрание към Европейския парламент Христо Краевски, както и служители от консулската служба към българското посолство.

В Брюксел делегацията на Народното събрание участва в Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в Европейския съюз.  Събитието, което се организира съвместно от Европейския парламент и парламента на Румъния,  е част от Календара на Парламентарното измерение на румънското председателство на Съвета на ЕС.

По традиция на 19 февруари  пред барелефа на Апостола на Свободата в Брюксел ученици от българското училище „Пейо Яворов“ към посолството на Република България в Белгия  представят рецитал, посветен  на Апостола.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева обсъди с Аркадий Климов – член на Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската федерация, възможностите за задълбочаване на парламентарното сътрудничество между България и Руската федерация. Съпредседателят на Групата за приятелство България – Русия Красимир Велчев също участва в разговора.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че отношенията между България и Русия се основават на дългогодишни исторически традиции, културна близост и приятелски връзки между двата народа. Българските народни представители отдават огромно значение на развитието на двустранния парламентарен диалог. Цвета Караянчева посочи, че навършването на 140 години от установяването на дипломатически отношения между България и Русия е важно събитие, което ще бъде отбелязано заедно със 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

Председателят на българския парламент декларира, че Народното събрание е готово да продължи да работи за утвърждаване и разширяване на парламентарното сътрудничество между България и Русия. Цвета Караянчева подчерта, че възможности за задълбочаване на сътрудничеството има в областите на икономиката, образованието и културата. Важно е да положим усилия за развитие на отношенията в областите на енергетиката и туризма, добави председателят на Народното събрание. Цвета Караянчева посочи, че българското Черноморие е желана дестинация от руските туристи и че страната ни полага усилия да стане предпочитано място за почивка през всички сезони на годината.

Депутатът от Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската федерация Аркадий Климов отбеляза традиционно добрите отношения между България и Русия. Той изрази увереност, че парламентаристите от двете страни могат да си сътрудничат в редица области от взаимен интерес и подчерта, че групите за приятелство могат да играят голяма роля за активизиране на парламентарния диалог.

Документалната изложба, посветена на 140 години от Учредителното събрание и от приемането на Търновската конституция, беше представена в Русе. Експозицията, която е подготвена от Народното събрание със съдействието на Държавна агенция „Архиви“, беше открита от заместник-областния управител на града Валентин Колев. На събитието присъстваха народните представители от Русе Искрен Веселинов и Пенчо Милков, ръководители на държавни институции и представители на културната общественост. Изложбата, която представя моменти от работата върху Търновската конституция, ще може да бъде разгледана до 25 февруари 2019 г във фоайето на Доходното здание в Русе.

При откриването на експозицията всички присъстващи почетоха паметта на големия български революционер Васил Левски. По думите на заместник-областния управител на Русе Валентин Колев именно посетите от Апостола семена избуяват в епичната 1876 г. на Оборище и в дните на Априлската епопея. В словото си той проследи ключовите исторически събития, които предшестват свикването на Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

По-късно изложбата разгледаха народният представител Пламен Нунев и депутатът в Европейския парламент Ева Майдел.

В националната ни памет няма друга личност толкова нравствено чиста, безкористна, принесла себе си в жертва на бъднините народни, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на  възпоменателна церемония по повод гибелта на Васил Левски в Петрич.

Председателят на парламента присъства на ритуала по полагане на венци и цветя в знак на почит към Апостола на свободата.
В словото си пред присъстващите Цвета Караянчева отбеляза, че за българите Левски е мерило за нравственост, национална съвест и човешко достойнство. Дирята, която той оставя е незаличима, а неговата гибел вече близо век и половина ни разтърсва и ни напомня, че с нея са откупени нашите грехове, и свободата – нашата и тази на потомството ни, заяви председателят на Народното събрание.

В историческото ни битие няма друга подобна саможертва – истинска, неподражаема и осъзната, подчерта Цвета Караянчева. Тя припомни думите на Апостола на свободата: „С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите“.

nssi buildingНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец декември 2018 г. е 954,90 лв.

Парламентът прие на второ четене промени в Изборния кодекс.

В изборния закон беше разписан план за пълното въвеждане на машинното гласуване. На изборите за членове на Европейския парламент през май тази година машинно гласуване ще се произвежда в най-малко 3000 избирателни секции. При местните избори през есента машинното гласуване ще се произвежда в най-малко 6000 избирателни секции. Гласуването на всички избори след това ще бъде само машинно и няма да се допуска гласуване на хартиени бюлетини, освен в секциите в чужбина, секциите на кораби, в затвори и др.

При отчитането на преференциалния вот на изборите за Европейски парламент предпочитанията /преференциите/ за отделните кандидати ще са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от националната избирателна квота. При гласуването на местните избори предпочитанията /преференциите/ за отделните кандидати ще са валидни, ако кандидатът е получил действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Депутатите решиха до 31 март 2020 г. ЦИК да приеме пътна карта за експерименталното дистанционно електронно гласуване и да определи реда за произвеждането му.

Отпадна предложението да се разреши оповестяване на резултатите от социологическите проучвания в изборния ден.

Не беше прието и предложение на опозицията кмет да избират в населени места с над 150 жители. Сегашната разпоредба дава право кмет да се избира в населени места над 350 жители.

С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници се създават условия за присъединяване на страната към Единния мехиназъм за преструктуриране. Република България стартира процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и произтичащото от това присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) в Европейския съюз (ЕС). В тази връзка е необходимо в националното законодателство да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяване на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (Регламент (ЕС) № 806/2014), който урежда създаването и функционирането на ЕМП, статутът и функциите на Единния съвет по преструктуриране (ЕСП), създаването на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП), разпределянето на компетенциите между ЕСП и националните органи за преструктуриране в рамките на ЕМП, сътрудничеството между ЕСП и националните органи за преструктуриране, както и разпоредби изискващи националния орган за преструктуриране да спазва указанията, насоките, мерките или исканията, издадени от ЕСП по отношение на кредитните институции, лицензирани в нея.

 

Отговорна дирекция:

 „Регулация на финансовите пазари”

E-mail:

 p.peykova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 14.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.3.2019 г.

С проекта на Постановление на Министерския съвет са предложени изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция. С предложените промени е поставен акцент както върху подобряване на мерките за подкрепа на родителите с цел превенция на изоставянето, така и на интензивната подкрепа, която ще се осъществява непосредствено след настаняване на детето извън семейството, с цел връщането му в семейството.

Предлагат се промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето с цел повишаване на ефективността на финансовата подкрепа за превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда. Предвижда се увеличаване на общия максимален годишен размер на еднократната помощ за превенция и реинтеграция от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД) на 10-кратния размер на ГМД.

Предлагат се изменения и допълнения и в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, свързани с условията и реда за оценка на професионалната правоспособност на работещите в социалните услуги за деца и с конкретизиране на изискванията към доброволците за работа в социалните услуги за деца.


Дата на откриване: 14.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.3.2019 г.