Счетоводен и данъчен справочник

тест29.01.2019

Народното събрание подкрепя усилията на правителството за изпълнение на ангажиментите, свързани с приемането на България в еврозоната. Това заяви председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин на среща със заместник-председателя на Европейската комисия, отговарящ по въпросите на еврото и социалния диалог, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари Валдис Домбровскис. Гостът е на двудневно официално посещение в България и имаше среща с народни представители от комисиите по европейски въпроси и по бюджет и финанси.

Кристиан Вигенин посочи, че България желае продължаване на  евроинтеграцията в дълбочина и продължава активните си действия в посока присъединяване към Шенген и еврозоната. Той изрази задоволство от последователната политика на Европейската комисия за поддържане на активен диалог с представителите на националните парламенти.

Присъединяването на България към Шенген и еврозоната ще бъде важен сигнал към българските граждани, който ще допринесе за укрепване на доверието в европейските институции и европейската интеграция, подчерта на срещата заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова. Тя посочи, че страната ни активно е участвала в дискусиите за укрепването на икономическото управление и за доизграждането на Икономическия и паричен съюз.

Една от основните цели на посещението ми в България е да бъдат проведени задълбочени дискусии за перспективите за приемането на България към еврозоната, отбеляза еврокомисар Валдис Домбровскис. Той посочи, че страните-членки на ЕС трябва да засилят устойчивостта на европейската икономика и да са подготвени за евентуални неблагоприятни явления.

България има силен икономически растеж, много силно фискално изпълнение и съотношение между дълг и БВП от 30 процента, което е едно от най-ниските нива в ЕС, отбеляза Валдис Домбровскис. Трябва обаче да се обърне внимание на социалното измерение и по-конкретно на изпълнение на политиките за равенство на доходите, както и на програмите за придобиване на умения и достъп до пазара на труда, добави той. България е покрила три от четирите критерия и е поела конкретни ангажименти във връзка с членството си в еврозоната, посочи еврокомисарят и добави, че ако страната изпълни тези ангажименти през третото тримесечие на 2019 г. може да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II).

Денят, в който е приета Търновската конституция, Княжество България тръгва по своя самостоятелен път на развитие, отбеляза председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на пресконференция във Велико Търново, на която обяви програмата за честванията на 140-ата годишнина от Учредителното народно събрание и приемането на Търновската конституция.

Годишнината е повод българите да научат повече за Търновската конституция, за парламентарния живот в България, за строителите на България, които със своя свободолюбив дух са направили така, че да имаме един от най-прогресивните основни закони в Европа, подчерта Цвета Караянчева. 16 април 1879 г. е дата не по-малко важна от тези на Съединението и Независимостта, добави още тя.

Откриването на събитията ще бъде на 5 февруари 2019 г. в София с концерт в зала „България“ на Софийската филхармония, съобщи председателят на парламента.

Решихме 140-ата годишнина от Учредителното народно събрание и приемането на Търновската конституция да бъде годишнина на гражданите, отбеляза Цвета Караянчева. Всички желаещи ще могат да видят оригинала на Търновската конституция и стенографските дневници от Учредителното събрание на 10 февруари 2019 г., когато Народното събрание ще организира ден на отворени врати, посочи председателят на парламента. Поводът е свикването на Учредителното народно събрание, което е на тази дата.

Цвета Караянчева добави, че вече в няколко областни града е представена пътуващата изложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“. Експозицията е подготвена по инициатива на Народното събрание със съдействието на Държавна агенция „Архиви“ и се предвижда да бъде изложена във всички областни градове до края на април.

Искаме да ангажираме младите хора и затова предвиждаме провеждането на състезание по дебати, а финалистите ще имат възможност да направят дебат в пленарната зала на Народното събрание, за да почувстват атмосферата и отговорността, която носят народните представители, отбеляза председателят на парламента.

Предвижда се на 16 април 2019 г. във всички български училища да се проведе Урок по Конституция. За запознаване на децата с историческите факти за работата по първия български основен закон Народното събрание ще приготви мултимедийна презентация, която ще бъде достъпна на сайта на институцията, уточни Цвета Караянчева.

На 16 април 2019 г. ще се проведе Тържествено заседание на 44-ото Народно събрание в сградата на Учредителното събрание във Велико Търново, посветено на 140 години от приемането на Търновската конституция. Заседанието ще започне с възстановка на събитията от 1879 г., след което са предвидени изказвания на председателя на парламента и представители на парламентарните групи. Народните представители ще приемат обръщение към българския народ. Предвижда се те да отдадат почит на паметника „Майка България“ и да поднесат на цветя. Вечерта ще бъде организирана тържествена заря-проверка.

Председателят на Народното събрание изрази благодарност към кмета на Велико Търново Даниел Панов и на инициативния комитет на общината за организиране на проявите в старопрестолния град. Надявам се след отбелязването на годишнината във всеки българин да остане една малка частичка знание за Търновската конституция, добави Цвета Караянчева.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов  отбеляза, че старопрестолният град е символ на българщината, на българската държавност и на българския дух. Той съобщи, че Инициативният комитет за честванията във Велико Търново ще предложи на народните представители от региона да внесат в Народното събрание предложение 16 април да стане официален празник и Велико Търново да бъде номиниран за историческа столица на България.

На 15 април във Велико Търново ще има научна конференция, посветена на Търновската конституция и на действащия демократичен основен закон, посочи кметът на града.  В читалище „Надежда 1869“, което тази година отбелязва 150 години от създаването си, ще има изложба, посветена на дневниците на Народното събрание.

До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсиина държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Самоосигуряващите се лица  които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”,  могат да се ползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“  на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напомнят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения от ДОО в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане).

Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП. При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

 

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.

Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 г.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор. 

До края на януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи,  трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) за последното тримесечие на 2018 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От 2019 г. самоосигуряващите се лица също ще подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това не се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г.

От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор.

С проекта на постановлението се прави изменение и допълнение на ПМС № 385/2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, като се презицира кръга от потребители на Централния орган за покупки, извършват се изменения в продуктовия обхват на централизираните поръчки, а също и други изменения, свързани с преминаването към изцяло електронно възлагане на обществените поръчки.

 

Отговорна дирекция:

 „Централизирано възлагане и обществени поръчки”

E-mail:

cfcu@minfin.bg

 


Дата на откриване: 28.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.2.2019 г.
Със заповед на министъра на финансите е утвърден нов бандерол за тютюневите изделия, предназначени за вътрешния пазар. В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, новият образец се утвърждава три месеца преди влизането му в сила на 20 май 2019 г. Заповедта е публикувана в Държавен вестник, бр. 8/25.01.2019 г., а образец на новия бандерол за тютюневи изделия е публикуван тук. Определената единична цена на бандерола за тютюневи изделия е 0,014 лв.  Тютюневите изделия, облепени с действащия към момента бандерол, могат да се реализират в търговската мрежа до изчерпването им, но не по-късно от 20 май 2020 г. Бандеролът е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки. Издава се от Министерството на финансите по утвърден проект и включва комбинация от защитни елементи в графичния дизайн, хартията, мастилата, холограмната лента, както и различни техники на печат. Бандеролите, които са предназначени за поставяне върху потребителската опаковка на тютюневите изделия, се използват като защитен елемент съгласно чл. 35у, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Пътуващата изложба "140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" беше представена в Пазарджик. Експозицията, подготвена по инициатива на Народното събрание и Държавна агенция „Архиви“, беше открита от областния управител Стефан Мирев. Тя ще може да бъде разгледана от жителите и гостите на Пазарджик в Изложбената зала на Регионалния исторически музей до 4 февруари 2019 г.

Областният управител благодари на ръководството на Народното събрание и на Държавна агенция "Архиви" за предоставената възможност, жителите и гостите на Пазарджик да се запознаят с най-важните моменти от работата върху Търновската конституция, която е оценена като един от най-свободолюбивите за времето си основни закони на европейска държава. Директорът на Регионалния исторически музей Борис Хаджийски припомни историческите събития, свързани с дейността на Учредителното събрание.

На откриването на изложбата присъстваха народните представители от област Пазарджик - Десислава Костадинова, Десислава Тодорова, Даниела Малешкова, Йордан Младенов и Надя Клисурска, заместник областните управители Йордан Кожухаров и Петър Белчев.
Експозицията беше разгледана и от председателя на Окръжен съд Пазарджик, председателя на Адвокатска колегия - Пазарджик, ръководители и представители на институции, ученици и граждани.