Счетоводен и данъчен справочник

Фонд “Социална закрила” (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

 

На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по ФСЗ се разходват за:

 1. социални помощи;

 2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

 3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2;

 4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;

 5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

 6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

 7. издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.

 

В тази връзка съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е регламентирано утвърждаването на методика за разпределение на средствата по ФСЗ от министъра на труда и социалната политика.

 

Разработеният проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е с цел регламентиране на възможностите за финансиране на целеви социални програми; разширяване на допустимите целеви групи по проекти за реализиране на мероприятия  и необходимостта от прецизиране на процедурата за кандидатстване и отпускане на социална помощ от ФСЗ в изпълнение на чл. 27, т.1 от Закона за социално подпомагане.


Дата на откриване: 04.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 03.1.2019 г.

pernik 1Електронна система за управление на административното обслужване функционира в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) в Перник. Тя работи от началото на месец ноември т.г. и средно дневно от нея се възползват около 300 клиенти на институцията.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева бе удостоена с отличието „Златно сърце” по време на петото издание на едноименните годишни награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност. Събитието се организира от списание и клуб „Business Lady” и списание „Bulgaria Business Review”. Цвета Караянчева получи наградата си в категория „Патриотични дейности” по повод дейността на ръководения от нея Национален инициативен комитет за честване на 170-ата годишнина от рождението на Христо Ботев.

Това не е награда за престиж или реклама, а за добродетелността на всички, които се включиха в отбелязването на тази годишнина, подчерта председателят на парламента. Цвета Караянчева допълни, че следите на поета-революционер остават с неговата духовна мощ на герой, оратор и патриот. По думите й Христо Ботев е пътеводител на българския народ и историческата ни памет е най-голямото ни национално богатство.

По време на церемонията председателят на Народното събрание връчи отличието „Златно сърце” на телекомуникационния оператор „Vivacom” за инвестиции в дигитализация на образованието. Награди връчиха още и народните представители Станислава Стоянова, Калин Поповски и доц. Милен Михов.

Страните от Западните Балкани да не губят своя фокус върху пътя им към европейска интеграция, въпреки че невинаги получават позитивни послания от страна на Европейската комисия и някои страни-членки. Това заяви председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин в Подгорица на XIV Конференция на парламентарните комисии по европейска интеграция на страните, участващи в Процеса на стабилизиране и асоцииране на Югоизточна Европа. Като ключов говорител по темата „Парламентарно измерение на процеса на присъединяване към ЕС“, посветен на дискусията за отношенията между парламента и правителството в процеса на подготовка за членство в ЕС, ролята на парламентарната дипломация и регионалното сътрудничество в процеса на присъединяване,  както и изборите за Европейски парламент през 2019 г., той подчерта, че няма друго решение за региона на Западните Балкани освен пълноправно членство в ЕС. Кристиан Вигенин акцентира върху това, че нещата не приключват с приемането в ЕС и това е един от уроците, които е научила България - за да бъдат постигнати същински резултати и пълна интеграция, необходимо е работата да продължи и след присъединяването. По отношение на дейността на Комисията по европейска интеграция на Народното събрание в периода на подготовката за членство, той наблегна на необходимостта от повишаване на експертния капацитет на парламента, чрез който се дава възможност за засилване на ролята му в процеса на взимане на решения и взаимодействие с правителството. Във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент Кристиан Вигенин изрази мнение, че не е необходимо с такава тревога да се гледа на очакваното увеличаване на броя на евроскептиците. Той подчерта, че критиките на част от евроскептиците към ЕС такъв, какъвто е днес, не означават непременно желание той да бъде разрушен, а имат за цел да подобрят функционирането му. Според него след изборите разширяването трябва да остане водеща политика за ЕС, като  европейските граждани бъдат убедени, че от присъединяването на Западните Балкани Съюзът би имал само ползи. Председателят на КЕВКЕФ подчерта, че е доволен от факта, че България по време на своето председателство на Съвета на ЕС е успяла да върне фокуса на ЕС върху Западните Балкани. По думите му е много важно, че има приемственост по този приоритет от страна на Австрия и Румъния, а през 2020-та и от Хърватия, като този момент трябва да се оползотвори. Той увери, че КЕВКЕФ ще следи за действията на правителството, насочени към постигането на целите, поставени на Срещата на върха ЕС - Западни Балкани, проведена на 17 май в София.

От името на домакините Адриан Вуксанович изрази своята благодарност във връзка с постигнатото от Българското председателство по отношение на Западните Балкани и акцентира върху задълбочаването на взаимоотношенията между КЕВКЕФ и Комисията по европейска интеграция с подписания през октомври в София Протокол за двустранно сътрудничество.

Събитието беше открито с обръщение към делегатите от председателя на Скупщината на Черна гора Иван Брайович. В рамките на събитието беше дискутирана и темата „Има ли ограничения за Европейския съюз - процесът и възможностите за разширяването“, с акцент върху Стратегията за разширяване на ЕС и заключенията от срещите на високо равнище в София и Лондон, политическия и обществения консенсус за процеса на присъединяване към ЕС, готовността на страните за присъединяване към ЕС и готовността на ЕС за разширяване, както и евроскептицизмът в държавите-членки. Ключови говорители в панела бяха Александър Дърлйевич, главен преговарящ на Черна гора с ЕС, Н. Пр. Роберт Вебер – посланик на Германия в Подгорица и Гордана Джурович- преподавател във Факултета по икономика в Подгорица и бивш министър на европейската интеграция на Черна гора.

„С бюджета за следващата година предвидихме повече средства в определени сектори, например в средното образование, което категорично е добра новина. В системата на здравеопазването също предложихме много нови решения. Целта ни е да подобрим контрола и ефективността на разходите“, това заяви министърът на финансите Владислав Горанов по време на участието си в предаването „Здравей, България“ на Нова телевизия. Той поясни, че бюджетът за 2019 г. не е нито по-голям, нито по-малък, тъй като данъчната система е непроменена: „Бюджетът отразява това, което ще произведе българското общество през следващата година. В съответствие с нашите програми и намерения, ние насочваме подкрепата в приоритетните сектори“.     Във връзка със средствата за подкрепа на децата и хората с увреждания Владислав Горанов разясни, че бюджетът се съставя на база на действащото законодателство. Затова е било необходимо време, за да се уточни по какъв начин ще се предоставя съответната услуга – дали през бюджета на общините, или чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика. „Запазихме средствата в централния бюджет. В момента, в който имахме яснота чрез какъв механизъм ще бъдат предоставяни, направихме необходимата корекция в пленарната зала и 71 млн. лв. бяха заложени в бюджета на МТСП“, заяви финансовият министър. Той съобщи, че тази година ще приключи с 10 млрд. лв. повече данъчни приходи в хазната в сравнение с 2014 г. Въпреки добрите резултати обаче, са възможни нарушения в системата. Помолен да коментира ареста на инспектор от Националната агенция за приходите, поискал подкуп от търговец, министър Горанов каза: „Ежедневна е борбата в това отношение. Уверявам ви, че няма чадър над никого“. Той призова всеки, който има информация за неправомерни действия от страна на данъчни служители, да сигнализира компетентните органи. Министърът на финансите отхвърли твърдението на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива, че държавата и „Лукойл“ са сключили картел на пазара на горива: „Важно е в сектора да има достатъчно конкуренция и достатъчно прозрачност на ценообразуването, защото, ако по някакъв начин са ограничени, това би създало напрежение“. Горанов допълни, че в България е най-ниският акциз в ЕС и вносът трябва много внимателно да се следи, за да е ясно, че при търговията на едро има алтернативи. „Затова публикувахме за обществено обсъждане промени в Наредба Н-18 за структурата на касовата бележка, когато говорим за търговия с горива. Разходите за фискалните устройства, по предварителни разчети, които направихме с НАП, са в размер на около 200 лв., но по този начин ще внесем допълнително прозрачност и яснота“, заяви той. Относно застраховката „Гражданска отговорност“ министърът поясни, че цената й зависи от това колко щети се изплащат. Според него, темата е спекулативно повдигната от застрахователите заради решение на ВКС, което разширява обхвата на имащите право на обезщетение за нанесени неимуществени вреди. „Смятам, че обществото успя да разбере, че регламентацията, която направихме в закона, ще ограничи риска от съществено нарастване на размера на застраховката“, заяви Горанов.   Министърът на финансите коментира и темата за апартамента, в който живее. „Моята преценка е, че това не е конфликт на интереси. Оценка ще бъде дадена и от КПКОНПИ, която в момента извършва проверка“, заяви Горанов.  

nssiВъв връзка с предстоящите празнични дни Националният осигурителен институт (НОИ) променя графика за изплащане на обезщетенията за бременност и раждане и отглеждане на малко дете за декември 2018 г.

От 03.12.2018 г. Национална агенция за приходите внедри на нова електронна услуга с контролиран достъп за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане. Услугата е предназначена за всички органи на държавна власт, включително на съдебната система и органите на местната власт, които със свои актове установяват публични държавни и общински вземания. В тази връзка са утвърдени Правила за електронно предявяване на актове (изпълнителни основания), с които е установено публично вземане. За осъществяване на достъп до електронната услуга е необходимо всеки взискател да представи на изпълнителния директор на НАП заявление за ползване на електронната услуга (по образец), ведно със списък на определените служител/и за администратори на електронната услуга (по образец), освен в предвидените в Правилата изключения.

От момента на присъединяване на съответния взискател към електронната услуга НАП ще преустанови приемането на изпълнителни основания по други канали извън електронната услуга (на хартиен носител, чрез Системата за електронен обмен на съобщения, по имейл и т.н.). В тази връзка, в подходящ срок, преди подаване на заявлението, публичният взискател следва да се обърне към лицата за контакт от ЦУ на НАП, с оглед уточняване на актуални данни за структурата, вида на вземанията и актовете на съответния взискател, както и на организацията за бъдещото взаимодействие чрез електронната услуга.

Крайният срок за присъединяване на публичните взискатели, които към настоящия момент предявяват публичните си вземания – за събиране в НАП към електронната услуга, е 31.03.2019 г