Счетоводен и данъчен справочник

На кръгла маса, организирана от парламентарната Комисия по енергетика, беше обсъдена реализацията на газов хъб „Балкан“. В рамките на дискусията представители на законодателната и изпълнителната власт, както и експерти в енергийния сектор, очертаха необходимите промени в законодателството, които да дефинират компетентностите, ролята и мястото на институциите в този процес.
 
Председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Валентин Николов отчете промяната в енергийната стратегия на България с оглед създаването на газовия хъб „Балкан“. Той заяви също, че предстои да бъде изработена законовата и регулаторната рамка за либерализацията на пазара на газ в България. Трябва да направим качествени законодателни текстове, за да може да заработи наистина добре това, което всички ние желаем, посочи Валентин Николов.
 
Темата е изключително важна и актуална, защото един от приоритетите на правителството е свързан с диверсификацията на източниците за доставка на природен газ, подчерта министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По думите й, когато България разполага с повече доставчици, тогава ще има и реална конкуренция на енергийния пазар. Това е в основата на нашата концепция за изграждане на газоразпределителен център на територията на страната ни, която се състои от два компонента – изграждане на липсващата инфраструктура между България и съседните държави, както и създаване на борса за търговия с природен газ, добави министърът на енергетиката. Теменужка Петкова отбеляза, че с посочените аспекти регионът ще получи сигурност на доставките, но и възможност за конкурентни цени и конкурентна икономика. 
 
Председателят на Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов посочи, че ролята на институцията нараства особено след създаването на регионален пазар. Иван Иванов каза, че КЕВР категорично подкрепя либерализацията на пазара, както и диверсификацията на външни доставчици на природен газ за България. Сред ангажиментите на регулатора в този процес ще бъде още лицензирането на борсовите оператори. 
 
Предприети са всички корпоративни стъпки за формирането на ликвиден пазар на природен газ в България, отбеляза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов. Сред тях е учредяването на дъщерното дружество „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, чиято цел е да бъде оператор на платформа за търговия с природен газ. Друга такава стъпка ще бъде и лицензираната газова борса със сегмент за двустранна търговия, която ще генерира по-добри опции на пазара на природен газ и ще създаде легитимна и разпознаваема среда. 
 
Участниците във форума се обединиха около тезата, че създаването на солидна правна рамка ще направи пазара достатъчно предвидим, стабилен и прозрачен. 
 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева присъства на Празника на розата в Казанлък и на ритуала „Розобер“ в розовите градини край града. Тя се включи в празничното шествие в центъра на Казанлък.

За поредна година сме в тази благодатна равнина, в долината на тракийските царе, на розата, на древните традиции и на динамичното бъдеще, заяви Цвета Караянчева в приветствието си към жителите на града. Тя им благодари за трудолюбието и гостоприемството, за това, че поддържат своите традиции и ги предават на идните поколения.

Председателят на парламента пожела на младите хора да останат тук не само заради любовта към родния край, но и защото имат възможности за работа, образование и култура.
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева участва в тържествената заря-проверка в Кърджали по случай Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България – 2 юни. Председателят на парламента прие строя и поздрави участващите в зарята представителни части на Българската армия и ученически отряди от учебни заведения в град Кърджали.

Днес отдаваме дължимото на онези, които прегризаха хомота на робството, отказаха се от туй що имаха и платиха кръвен данък за свободата ни, без да дочакат признание, отбеляза в словото си председателят на Народното събрание. Опълченци, комити, просветители, свещеници, хъшове, апостоли, храбри до безразсъдство – те първи прозряха, че свободата не е химера, че за нея се воюва и се принасят жертви, че тя не се купува и не се продава, подчерта Цвета Караянчева.

Преди повече от 140 години Ботев прозря, че българският народ има нужда от водачи, които да провиждат в бъдещето и да ни спасят от собствените ни угризения и заблуди, заяви председателят на парламента. Тя допълни, че днес повече от всякога е потребно да пазим неопетнени образите на онези, които не се изпокриха в шумата и с гърдите си посрещнаха куршумите, не преиначиха идеалите си, не охулиха предците си и бяха достойни за делото на Ботев и Левски, Каравелов и Раковски, Волов, Каблешков, Бенковски, Стамболов и Захари Стоянов. Те покриха българската земя не с позор, а със слава, отбеляза още Цвета Караянчева. Тя подчерта още, че свободата е нужна като хляб, като прошка, като пряпорец, защото само онзи, който е свободен, казва Ботев, само той може да се нарече човек в пълен смисъл на думата, а който умре за свободата, той не умира само за своето отечество, а за всичкия свят.

На тържественото отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България в Кърджали присъстваха депутати, представители на местната власт, военни и много граждани и гости на Кърджали.
Трудно е да се връщаме към моментите от историята, когато човешката природа е показвала най-грозното от себе си, но е много важно те да не бъдат забравяни. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в словото си пред участниците в националното поклонение в памет на жертвите на тоталитаризма в концентрационния лагер на остров „Персин“ – Белене.

на парламента подчерта, че тези моменти трябва да бъдат помнени, защото единствената противоотрова срещу жестокостите от миналото е будната памет, предавана от поколение на поколение. Белене е пустош на разбитите съдби, на смазаните животи, на потъпканите таланти, на отреченото право на самоопределение, заяви Цвета Караянчева. Белене е символ на четиридесет и пет годишната изолация от свободния свят, на безправие, на страх, на политически разгул, добави тя.

Не толкова отдавна тук са били докарвани мъже и жени, чиято основна вина е била, че искат да живеят достойно, отбеляза председателят на Народното събрание. Твърде малко време е минало, за да можем да си позволим да гледаме на тези събития хладнокръвно като на отдавна отминала история, посочи Цвета Караянчева. Живи са преките наследници на някои от жертвите на това престъпление, гневът и болката са също живи и още дълго ще останат живи, добави тя.

В традиционното поклонение пред паметта на жертвите на тоталитаризма в концентрационния лагер на остров „Персин“ участваха депутати, представители на изпълнителната и местната власти и много граждани. През 2019 г. се навършват 70 години от създаването на лагера в Белене.
S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB-/A-3'. Перспективата пред рейтинга остава положителна. Според обобщената оценка на S&P фискалната и външната позиция на страната остават силни, а очакванията за икономическия растеж се оценяват като благоприятни, независимо от структурните ограничения в дългосрочен план. Положителната перспектива пред рейтинга отразява значителната вероятност България да се присъедини към Валутен механизъм II (ВМ II) през следващите 12 месеца. От рейтинговата агенция очакват БВП да се повиши с устойчив темп от 3,3 % през 2019 г., след което да се забави до 3 % през 2022 г. Водещо влияние ще имат частното потребление и правителствените инвестиции. Растежът на износа се очаква да се възстанови, въпреки по-слабото външно търсене през 2019 г. поради забавената икономическа активност при основните европейски търговски партньори. Според S&P напредъкът по плана за действие за присъединяване към ВМ II се оценява като значителен, като повечето от поетите ангажименти са изпълнени или са в процес на изпълнение. Агенцията би повишила кредитния рейтинг на България при влизане във ВМ II. По-нататъшен напредък в структурните и институционалните реформи също би довел до повишаване на кредитоспособността на страната. S&P може да преразгледа перспективата до стабилна, ако се появи натиск върху платежния баланс или финансовия сектор, например поради натрупване на макроикономически дисбаланси. Перспективата може да бъде ревизирана до стабилна и ако напредъкът по пътя към членство в еврозоната загуби скорост за продължителен период. Пълното съдържание на прессъобщението на S&P Global Ratings можете да видите тук.
На база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към май 2019 г. се очаква да бъде положително в размер на 2 979,1 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП). Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: Приходите и помощите по КФП към май 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 18 709,0 млн. лв., което е 42,7 % от годишния разчет. Спрямо май 2018 г. приходите по КФП нарастват с 2 730,6 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1 368,9 млн. лв., неданъчните приходи – 864,5 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 497,2 млн. лева. В частта на неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите пет месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г. Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към май 2019 г. са в размер на 15 729,9 млн. лв., което е 35,4 % от годишния разчет, като обичайно изпълнението на разходите спрямо планираното с разчетите за годината е по-високо през второто полугодие. За сравнение разходите по КФП към май 2018 г. бяха в размер на 14 556,8 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и други.   Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.05.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 599,2 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към май 2019 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юни 2019 г.
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец април 2019 г. е положително в размер на 2 699,8 млн. лв. (2,3 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2 565,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 134,6 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към април 2019 г. са в размер на 15 176,2 млн. лв. или 34,6 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 820,8 млн. лв. (14,5 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 384,6 млн. лева. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 11 965,1 млн. лв., което представлява 34,6 % от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на 2 446,9 млн. лв. или 37,3 % от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 5 610,4 млн. лв., което е 34,1 % от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 798,1 млн. лв. или 35,1 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.04.2019 г. е 83,0 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 717,6 млн. лв. (32,2 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 76,9 млн. лв. или 32,5 % от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 567,2 млн. лв. или 48,5 % изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 3 340,6 млн. лв., което представлява 32,2 % от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 11,1 на сто. Неданъчните приходи са в размер на 2 449,1 млн. лв., което представлява 37,0 % от годишните разчети. Следва да се отбележи, че при неданъчните приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда за първите четири месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г. Приходите от помощи са в размер на 762,1 млн. лева. Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към април 2019 г. възлизат на 12 476,5 млн. лв., което е 28,1 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на 11 651,7 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с април 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в общия бюджет на ЕС, увеличение на разходите за персонал (поради увеличението с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), както и по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.).   Нелихвените разходи са в размер на 11 557,9 млн. лв., което представлява 27,3 % от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към април 2019 г. са в размер на 10 775,9 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 772,5 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 9,6 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 381,9 млн. лв. или 57,1 % от планираните за 2019 година. Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 536,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. Размерът на фискалния резерв {1} към 30.04.2019 г. е 10,62 млрд. лв., в т.ч. 10,07 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,55 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 април 2019 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.   {1}Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.
Дългът на подсектор „Централно управление“{1} към края на април 2019 г. възлиза на 11 612,1 млн. евро. Вътрешните задължения са 2 532,0 млн. евро, а външните  9 080,1 млн. евро. В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП){2} възлиза на 19,7 %, като делът на вътрешния дълг е 4,3 %, а на външния дълг – 15,4 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 21,8 %, а външните – от 78,2 %. Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 април 2019 г. е в размер на  83,3 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,9 млн. евро, а външните – 48,4 млн. евро. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %. Съгласно водения от МФ, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на април 2019 г. достига до 10 785,5 млн. евро или 18,3 % от брутния вътрешен продукт (БВП). Вътрешните задължения са в размер на 2 305,8 млн. евро, а външните – в размер на 8 479,7 млн. евро. Държавногарантираният дълг през април 2019 г. възлиза на 941,1 млн. евро. Вътрешните гаранции са 34,9 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП - 1,6 %. Бюлетинът се намира в раздел „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.   Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси /в сила от 01.01.2014 г. обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г./, считано от м.юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг /поет по реда на ЗДД/ и публикувана до м. май 2016 в бюлетин „Държавен дълг“, в новото издание се съдържа в приложението на стр. 12.     {1} Дълг на подсектор "Централно управление" е дългът на подсектор "Централно управление" съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор "Централно управление", съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), може да бъде намерен ТУК {2} По прогнозни данни за БВП, съгласно пролетната макроикономическа прогноза на Министерство на финансите за 2019 г.
Месечният обзор за развитието на българската икономика към април 2019 г. е публикуван. Представена е динамиката на основните макроикономически показатели. Целия анализ можете да видите тук.
Председателствали: заместник-председателите Емил Христов, Явор Нотев и Нигяр Джафер Секретари: Николай Александров и Слави Нецов ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Здравейте, уважаеми колеги! (Звъни.) Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми народни представители, през вчерашния ден постъпиха нови осем проекта на решения за промени в постоянни комисии и един за промени в постоянна делегация. Предлагам новопостъпилите проекти да бъдат разгледани и гласувани в рамките на приетата вече точка в Програмата ни за попълване състава на ръководството на Комисията по земеделието и храните, като нейното заглавие съответно да стане – Проекти на решения за промени в постоянни комисии и делегация на Народното събрание, с вносители народните представители Даниела Дариткова и Джема Грозданова. Моля, режим на гласуване. Гласували 163 народни представители: за 160, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. Преминаваме към разглеждане на първа точка за днес: ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. „Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям Проект за решение за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и храните. Моля Проектът да бъде предоставен за разглеждане и гласуване съгласно установения ред.“ Ще Ви прочета Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава и ръководството на Комисията по земеделието и храните Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Мария Щерева Белова за член и председател на Комисията по земеделието и храните.“ Подлагам на гласуване представения Ви Проект. Гласували 161 народни представители: за 145, против няма, въздържали се 16. Предложението е прието. Следващото предложение е отново от народния представител Даниела Дариткова. Чета Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по политиките за българите в чужбина Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Георги Тенев Станков за член на Комисията по политиките за българите в чужбина.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 153 народни представители: за 136, против 10, въздържали се 7. Предложението е прието. Следващото предложение е от народния представители Даниела Дариткова. Чета Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по отбрана Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Георги Тенев Станков като член на Комисията по отбрана. 2. Избира Джема Маринова Грозданова за член на Комисията по отбрана.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 153 народни представители: за 149, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Следващото предложение е за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения и е от народния представител Даниела Дариткова. Чета Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Радостин Радославов Танев като член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. 2. Избира Митко Костадинов Полихронов за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.“ Подлагам на гласуване представения Ви Проект за решение. Гласували 157 народни представители: за 150, против няма, въздържали се 7. Предложението е прието. Следващото предложение е от народния представител Даниела Дариткова и е за промяна в състава на Комисията по енергетика. Ще Ви запозная е Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Васил Цветков Цветков като член на Комисията по енергетика. 2. Избира Радостин Радославов Танев за член на Комисията по енергетика.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 155 народни представители: за 150, против няма, въздържали се 5. Предложението е прието. Следващото предложение на народния представител Даниела Дариткова е за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм. Ще Ви представя Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по икономическа политика и туризъм Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Даниела Добрева Димитрова за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 145 народни представители: за 139, против няма, въздържали се 6. Предложението е прието. Следващото предложение на народния представител Даниела Дариткова е за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Ще Ви запозная с Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Лиляна Павлова Павлова като член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 2. Избира Емил Серафимов Тончев за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 148 народни представители: за 146, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Следващото предложение от народния представител Даниела Дариткова е за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Ще Ви запозная с Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите организации и жалбите на гражданите. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Ралица Трилкова Добрева за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 144 народни представители: за 142, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Следващото предложение на народния представител Даниела Дариткова е относно промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Ще Ви запозная с Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове европейските фондове. Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Джема Маринова Грозданова като член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 2. Избира Лиляна Павлова Павлова за член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 140 народни представители: за 136, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Следващият проект за решение е за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и е от народните представители Даниела Дариткова и Джема Грозданова. Ще Ви запозная с… (Оживление в „БСП за България“.) Колеги, моля за тишина. (Шум и реплики от „БСП за България“.) ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА (ГЕРБ, от място): Те още са във ваканция. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от място): Още ли ваканцувате? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Колеги, моля за тишина, за да не чета Правилника на Народното събрание. Ще Ви запозная с Проекта за решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 38 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Избира Ивелина Веселинова Василева за заместващ представител на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.“ Моля, режим на гласуване. Гласували 130 народни представители: за 123, против няма, въздържали се 7. Предложението е прието. Колеги, искам само да напомня, че веднага след законодателната част преминаваме към парламентарен контрол. Декларация от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Имате думата, уважаема госпожо Дамянова. МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Едно здраво общество не се създава от институции. Едно здраво общество се създава от децата, от традициите, от ценностите, от образованието на мислещите поколения. Само тогава институциите градят държава, която създава велики дела в образованието, в науката, в културата, в спорта, в икономиката. Защо казвам това? Утре е 1 юни – Денят на детето. Това е ден, в който си припомняме обещанията, които сме дали като възрастни и като общество, като семейство и като политици на децата. Защото Денят на детето, огласен от смях, песни, накичен с балони, е нашата отговорност и задължение да осигурим най-доброто образование, най-доброто здравеопазване, най-добрата социална политика и възможност за личностно развитие на всяко дете. Каквото и да си говорим, както и да ни затрупва с грижи всекидневието, всяко наше действие е насочено и трябва да бъде насочено към осигуряването на щастливо детство на всеки. Ако не беше така, нито ние, нито която и да е друга цивилизована и развита страна нямаше да работи непрекъснато за справяне с проблемите със социалните различия, за осигуряването на равен шанс на децата с различни потребности и от различни обществени групи, и за гарантиране запазването на националните и общочовешките ценности. Защото само те осигуряват връзката между различните поколения и ни позволяват да продължим напред и като общество, и като държава. Няма да изброявам политиките на ГЕРБ в тази посока. Ще си позволя обаче от тази трибуна да кажа, че ние вярваме и работим за това да имаме силно образование и наука, защото само те ще ни помогнат да опазим традицията си и да живеем в модерния свят. Само те учат, че свободата и правото на демокрация са изконни права на всеки човек. Не можем да сме силни като нация, ако имаме разрушени семейни ценности и отнети права на семейството и на детето. Ние вярваме и знаем, че без общоприети стандарти в отношенията се раждат пропасти не само между поколенията, но и в самото общество. В това време на бърза консумация на човешки емоции е важно да научим децата ни да познават и да живеят в ден, в който правото да бъдеш щастлив е закон. Ние често говорим за модерното образование и за модерния живот. Все още вярваме, че то съществува някъде другаде, и често изпращаме децата си да го търсят. Взираме се с инатлива упоритост в проблемите и често забравяме да търсим общи решения, водени от желанието си да спорим. Това обаче, знаем, няма да ни направи стабилна нация, в която семейството и децата са основна и неотменна ценност. Това ще направи пътя ни към решаване на предизвикателството да осигурим високо качество на здравеопазването, образованието, кариерното развитие, социалната сигурност и правото на закрила на всяко българско дете в неговия роден дом дълъг и изключително труден. Домът е там, където са децата ни, а домът е този, който определя как ще живеем и пътя ни в бъдещето. Затова сме толкова чувствителни по тази тема. Затова често се поддаваме на чужди внушения и изпитваме панически страх, че някой може да посегне на нашия дом. Не бива обаче да се водим от подобен страх, защото няма политика, няма разбиране, няма дори и дебат, който да поставя под съмнение правата на децата и на семейството. Ние вярваме и работим за това, че нацията ни е длъжна да защитава, подкрепя и гарантира правата на децата. Защото само свободни, образовани и изпълнени с лична решимост за по-добър живот млади хора могат да работят за величието на България. Нека не губим време за дребни ежби, а да положим усилия чрез съответните политики с по-бързи стъпки да решим трайно задачите, пред които сме изправени: високо качество на здравеопазване, високо качество на образование и развитие на всяко едно дете. Позволете ми да се обърна към децата и да им пожелая щастливо детство! А на нас възрастните – да не позволяваме всекидневието да покрие със забрава чистотата и вярата в душите им! Честит празник на всички деца! Благодаря. (Ръкопляскания.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова. От името на парламентарната група на „БСП за България“ – имате думата, уважаема госпожо Лечева. ВЕСЕЛА ЛЕЧЕВА (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В чест на утрешния празник – 1 юни, всички ще застанем на някоя трибуна и ще поздравим децата на България. В цялата страна ще се организират празненства, концерти и състезания. Ще декларираме отново, че най-големият капитал на една държава са нейните деца. Днес е повод още веднъж да си припомним и Женевската конвенция за правата на детето, чиито постулати са: гладното дете да бъде нахранено, болното – лекувано, недоразвитите да бъдат насърчени, заблудените деца да бъдат вразумени, сираците и изоставените да бъдат подпомогнати и прибрани, детето да бъде подготвено да може да изкарва своята прехрана. Не искам да политизирам празника, но наша отговорност като политици е да бъдем обективни, да погледнем фактите и да кажем истината. Днес България все още е най-бедната европейска държава, българските семейства са с най-ниски доходи, което се отразява на качеството на живот и на техните деца. Доходът на глава от населението е едва 47% от средния за Европейския съюз и най-ниският за Съюза. Според ежегодно провежданото наблюдение почти половината от българските деца – по-точно 42%, живеят в риск от бедност или социално изключване. Има големи различия между регионите с по-висока степен на развитие и по-ниски нива на бедност и тези със значително по-лоши показатели. Има регионални неравенства в достъпа до качественото образование. Водим класацията по коефициент на детската смъртност. Все още сме далеч от националната цел за обхвата на деца в предучилищното образование, като една от основните причини е финансовата бариера и високите такси. Изследванията от последните години показват и тенденция за непрекъснато увеличаване на разпространението на употребата на наркотични вещества сред учениците в България. Публикуваните данни през 2016 г. сочат, че 30% от 15 – 16-годишните ученици в България са употребили поне веднъж в живота си някакъв наркотик. Сравненията с предходните години показват постепенно увеличаване на употребата на наркотични вещества сред учениците – от 14% сега е 30%, както стана ясно. Мога да дам още много подобни примери и не си мислете, че го правя с радост. Напротив, тревогата ни е много голяма. За да излезем по-бързо от това положение, ние предлагаме да се обединим около: - пълна държавна издръжка за децата в задължителната предучилищна подготовка; - създаване навсякъде на условия за целодневна организация на обучението в училище в съответствие със съвременните изисквания на труд и отдих; - обединени усилия и строг контрол към всички институции, отговорни и имащи задължения за обхвата на децата в средното образование; - улесняване на достъпа до образование за децата в малките населени места и от бедни семейства чрез: създаване на условия до IV клас децата да учат близо до дома си чрез Проекта „Филиален клас“, осигуряване на условия за здравословно хранене и грижа за психическото и здравословното състояние на децата във всяко училище. За преодоляването на негативните демографски тенденции предлагаме като спешни мерки: - въвеждане на семейно подоходно облагане; - работещи родители да получават данъчни облекчения за всяко дете; - въвеждане на диференцирани ставки ДДС за детски храни и учебници; - реализиране на национална програма за изграждане на детски ясли и градини, където има недостиг; - отпадане на таксите за детски ясли и градини, като техният размер следва да бъде включен във финансирането на делегираните от държавата дейности; - обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години на осигурените майки не е по-малко от минималната работна заплата. Тези предложения са реалистични и при добра воля лесно и бързо могат да заработят. Преди две години завърших едно свое изказване с пожеланието да бъдем достойни за нашите деца, сега питам риторически: достойни ли бяхме за нашите деца в последните години? Нека всеки сам да даде отговора за себе си като народeн представител. Благодаря на всички. Честит празник на всяко едно българско дете! Успех, просперитет и благоденствие за нашите деца! (Възгласи: „Браво, браво!“ и ръкопляскания от „БСП за България“.) ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Лечева. Продължаваме с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Имаме два писмени отговора за връчване: - от заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на въпрос от народния представител Пламен Манушев; - от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на въпрос от народния представител Красимир Богданов. Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че на основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на един въпрос от народния представител Таня Петрова; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Богданов. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Продължаваме с парламентарния контрол. Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на въпрос от народния представител Таня Тодорова Петрова относно възстановяване на териториалното поделение на Държавната агенция за закрила на детето във Варна. Заповядайте, уважаема госпожо Петрова – имате думата, за да зададете въпроса. ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Вицепремиер, уважаеми колеги! Моят въпрос е свързан с Държавната агенция за закрила на детето. Преди да формулирам въпроса бих искала да отбележа, че дейността на Държавната агенция за закрила на детето е насочена към всички деца в Република България и техните семейства. Агенцията разработва единна и координирана държавна политика за закрила на детето, извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца, подпомага дейността на юридическите лица с нестопанска цел по закрила на детето, извършва наблюдение и контрол на специализираните институции за отглеждане на деца относно спазването на правата на детето. Държавната агенция за закрила на детето е създадена на основание Закона за закрила на детето с Постановление на Министерския съвет от 2000 г. и е факт от 2001 г. Тя е единственият специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол за осъществяване на държавната политика по дейности за закрила на детето в Република България. До месец януари 2016 г. в град Варна функционираше териториално поделение на Агенцията към Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ – отдел „Мониторинг и контрол – Северен“. След тази дата, седалището на отдела е преместено в град Русе. Към настоящия момент в град Варна има изнесено работно място с няколко служители към този отдел. За да бъдат оптимизирани процесите по реализиране на различни инициативи, програми и проекти в защита на децата на Варна и региона, като искам да подчертая, че децата на Варна и региона са над 100 хиляди, съществува ли възможност да бъде възстановено териториалното поделение на Агенцията във Варна и предвид нарастващия брой на населението на Варненска област? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова. Уважаема, госпожо Вицепремиер, имате думата за отговор. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯНА НИКОЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Петрова, по повод Вашия въпрос относно възстановяване на териториалното поделение в Държавната агенция за закрила на детето във Варна Ви информирам, че с изменението на Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, в сила от 1 февруари 2016 г., функциите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ са организирани в три териториални отдела. От 2006 г. до 2016 г. служителите на тази дирекция осъществяваха функциите си в шест териториални отдела – „Мониторинг и контрол“ – София, Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе. Поради намаления числен състав на дирекцията с тези промени се наложи и преструктуриране и обединение на самите отдели, както следва: отдел „Мониторинг и контрол – Западен“ с център в София, с изнесени работни места в град Враца за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен; отдел „Мониторинг и контрол – Южен“ с център в град Бургас и с изнесени работни места в град Пловдив за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол; отдел „Мониторинг и контрол – Северен“ с център в град Русе и с изнесени работни места в град Варна за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра. Видно от гореизложеното отдел „Мониторинг и контрол – Северен“ е с център в град Русе и с изнесени работни места в град Варна за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра. От страна на Държавната агенция за закрила на детето е създадена необходимата организация за обезпечаване на нормален работен процес, който да поддържа високата ефективност и ефикасност на контролната дейност. Отдел „Мониторинг и контрол – Северен“ е с обща численост девет щатни бройки, от които пет служители, в това число началникът на отдела в град Русе, и четири изнесени работни места в град Варна. Работата на служителите в цялата специализирана Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ е организирана по начин, който осигурява мобилност на екипите. За всеки един от отделите е подсигурен автомобил, който дава възможност за обхващане на по голям брой обекти, както и такива в отдалечени и трудно достъпни населени места. При необходимост, продиктувана от голям брой обекти, подлежащи на контрол, спешност на дадена проверка или поради ангажиране на служителите в друга дейност и проверки, служители от други отдели се включват в извършването на проверки на обекти, които са извън техния териториален обхват. Например отдел „Мониторинг и контрол – Западен“ с център в град София, който обхваща най-голямата по численост област София град, която е с население над милион и половина жители, се състои само от седем инспектори. Това често налага дейността им по инспектиране да се подпомага с екипи от инспектори от звената във Враца, Пловдив и Русе. Това се отнася и за другите отдели, по специално и за отдел „Мониторинг и контрол – Северен“. През годините от 2016 г. до момента инспектори от град Русе извършват проверки и в област Варна и в другите съседни на нея области. Началникът на отдела е в непрекъсната, ежедневна връзка по телефон и по електронна поща със служителите от изнесените работни места в град Варна. Осигурява им методическа подкрепа, стриктно следи за спазването на законоустановените срокове в работата по жалбите, сигналите, както и при извършването на самите проверки. Началникът на отдела отговаря и за цялостната организация на работата в отдела, за разпределението и изпълнението от служителите в отдела на поставените им задачи и разписаните функции. Работата се разпределя между служителите въз основа на техния придобит опит, квалификация, лични качества, както и според натовареността им. Професионалният опит на служителите е в различни области в зависимост от целта на съответната длъжност – право, публична администрация, икономика, хуманитарни науки, психология, филология, човешки ресурси, информационни технологии и други. Главният директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ организира, ръководи, планира, наблюдава и контролира цялостната дейност на дирекцията. Разпределението на задачите между отделите се извършва от директора на Главна дирекция с указание на срок и начин на изпълнение, вид, обем на работа. При разпределението се спазва и териториалната компетентност. Следва да се има предвид, че от самото създаване на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ и до настоящия момент териториалните отдели нямат отделно деловодство. Същото е централизирано и разположено в град София. Обединяването на двата отдела през 2016 г. по никакъв начин не води след себе си нарушаване на нормалния ритъм на работа на служителите. И към настоящия момент инспекторите в град Варна са включени и активно участват в работата на областните съвети и комисии в град Варна в междуинституционалните работни срещи. В работния офис в град Варна има осигурена възможност за ежедневно консултиране на граждани и юридически лица на място, както и по телефон. Служителите са разпознаваеми и активно търсени за решаването на различни проблеми на областно ниво, които са свързани с осигуряването на качество на грижата за децата в услугите, както и за спазване на правата на децата. Увеличаването на числеността на населението във Варненска област е процес, който се следи от Държавната агенция за закрила на детето, и този процес е предизвикателство за дейността на служителите на Държавната агенция във Варна. В момента се извършва сериозен анализ на административния капацитет на структурата на Агенцията, включително на звеното във Варна. Според резултатите от този анализ ще бъдат предприети съответни управленски решения, които да отговорят на предизвикателствата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Вицепремиер. Уважаема госпожо Петрова, имате думата за реплика. ТАНЯ ПЕТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Николова, благодаря за отговора, особено за финалното изречение, защото то има смисъл към моя зададен въпрос. От финалното изречение разбирам, че след като се направи анализ от ръководството на Държавната агенция за закрила на детето, възможността за възстановяване на звеното на Агенцията във Варна е съвсем изпълнимо. Считам, че това при една сериозна работа и от страна на Варненската областна дирекция ще има положително отношение. Убедена съм, че нарастването на населението на Варненска област, в това число броят на децата, се отнася сериозно към поставения въпрос, защото освен контролни функции Държавната агенция за закрила на децата има и други функции, които са разписани в нормативната уредба. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петрова. Имате думата за дуплика, уважаема госпожо Николова. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ МАРИЯНА НИКОЛОВА: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Петрова, уважаеми народни представители! Обществените очаквания към резултатите от дейността на Държавната агенция за закрила на детето са високи. Макар и с ограничен капацитет, включително и човешки ресурс, Агенцията полага системни усилия да изпълнява своите компетенции. Бих искала да Ви уверя, че обединяването на двата отдела – във Варна и Русе, в един не е довело до нарушаване на ритъма на работата. Служителите на Държавната агенция за закрила на детето във Варна се ползват с добър обществен авторитет и доверие сред гражданите. Те са активни в контактите си с другите институции, които имат отношение към закрила правата на децата, както и с гражданското общество. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Благодаря за участието Ви в парламентарния контрол, уважаема госпожо Николова. Продължаваме с въпрос към Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, който ще отговори на въпрос от народния представител Галя Желязкова относно Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане през 2019 г. Имате думата да зададете въпроса, уважаема госпожо Желязкова. ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е: какво подпомагане за най-нуждаещите се лица е предвидено по Оперативната програма за храни и основно материално подпомагане през 2019 г.? Какъв е напредъкът по изпълнението на Програмата като цяло? Ако може, да получим отговор какви са резултатите от прилагането ѝ в област Бургас. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители! По Оперативната програма за храни се предоставя подкрепа за преодоляване на едно от най-значимите лишения в бедните домакинства – лишаването от пълноценна и балансирана храна. По Програмата се реализира подпомагане с хранителни пакети, и то по обяд, за най-бедните и нуждаещи се лица от определени с наредба на министъра на труда и социалната политика целеви групи. Изпълнението на Програмата започна поетапно в началото на 2015 г. Към момента дейностите са разгърнати в максимална степен и подпомагането с храни достига до най-отдалечените населени места в страната. Агенцията за социално подпомагане е сключила договори по Програмата с 211 общини, които осигуряват топъл обяд на повече от 50 хиляди потребители. Топъл обяд, включващ супа, основно ястие и хляб, се предоставя на хора, които получават месечни помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане на скитащи и бездомни лица, семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат доходи до размера на линията на бедност и други. Освен топлата храна, хората получават и подкрепа под формата на различни съпътстващи дейности, които им помагат да разрешат ежедневни проблеми и да намерят трайни решения за преодоляване на социалната си изолация. По Програмата ежегодно се раздават и хранителни продукти от първа необходимост. Пакетите съдържат средно 15 вида хранителни продукта. Те се предоставят на лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление; лица с трайни увреждания с определено право на чужда помощ, които имат лични доходи до линията на бедност и са подпомагани с месечна добавка за социална интеграция; на семейства, които получават помощи за отглеждане на деца до навършване на една година; за ученици, записани в I. клас; отглеждащите деца с трайни увреждания, и тези, получаващи помощи, предназначени за превенция и реинтеграция на деца в риск. Допълнително бяха включени потребители на социални услуги в общността и специализирани институции, както лица и семейства, получили еднократна помощ за инцидентно възникнали нужди. Средногодишно на територията на цялата страна се разпределят повече от 280 хиляди пакета, като подкрепа се осигурява на над 500 хиляди лица и членове на техните семейства. Конкретно за област Бургас. В периода от 7 януари 2019 г. до 15 май тази година бяха разпределени общо 295 т хранителни продукти на 21 870 лица, в това число и членовете на семействата им. Осигуряването на топъл обяд чрез обществени трапезарии в област Бургас се реализира в общините Бургас, Карнобат, Руен, Средец и Сунгурларе, като са обхванати общо 2520 потребители, а общата стойност на сключените договори е за 5 млн. 49 хил. 606 лв. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Госпожо Желязкова, заповядайте – имате възможност да направите реплика. ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Ясно личи, че Оперативната програма за храни е една от най-добре управляваните програми както по отношение на финансово изпълнение, така и по постигнати резултати и достигане до хората в най-уязвима среда. Моля, ако може, да ни кажете: до края на 2019 г. ще се реализират ли следващи раздавания на хранителни продукти за страната? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Желязкова. Господин Министър, заповядайте – имате думата за дуплика. МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители! При последното раздаване на хранителни продукти по Оперативната програма за подкрепа на най-нуждаещите се лица, която приключи съвсем наскоро – на 15 май, партньорската организация по Програмата – Българският червен кръст, осъществи раздаването на хранителни продукти от първа необходимост в размер общо на 7 хил. т. В ход е подготовката за следващото раздаване. В отговор на Вашия въпрос, госпожо Желязкова, конкретно мога да кажа, че до края на тази година – през есента, ще има още едно раздаване на хранителни продукти, като същевременно са в ход обществени процедури по Закона за обществените поръчки с цел обезпечаване на доставката и последващото раздаване на хранителни продукти до края на програмния период. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви. Следващият въпрос е зададен отново от народния представител Галя Желязкова относно Националния план за действие по заетостта. Заповядайте, уважаема госпожо Желязкова, да зададете Вашия въпрос. ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, съгласно Националния план за действие по заетостта се разработват и изпълняват регионални програми за заетост. С какво програмите се отличават през тази година и кога всъщност предстои тяхното стартиране по региони? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Думата за отговор има господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика. Заповядайте, уважаеми господин Министър. МИНИСТЪР БИСЕР ПЕТКОВ: Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Желязкова, уважаеми госпожи и господа народни представители! В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2019 г. Министерството на труда и социалната политика успешно реализира процедури по разработване и утвърждаване на регионалните програми за заетост през тази година. През настоящата година регионалните програми за заетост са разработени на база на проектни предложения от областните и общинските администрации, одобрени от комисиите по заетостта към областните съвети за развитие, по критерии, отчитащи средногодишното равнище на безработица и средногодишния брой на регистрираните безработни лица през предходната година в съответната община, както и потребностите на работодателите от работна ръка. В зависимост от своите потребности, всяка община определя какви дейности да се изпълняват в организацията на работата – на пълно или непълно работно време, през кои месеци от годината да се работи и така нататък. Програмите са съобразени с регионалните приоритети в Областната стратегия за развитие, регионалния, областния и общинските планове за развитие и ще допринесат за изпълнение на националните приоритети в сферата на заетостта. Предвижда се в началото на месец юни – съвсем скоро, да стартира изпълнението на 28-те регионални програми за заетост във всички области на страната. С Националния план за действие по заетостта през 2019 г. от бюджета за активна политика на пазара на труда са осигурени средства в размер на 8 млн. 808 хил. лв. за финансиране на програмите, което е с 10% повече от миналата година. Разпределението на финансовите средства се извършва по области на база на критериите: средномесечно равнище на безработица, средномесечен брой на регистрираните безработни лица в съответната област за деветте месеца на предходната година. Финансовите средства от държавния бюджет, с които ще се финансира изпълнението на регионалните програми за заетост за тази година, са в размер на 8 млн. 801 хил. 569 лв., като работодателите, а именно областните и общинските администрации, ще се включат в изпълнението на програмите със средства в размер на около 250 хил. лв. През 2019 г. ще се финансира заетост за срок от три до шест месеца на 2387 безработни лица – със 74 повече в сравнение с 2018 г. От тях 1847 безработни лица, или 77% от общия им брой, ще започнат работа на пълен работен ден, а 540 безработни лица ще се включат в заетост на непълно работно време. По програмите ще се наемат приоритетно лица от уязвими групи на пазара на труда, сред които: безработни младежи до 29 години, лица над 50-годишна възраст и продължително безработни лица. Трудовото възнаграждение е в размер на 560 лв. – минималната работна заплата, при заетост на пълен работен ден, съответно от 3,37 лв. на час при почасова заетост. Осигуровките на наетите лица ще се финансират със средства от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на пазара на труда през 2019 г. По регионалните програми ще се осигури заетост за извършване на дейности по поддържане и опазване на общинската и държавна собственост, а именно: паметници на културата; училища; детски градини; читалища; облагородяване и почистване на детски площадки; паркове, алеи и места за отдих; поддържане на пътища; спомагателни дейности в обществени трапезарии и пенсионерски клубове; съдействие за предоставяне в домашен социален патронаж; екологични дейности и изпълнение на дейности в областта на туризма. Изпълнението на регионалните програми на заетост ще продължи до края на 2019 г. В заключение бих желал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да реализира и развива политиката за насърчаване на заетостта в регионите. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми министър Петков. Госпожо Желязкова, заповядайте за реплика. ГАЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, колеги! Уважаеми господин Министър, важно е наистина да отделяме специално внимание на регионалните програми за заетост, защото те са пример за ангажимента, който има Министерството на труда и социалната политика и държавата за осигуряване на заетост на безработни. Благодарение на активната политика в тази област ние наблюдаваме всъщност спад на нивото и на процентите на безработните в страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: И аз Ви благодаря. Желаете ли дуплика? Няма да се възползвате от това право. Позволете ми да благодаря на господин Бисер Петков – министър на труда и социалната политика, за неговото участие в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към господин Данаил Кирилов – министър на правосъдието. Той ще отговори, първо, на въпрос от народния представител Радостин Танев относно реформи в пенитенциарната система. Заповядайте, господин Танев. РАДОСТИН ТАНЕВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми министър Кирилов, реформирането на инфраструктурата в системата на затворите определено дава своите резултати. Дейностите на Министерството на правосъдието в тази област се оценяват добре и това личи по оценките, дадени от Европейския комитет против изтезанията. В тази връзка е и моят въпрос: какви действия предприема и извършва Министерството на правосъдието по отношение на подобряването на условията на пенитенциарната система на територията на област Стара Загора? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Танев. Министър Кирилов, заповядайте – имате думата за отговор. МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Танев, безспорно е, че развитието на пенитенциарната система е нелек и прецизен процес, който по своята сложност изисква управление, базирано на широка гама от конкретни политики. Министерството на правосъдието работи активно за реновиране и възстановяване на инфраструктурата на затворите, като е необходимо да се отбележи, че реформирането на системата на местата за лишаване от свобода е неразделна част от процеса на ускорена съдебна реформа и успешното противодействие на престъпността. Конкретно за територията на област Стара Загора. Ще започна с новооткрития арест на територията на затвора, който е с площ 600 кв. м. За неговото изграждане бе извършено преустройство на съществуващата сграда – по-конкретно бившия мебелен цех към затвора, осигурено е необходимото обзавеждане и оборудване. Капацитетът му е 56 лица, а помещенията отговарят на изискванията на Европейския комитет против изтезанията за осигуряване на четири квадратни метра площ на всяко задържано лице. Открито е затворническо общежитие от открит тип „Верея“ към затвора в Стара Загора, а към момента се извършват ремонтни дейности на затворническото общежитие „Черна гора“ – също към затвора. През 2017 г. е извършен ремонт на корпуса на затвора в Стара Загора, като са изградени санитарни възли във всички помещения за настаняване на лишени от свобода. Паралелно с това през последните няколко години със средства, осигурени от Норвежкия финансов механизъм, на територията на затвора в Стара Загора се осъществиха следните действия: изцяло са подменени електро- и ВиК инсталациите; във всеки коридор е изградена баня с умивалня; цялостно е подменена дограмата на всички битови и работни помещения. След приключване на ремонтните дейности капацитетът на корпуса на затвора е 406 лишени от свобода, а корпусът разполага с ремонтирана и своевременно оборудвана кухня и столова. В последните няколко години се изградиха магазин за лишените от свобода, фитнес зала и библиотека. По отношение на политиките спрямо лишените от свобода. Искам да спомена, че през изминалата година на територията на затвора в Стара Загора са осъществени девет специализирани обучителни програми, като участие в тях са взели 77 лишени от свобода. Изпълнението на тези програми цели не само превъзпитаване, но и улесняване на процеса на ресоциализация на осъдените лица. За учебната 2018 – 2019 г. в процеса на обучение на територията на затвора са включени 230 лишени от свобода. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Господин Танев? Няма да има реплика, следователно няма да има и дуплика. Желаете ли с нещо да допълните отговора, господин Министър? МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ (встрани от микрофоните): Да, ако може. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Заповядайте. Все пак има такава процедурна възможност – възползвайте се от нея. МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря за процедурната възможност, уважаема госпожо Председател. Това бяха данните, уважаеми господин Тенев. Бих искал да споделя с Вас и личните си впечатления от посещението и проверката, която извърших в затвора в Стара Загора. Действително в рамките на българската пенитенциарна система в затворното дело в настоящия момент затворът в Стара Загора е за образец. Той е един вид еталон за изпълнение на законовите изисквания – и нашите по националното право, и тези, които са по международното право. Моето впечатление е, че в затвора е установена трайна дисциплина, положителна е нагласата и на охранителния персонал, и на затворниците. Видях в откритите площи как затворниците общуват и комуникират, посетих библиотеката и фитнес залата в затвора, както и параклиса, където ме посрещнаха духовници от Старозагорската епархия. Това за мен сочи за трайно изградена комуникация между цялата социална инфраструктура в областта със затвора и затворното дело. Впечатлителното, което не можах да прочета, е, че цялото оборудване на този арест, на помещенията за офицерите е изработено в самия затвор – имам предвид мебелите, не електрониката и видеонаблюдението, разбира се. Истината за този арест е, че той е изграден с два пъти по-малко средства, отколкото са били планирани първоначално. Споделям с Вас и че това посещение всъщност трябва да отбележи усилията на мои предшественици. Работата по този обект е продължила повече от две години със собствени сили и средства, управлението на затвора е икономисало повече от половината от разходите за това преобразуване на бившия цех понастоящем в арест. Мисля, че това е един положителен модел, който би следвало да се продължи и от другите директори на затвори, които, впрочем, присъстваха там и това беше моят първи досег с директорите на другите затвори в България. За да не удължавам времето, ще спра дотук. Ще оставя на Ваше разположение снимки и справки, които не можах да представя на Вашето внимание, специално за този обект. Благодаря Ви. (Министър Кирилов подава папка на народния представител Радостин Танев.) ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следва въпрос от народния представител Иглика Иванова Иванова-Събева относно мерки за борба с домашното насилие. Госпожо Иванова, имате думата да зададете Вашия въпрос. ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кирилов, безспорно домашното насилие представлява сериозна заплаха за основни човешки права, признати от Конституцията и законите в страната и гарантирани от последните. По този повод и с цел охрана на основни човешки права на 24 октомври 2018 г. беше внесен Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Законът беше приет на 7 февруари 2019 г. от Народното събрание и обнародван в „Държавен вестник“, бр. 16 от 22 февруари 2019 г. Измененията са в сила и към настоящия момент. Промените гарантират съизмерима и всеобхватна наказателноправна защита от всякакви актове на домашно насилие както над жени, така и над мъже. Криминализирани са всички форми на насилие, поради факта че засягат най-значими обществени отношения и изключително ценни права, каквито са животът и здравето на личността. Допълнени са квалифицираните състави на убийство и телесни повреди, инкриминирани са и деяния, чрез които системно се упражнява психическо насилие спрямо друго лице, от което са настъпили вредоносни последици за пострадалия. Въпреки усилията на законодателя в тази насока, разследването и разкриването на различните проявени форми на домашно насилие е изключително трудно. Причина за това е фактът, че домашното насилие по своята природа се проявява между правни субекти, които са близки помежду си. На тези актове няма свидетели, жертвата, по причини от различно естество, не споделя за случилото се и не сезира компетентните органи. Това определя изключително комплицирания характер на подобни ситуации и налага усилията за борба срещу домашното насилие да продължат. В тази връзка е и моят въпрос към Вас, а именно: какви дейности и политики прилага Министерството на правосъдието по отношение на борбата с домашното насилие? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Иванова. Господин Министър, заповядайте – имате думата за отговор. МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, уважаема госпожо Иванова! Безспорно домашното насилие е сериозен социален проблем и за българското общество. Министерството на правосъдието активно участва в изготвянето на приетите вече промени в Наказателния кодекс, които инкриминираха последствията от домашното насилие. С приетите промени се квалифицира система от престъпни посегателства като подпомагането и склоняването на другиго към самоубийство, отвличането, противозаконното лишаване от свобода, принудата, заканата с престъпление. Приетите текстове целят промяна в разбирането на обществото, че домашното и психическото насилие са личен въпрос. Във връзка с изпълнението на ангажиментите на Министерството на правосъдието по Националната програма за превенция и защита от домашното насилие на 15 февруари 2019 г. е сключен договор с Фондация „Асоциация Анимус“ за ново финансиране на национална телефонна линия за пострадали от домашно насилие и съгласно чл. 6, ал. 7 от Закона за защита срещу домашното насилие ежегодно по бюджета на Министерството на правосъдието се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейности по този закон, за разработване и изпълнение на програми за превенция и защита от домашно насилие. Глава трета от Правилника за прилагане на Закона урежда процедурата по финансирането на програмите и обучението. Според Правилника министърът на правосъдието или упълномощено от него длъжностно лице обявява конкурс за финансиране на проекти и програми всяка година до 31 март. За 2018 г. са финансирани проекти на 17 организации на стойност 360 хил. лв. Максималният размер на средствата за конкурсната процедура през 2019 г. е в рамките на 450 хил. лв. Дейностите ще се осъществяват на територията на Република България. На основание Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г., приета с Решение № 5 от 2019 г. на Министерския съвет и със заповед на ресорния министър на 26 февруари 2019 г. бе обявен конкурс за финансиране на програми и обучения, срокът за който беше едномесечен. Съобразно с Националната програма за превенция и защита от домашно насилие приоритетните цели на финансиране са: Първо, осигуряване на защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие чрез своевременно предоставяне на качествени услуги. Второ, осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие, с оглед предотвратяване на рецидиви на домашното насилие. Трето, подобряване на политиките по превенция и защита на домашното насилие чрез извършване на мониторинг и анализ по прилагане на Закона за защита от домашно насилие през периода 2015 г. – 2018 г. Ако имам възможност, госпожо Председател, ще допълня отговора си. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, министър Кирилов. Госпожо Иванова, заповядайте – имате думата за реплика. ИГЛИКА ИВАНОВА-СЪБЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, с огромно нетърпение чакам да довършите Вашето изложение. Преди няколко месеца зададох подобен въпрос – за домашното насилие, на министър Цачева, защото въпросът е важен и считам, че всички трябва да обединим усилията си за борба срещу домашното насилие. По този начин, благодарение на нашите общи усилия и непримиримостта на обществото към всички проявени форми на домашното насилие, този проблем да бъде разрешен в близко бъдеще. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Иванова. Господин Министър, заповядайте – имате думата за дуплика и допълнение на отговора. МИНИСТЪР ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Благодаря, госпожо Председател. Благодаря, госпожо Иванова, за възможността. С оглед на Вашата реплика, бих искал да заявя следното: разчитам, че ще продължим работата по промяна на законодателството с оглед неговата адаптация и по-ефективно приложение към случаите на домашно насилие. Радвам се, че извървяхме първата стъпка – измененията в Наказателния кодекс. В момента сериозно е напреднала работната група в Министерството на правосъдието и по отношение на измененията в Закона за борба с домашното насилие. Смятам, че по този начин би могло да се завърши цялостният пакет от законодателни промени, които всъщност да осъществят адекватна законодателна рамка на основните принципи, които са установени за защита на пострадалите лица в така наречената Истанбулска конвенция. За да бъдете информирани и Вие, и Вашите избиратели, заявявам, че по реда, по който говорих по Националната програма, ще бъдат финансирани следните дейности: програми за предоставяне на помощ на лица, пострадали от домашно насилие, социално, психологическо и правно консултиране; специализирани програми за лица, извършители на домашно насилие – социално и психологическо консултиране; мониторинг на прилагането на Закона в петте апелативни съдебни района. Одобрени са 11 проектни предложения, които съответстват на тези цели, като договорите са с продължителност от шест месеца. Използвам случая и от тази трибуна да изразя благодарност на партньорите в работата на Министерството на правосъдието – Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“, Фондация „Х&Д Джендър Перспективи“, Сдружение „Център Динамика“ в партньорство със Сдружение „Център Отворена врата”, Фондация „Център Надя“ – клон Русе, Фондация „Асоциация Анимус“, Сдружение „Център – Мария“, Сдружение „Женско сдружение „Екатерина Каравелова“, Фондация „Позитивни умения на личността в и социума“ (ПУЛС), Асоциация „Деметра“, Фондация „Джендър алтернативи“, Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА – Пазарджик“, Фондация „SOS – семейства в риск“, Сдружение с нестопанска цел „Знание, успех, промяна“, Сдружение „Асоциация Ная“, Фондация „Български фонд за жените“, Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола“, Фондация „Български център за джендър изследвания“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Позволете ми да благодаря от Ваше име на господин Данил Кирилов – министър на правосъдието, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпросите към госпожа Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите. Тя ще отговори първо на въпрос от народния представител Александър Мацурев относно прием по Подмярка 7.2. Уважаеми господин Мацурев, заповядайте – имате думата. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, извън темата най-напред искам да Ви поздравя за избора Ви за министър на земеделието и храните и да Ви пожелая успех! Моят въпрос е относно прием на Подмярка 7.2. На територията на страната има 232 общини, които попадат в селски райони. През периода на прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. имаше няколко приема за кандидати за инвестиции на малка по мащаби инфраструктура. В тази връзка, моля да ми предоставите информация с колко кандидати има сключени договори или предстои такава Подмярка 7.2, и на каква стойност възлизат одобрените разходи по тях? Кои сектори и дейности се подпомагат основно през този програмен период за тези общини? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Мацурев. Уважаема госпожо Министър, заповядайте за отговор. МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мацурев, от стартирането на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. до настоящия момент по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са проведени три приема. През 2016 г. беше обявен първи прием за кандидати с бюджет след увеличението му от 439 млн. евро. След инцидента в село Хитрино и нанесените материални щети на техническата инфраструктура на неговата територия в края на 2016 г., беше обявен целеви прием за тази община с цел подпомагане възстановяването на засегнатата инфраструктура с бюджет на приема в размер на 10 млн. евро. През 2018 г. се реализира още един прием по седем процедури за кандидати с остатъчния бюджет по Подмярка 7.2 в размер на 10 млн. евро. Вследствие на текущите резултати от разглеждането на постъпилите проектни предложения по тези процедури, респективно излишъка и недостига на средства по всяка една от тях, Управителният орган предприе действия за увеличаване на средствата с цел финансиране на всички проектни предложения, за които е наличен частичен разполагаем бюджет. Предвиденото увеличение е в размер на допълнителни средства от над 11,3 млн. евро с цел финансиране на инвестициите в секторите „Улици“, „Детски градини“, „Общински училища“ и „Площи за широко обществено ползване“. Впоследствие на състоялите се приеми, към настоящия момент Държавен фонд „Земеделие“ има сключени договори с кандидати, както следва: По първи прием, включително и целевия прием за община Хитрино по Подмярка 7.2, са сключени 330 договора със стойност на субсидията общо 429 млн. евро. През 2018 г. беше отворен прием по седем процедури по Подмярка 7.2, като към момента е приключила обработката на проектни предложения по шест от процедурите и са сключени 234 договора с Държавен фонд „Земеделие“ със стойност на субсидията в размер на над 70 млн. евро. В очакване сме всеки момент да бъдат сключени и договори с останалите 42 одобрени за финансиране проектни предложения със стойност на субсидията в размер на 212,2 млн. евро. По състоялите се приеми до момента са одобрени за подпомагане дейности за изграждане, реконструкция или рехабилитация на улици и тротоари; общински пътища; водоснабдителни системи; социална инфраструктура; обекти, свързани с културния живот; образователна инфраструктура; спортна инфраструктура; енергийна ефективност на общинските сгради; изграждане на закрита спортна инфраструктура в общинските училища. Ще отговоря и на втората част на въпроса, за да представя данни по отношение на секторите и дейностите, които се подпомагат по Подмярка 7.2 и разпределението на бюджета между тях. Обобщената справка за одобрени проектни предложения по справка и дейности по Подмярка 7.2 са, както следва: за пътища има сключени 70 договора от общо одобрени разходи за 350 млн. 45 хил. 431 лв. Това на практика е мярката, която е с най голям бюджет. Следващата е за водопроводи с 50 сключени договори на общо одобрени разходи 249 млн. 88 хил. 388 лв.; за улици със 168 броя договори на обща стойност 224 млн. 135 хил. 614 лв.; училища с 53 договора на обща стойност 63 млн. 890 хил. 326 лв.; детски градини с 40 на брой договори за 39 млн. 297 хил. 520 лв.; инвестиции в културна инфраструктура с 65 сключени договора на обща стойност 20 млн. 762 хил. 966 лв.; специалният прием за община Хитрино е с 13 броя договори за 17 млн. 56 хил. 737 лв.; социални дейности с 7 броя договори за 19 млн. 29 хил. 942 лв.; спортни площадки със 100 броя договори на обща стойност 9 млн. 328 хил. 625 лв.; физкултурни салони и училища с 11 броя договори за 5 млн. 173 хил. 982 лв., и площи с обществено предназначение с 29 договора на обща стойност 19 млн. 757 хил. 73 лв., или общият брой сключени договори е 606. Както вече споменах, само по една процедура остават за сключване 42 договора – и това е за енергийната ефективност. Това, което бих могла да допълня, е, че съгласно анализа на прилагането на мярката към края на месец май по тази Подмярка 7.2, ще разполагаме вероятно с остатъчен бюджет от малко над 12 млн. евро. Ще бъде направен анализ за това къде да бъде прехвърлен този бюджет, в коя от процедурите, така че да бъдат удовлетворени възможно най-много бенефициенти и най-много граждани да се възползват от тези интервенции. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема министър Танева. Господин Мацурев? Няма нужда от реплика при толкова много информация. Най-вероятно няма да има и дуплика, госпожо Министър? Продължаваме със следващия въпрос, който е зададен отново от народния представител Александър Мацурев относно прием по Подмярка 7.6. Заповядайте, уважаеми господин Мацурев. (Председателите се сменят.) АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, въпросът ми е относно прием по Подмярка 7.6. В Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. имаше прием за инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата, където кандидати могат да бъдат местни поделения на вероизповеданията. В тази връзка моля да ми бъде предоставена информация за следните въпроси: с колко кандидати има сключени договори или предстои такава Подмярка 7.6, и на каква стойност възлизат одобрените разходи по тях? Очаква ли се нов прием на тази подмярка? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Мацурев. Заповядайте, госпожо Министър, имате думата. МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Мацурев, и тук малко статистика. От стартирането на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. до настоящия момент по Подмярка 7.6 „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ е проведен един прием през 2016 г. с кандидати местни поделения на вероизповеданията с бюджет след увеличението му в размер от близо 26 млн. евро. Вследствие на състоялия се прием, към настоящия момент Държавен фонд „Земеделие“ има сключени 89 договора с кандидати местните поделения на вероизповеданията със стойност на субсидията за близо 25,8 млн. евро. През настоящата 2019 г. в периода месец юни – август по предварителния индикативен график е предвиден период на прием на проектни предложения по Подмярка 7.6 с бюджет по процедурата в размер малко над 14 млн. евро, с което и остатъкът от определения бюджет по подмярката за периода 2014 – 2020 г. Към настоящия момент Управляващият орган на Програмата има разработен Проект за насоки за кандидатстване, както и готовност за предстоящия прием. Мога да кажа, че по тези 89 сключени договори вече е изплатена и субсидия на бенефициентите в размер на 21 млн. 960 хил. 465 лв. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Министър. Ще имате ли реплика, господин Мацурев? Заповядайте. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, искам да Ви благодаря за предоставената информация и направеното изложение от Вас. Наистина тази информация както за мен, така и за моите колеги, е изключително важна, защото става въпрос за толкова много европейска солидарност и подпомагане на тези български общини, които могат да се възползват. В тази връзка Ви благодаря и Ви пожелавам успех и занапред. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Мацурев. Благодаря Ви, госпожо Танева. Това бяха въпросите към Вас в рамките на днешния парламентарен контрол. Благодаря Ви за участието. Продължаваме с въпроси към министъра на околната среда и водите господин Нено Димов. Той ще отговори първо на въпрос от народния представител Даниела Добрева Димитрова относно изпълнението на Проект за реконструкция на пречиствателната станция в град Тервел. Заповядайте, госпожо Димитрова. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, моят въпрос към Вас е относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в град Тервел. Уважаеми господин Министър, през юли 2016 г. бе подписан договор за изпълнение на един от важните проекти за община Тервел, а именно „Реконструкция на пречиствателната станция за отпадните води в град Тервел“. Съоръжението бе изградено в рамките на Втора фаза от Проекта за воден цикъл на Добруджанския град. Този проект е от така наречените фазирани проекти. През периода 2007 – 2013 г. бе изпълнена линейната инфраструктура – канализация и водопровод, а през периода 2014 – 2020 г. бе завършена пречиствателната станция. При реализацията му имаше забавяне, причинено от изпълнителя. В тази връзка въпросът ми към Вас е: приключи ли изпълнението на проекта? Как се отрази забавянето, причинено от изпълнителя? Какви са показателите на пречистената вода? Кой ще стопанисва новото съоръжение? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Господин Министър, заповядайте да отговорите на въпроса – имате думата. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димитрова, изпълнението на Проекта – „Втора фаза на Проект „Разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води, реконструкции, доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел“ приключи на 1 март 2019 г. Процедирано е и окончателното искане за плащане от Управляващия орган по Оперативна програма „Околна среда“. Пречиствателната станция за отпадни води – град Тервел, и реконструираната ВиК мрежа са въведени в експлоатация с разрешение за ползване от 9 ноември 2018 г., а обектът „Разширение и реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води град Тервел“ – с разрешение за ползване от 29 ноември 2018 г. Всъщност второто разрешение е за обект „Реконструкция на съществуващи канализационни участъци – град Тервел“. Забавянето от изпълнителя на обекта „Разширение и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадни води – Тервел“ доведе до фазирането му в програмния период 2014 – 2020 г. на Оперативна програма „Околна среда“. По този начин беше компенсирано и преодоляно забавянето по отношение на предлаганите по-качествени водни услуги за населението на община Тервел, както се откриха и възможности за нови инвестиции на територията на града и повишено качество на живот на населението. Показателите на пречистената вода отговарят на заложените в разрешението за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни и повърхностни води от 4 юли 2018 г. индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустването. Показателите са отчетени при спазване на изискванията за взимане на проби от водата на входа и изхода на пречиствателната станция и се изпитват в акредитирана лаборатория на Районна инспекция – Варна, съгласно Директива 91271. Пречиствателната станция ще бъде предадена за експлоатация на ВиК – Добрич, оператор на територията на област Добрич. По информация на бенефициента в процес на предаване са активите, изградени в резултат на изпълнението на Проекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър. Ще има ли реплика? Давате ми знак, че няма да има такава. Преминаваме към следващия Ви въпрос, госпожо Димитрова. Въпросът на народния представител Даниела Димитрова е относно екологичното състояние на защитените местности Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро. Заповядайте да развиете въпроса. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА (ГЕРБ): Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е относно екологичното състояние на защитените местности Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро. Уважаеми господин Министър, във връзка с опасното повишаване на нивото на водите в защитената местност Шабленско езеро през месец февруари тази година бяха изпуснати езерни води в Черно море. Това наложи проверка от страна на компетентните органи, в това число на Министерството на околната среда и водите, и на 20 март Вие лично посетихте района. Констатирахте и опожаряване на растителност в част от защитената зона. Като народен представител от региона съм запозната със спецификите на местността и подобна тема лесно би създала почва за спекулация и тревога сред местното население. Поради тази причина бих искала да ни предоставите повече информация по следните въпроси: по какъв ред се извърши и какви причини наложиха изпускането на езерните води; съществува ли опасност за живота и здравето на хората поради повишеното ниво на водите в Шабленското езеро; отговарят ли предприетите мерки с допустимите съгласно плана за управление на защитената местност; какви мерки предвиждате за трайно подобряване на екологичното състояние на защитените местности Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Заповядайте, господин Министър. Имате думата, уважаеми господин Министър, за отговор. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Димитрова, намаленият водообмен и неизползването на езерните води за напояване води до намаляване на кислорода, съответно до повишаване смъртността на ракообразните и рибите. С изпускане на водите в Черно море се създават по-добри условия за биологичното разнообразие и по конкретно рибните ресурси. Поради липсата на съоръжения за подобряване на водообмена и регулиране на нивото на езерните води към настоящия момент при аварийни ситуации единственият начин за осъществяване на тази дейност е с отваряне на езерото и естествен отток на водата през пясъчната ивица между езерото и морето. Заложихме специфични мерки за опазване и възстановяване на екологичното състояние на влажните зони в Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България за периода 2013 – 2022 г., както и в плановете за управление на защитените територии. Изпълнението на тези приоритетни мерки се финансира чрез процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014 – 2020 г., с бенефициент Районна инспекция в град Варна на обща стойност от близо 5 млн. лв. за Шабленското и Дуранкулашкото езеро, обявена на 30 май тази година. Конкретно по случая: повишаването на водните нива на езерото на територията на защитената местност Шабленско езеро през последните години води до наводняване на сграден фонд, помпени станции, пътища и земеделски земи, попадащи в границите им. Подобен проблем е регистриран и тази година. В община Шабла е получен сигнал от управителя на Резиденция „Шабла“ за опасно повишаване на нивото на езерните води в Шабленското езеро, при което са засегнати сгради и се създава опасност за посетителите им. С писмо до Районната инспекция – Варна, община Шабла е поискала съгласуване по реда на § 7 от Закона за защитените територии за аварийно изпускане на езерните води от Шабленското езеро. При проверка на място от охраната на защитената територия към РИОС – Варна, е констатирано, че приземните етажи на част от сградите са наводнени. Нивото на водата в тях достига от 30 до 40 см, което е предпоставка за тяхното разрушаване. С цел недопускане на потенциална опасност за живота и здравето на посетителите, както и с оглед предотвратяване на унищожаването и повреждането на общественото имущество е съгласувано аварийно изпускане на езерните води от Шабленско езеро в периода 11 февруари – 15 март 2019 г. с помощта на специализирана техника в най-северната част. Подобряването на водообмена и регулирането на нивото на езерните води при аварийни ситуации в защитената територия е допустима дейност, която не е в противоречие с режима, определен със Закона за защитените територии и плана за управление. Дейностите по регулиране на нивото на езерото са започнали на 15 февруари 2019 г., като оттокът е с дълбочина 1 м и широчина около 1 м. При извършване на контролна проверка от служители на РИОС – Варна, на 24 февруари 2019 г. е констатирано, че вследствие на естественото оттичане на водата се е оформил канал в пясъчната ивица с ширина около 10 – 15 м и нивото на водата се е отдръпнало на около 10 м от брега на езерото. Към днешна дата езерото е възстановило своя пълен обем, възстановен е хидроложкият режим на естественото състояние на водните площи на езерото, с което е осигурено пълноценното функциониране и използване на влажните зони от представителите на орнитофауната и ихтиофауната. С писмо Институтът по рибарство и аквакултури в Пловдив е информирал РИОС – Варна, че периодът за изпускане на водите от езерото, през който ще се окаже най-малък негативен ефект върху ихтиофауната, е през месеците ноември – февруари, след което водното огледало може да се възстанови и залее местата за мръстене на рибите и развитието на естествената хранителна база. С извършено заснемане с JPS устройство на 21 март 2019 г. е установено несъответствие в местоположението на аварийното изпускане от Шабленското езеро, съгласувано от страна на Районната инспекция, и действията, изпълнени от местната власт. За неизпълнение на даденото предписание от РИОС – Варна, на кмета на община Шабла е съставен акт за установено административно нарушение по Закона за опазване на околната среда и е издадено наказателно постановление. Може би само в допълнение да кажа, че има и заведено дело в прокуратурата, което не е образувано поради липса на основания по Наказателния кодекс. Това е в общи линии информацията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Заповядайте за реплика или отношение към отговора. Заповядайте, госпожо Димитрова. ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА (ГЕРБ): Господин Министър, въпросите бяха важни за всички жители на областта, която представлявам, и искрено Ви благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Репликата вероятно не изисква дуплика. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Александър Мацурев и се отнася до Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци. Заповядайте, господин Мацурев. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е относно Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци. В края на миналата година Министерството на околната среда и водите подписа договор по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци в общините Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Проектът е от изключителна важност за региона и в тази връзка въпросът ми към Вас е: какви цели по политиката за управление на отпадъците в страната очаквате да се постигнат с реализацията на Проекта и какъв е неговия обхват? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Мацурев. Господин Министър, заповядайте, имате думата за отговор на въпроса на народния представител Александър Мацурев. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Мацурев, на 17 декември 2018 г. е подписан договор за безвъзмездна финансова помощ за „Проектиране и изпълнение на анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци“ за регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград с бенефициент Община Благоевград. Общият размер на инвестицията е на стойност 36,4 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ е в размер на 3,1 млн. лв. Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца. Мащабният проект предвижда да се проектира и изгради анаеробна инсталация за разделно събиране на биоразградими отпадъци, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево, като за целта е създадена Регионална система за управление на отпадъците – Благоевград. Местоположението на площадката, на която е предвидено да се изгради инсталацията, се намира в местността Целините в землището на село Българчево, област Благоевград с площ близо 60 декара. Проектът е в подкрепа на държавната политика за управление на отпадъците, която се фокусира върху интегрирането на нови устойчиви от екологична и икономическа гледна точка методи, където от биологичните отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори за рециклиране, за да се превърне в енергия, в суровини за индустрията, в тор за растенията и в изградените депа да се депонира минималното количество отпадък. Инсталацията за анаеробно третиране на разделно събираните биоразградими отпадъци осигурява допълнителен капацитет за рециклиране и оползотворяване на отпадъците, поради което има значителен принос към постигане на целите за редуциране количествата на рециклируеми и биоразградими отпадъци. Предвиденият общ капацитет на инсталацията към 2021 г. – това е годината, в която се очаква да бъде пусната в експлоатация, е 15 819 т годишно и ще обслужва генерираните отпадъци от общо 100 000 души население. Изграждането на анаеробната инсталация ще допринесе за по високото ниво на управление на отпадъците в общините от Регионалната система за управление на отпадъците – Благоевград, съгласно йерархията при управлението им, заложена в действащото законодателство: намаляването на количеството на депонираните отпадъци чрез изграждането ѝ, както и насърчаването на тяхното рециклиране и оползотворяване; организиране на разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на биоразградимите отпадъци; обработване и третиране на биоразградими отпадъци по безопасен за околната среда начин; изпълнение на постигане на националните цели, заложени в действащото законодателство, както и въвличане на широки кръгове от обществото при разделното събиране и управлението на отпадъците изобщо. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър. Ще има ли реплика? Заповядайте, господин Мацурев. АЛЕКСАНДЪР МАЦУРЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, аз искам най-напред да Ви благодаря за изчерпателния отговор. Този проект наистина е изключително важен за региона и за тези общини. Сигурен съм, че отговорът, който дадохте, ще бъде доста полезен за населението, за тяхна информация, за което Ви благодаря отново. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Господин Министър? Няма да допълните отговора. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Петър Христов Петров. Въпросът е относно започнало опасно източване на язовир „Жребчево“. Уважаеми господин Петров, заповядайте да развиете въпроса. ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председателстващ. Моят въпрос беше предизвикан от факта, че ме сезираха избиратели от моя избирателен район – 21. Сливенски район, за издадена повторна заповед от Министерството на околната среда и водите за започване на захранване на ВЕЦ-ове под язовир „Жребчево“ с вода – нещо, което беше прекратено след намесата на заместник-председателя на Комисията по земеделието и храните господин Йордан Апостолов и моя милост. С този въпрос повдигаме една важна тема за България, а тя е, че годишно от баланса на водите в страната се губят, по справката, която направих за 2017 г., близо 1 млрд. куб. м вода. Те се губят по най различни криминални начини, като случая в „Жребчево“, който аз предполагам, че също е такъв. Въпросът ми към господин Ненов е: осъществява ли Министерството координация и контрол, заедно с Министерството на земеделието и храните и Министерството на енергетиката, там, където това е нужно, върху нивото и състоянието на стратегически важните за природната среда и икономика вътрешни водни басейни и в частност върху язовир „Жребчево“? Какви мерки ще предприеме Министерството за опазване на околната среда и водите за аварийно спиране на източването на язовир „Жребчево“ по посока на водни централи и за постепенното му напълване с вода до началото на поливния сезон? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Петров. Уважаеми господин Министър, заповядайте – имате думата за отговор. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Петров! Съгласно разпоредбите на Закона за водите, управлението и разпределението на водите от комплексните и значими язовири по Приложение № 1 се извършва въз основа на утвърждавани от министъра на околната среда и водите месечни графици за използване на водите от тези язовири в съответствие с придобити права по издадени разрешителни. Координацията между ведомствата, имащи отношение към използването и стопанисването на язовирите, а именно Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, се осъществява ежедневно чрез предоставяне на сведения за баланса на приход-разход и наличните обеми в тези язовири, както и предоставяне на заявки за необходимите водни обеми, които са необходими за използване през следващия месец. При разпределяне на обемите в месечните графици се спазват приоритетите, разписани в Закона за водите, а именно – започвам от най-високия надолу – питейно-битови цели, земеделски цели, други, включително промишлени цели, и хидроенергетика. За изпълнението на месечните графици, както и за поставените в тях условия, се извършва ежемесечен контрол. При констатирани нарушения компетентният орган, а именно Басейнова дирекция, съставя актове и наказателни постановления. От началото на 2019 г. досега са съставени четири акта за установяване на административни нарушения и са издадени осем наказателни постановления за нарушения, извършени през 2018 г., за язовирите „Белмекен“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“ и „Въча“. Във връзка с констатираните проблеми при разпределението на водите от язовир „Жребчево“ между водоползвателите и защита правата на всеки титуляр на разрешително МОСВ предприе следните действия: изменение на разрешителното за напояване, като лимитът на годишните ползвани води е намален от 152 млн. куб. м на 120 млн. куб. м поради редуциране на реално напояваните площи; възложено е разработване на управленски криви и правила за разпределение на водите от язовир „Жребчево“ между отделните водоползватели – напояване, електропроизводство, екология. Очакванията ни са, че до три месеца ще бъде завършено, с което ще се въведе новият метод за управление, основан на актуални данни. Съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури са предприети действия по определяне на защитно ниво на аквакултури, които да гарантират минимално допустимата дълбочина, заета от мрежовите клетки, тоест отцедките. Тези защитни нива за всеки отделен воден обект се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури в съответствие с разпоредбите на Закона за рибарство и аквакултурите. В оперативен порядък. През втората половина на месец април, предвид прогноза на Националния институт за метеорология и хидрология за очаквани интензивни валежи в периода 13 – 15 април и с цел поддържане нивото на язовир „Жребчево“ без значителни амплитуди за осигуряване до 31 май на благоприятни условия през размножителния период на рибите, е разрешено производството на електрическа енергия. През месец май в графика е поставено условие нивото на язовира да се поддържа без значителни амплитуди, като разрешените води за електропроизводство да се използват и преработват равномерно при обем на язовира над 175 млн. куб. м. От 14 май 2019 г. е преустановено водоподаването за електроенергия от язовира, тъй като обемът е понижен под тези 175 млн. куб. м. С изменение на графика от 20 май са редуцирани водите за напояване за оставащия период от месеца, поради факта че заявените такива не са използвани до втората десетдневка на месец май. През месец юни, с цел гарантиране напоителния сезон за 2019 г., в графика не се предвижда използването на води за електропроизводство. Предвид че към 29 май 2019 г. личният обем на язовир „Жребчево“ е 175,8 млн. куб. м, считаме, че напояването през 2019 г. е гарантирано. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър. Господин Петров, имате възможност за реплика и отношение към изслушания отговор. Заповядайте. ПЕТЪР ПЕТРОВ (ОП): Благодаря, господин Председател. Благодаря за отговора, господин Министър. Виждам доста голяма загриженост от Ваша страна за обектите, които са със стратегическо значение. Искам да кажа, че в значителна степен според мен се касае за криминално източване на язовирите. Напояването, за което говорим, наистина е важно, но то в никакъв случай не означава, че ще напълни язовирите, като съкратим обемите вода, която ще използват в напоителните системи. Искам да подчертая също така, че в производството на риба България е на последно място в Европейския съюз. Това източване и неравномерно поддържане на нивото на язовирите довежда до опасения от инвеститорите и те не правят съответните инвестиции. Както знаете, Програмата за риба и морско дело е изпълнена на ниво 6 – 7%, сега малко се повиши. Това води до големи икономически загуби и моите разговори с хората, които се занимават с производството на риба, са, че те не влагат пари, защото имат страх от стабилността на бизнеса си след това и големите загуби, които ще реализират. Искам да обърна внимание на това, че бях сезиран от Въдичарския съюз на спортния риболов, които също са обезпокоени от нивата на язовирите – тези 175 млн. куб. м в „Жребчево“ например са 40% от обема. Бих се задоволил, ако Министерството наистина направи това и в рамките на три месеца вземе спешни мерки за прекратяване източването на язовира да се появят едни здрави, непоклатими нива, нивомери, водата да не пада под тях – това би успокоило всички хора. Благодаря за отговора, благодаря и за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Петров. Ще допълните ли отговора си, господин Министър? Заповядайте, слушаме Вашата дуплика. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, Вие сте напълно прав. Министерството на околната среда и водите се опитва да намери баланс между всички, които са заинтересовани, защото, когато говорим за инвеститори, трябва да знаем, че има повече от един вид инвеститори. Но всъщност всеки от тези язовири има предназначение. Тук говорим, на първо място, за напояването. Затова наблегнах, че основно трябва да гарантираме сезона за напояване през 2019 г. Само за Ваша информация – в 10 часа днес в Министерството на околната среда и водите започна среща именно по този въпрос с всички отговорни институции и всички заинтересовани от язовир „Жребчево“ – и рибопроизводителите, и земеделците, които участват, по точно „Напоителни системи“, и производителите на енергия – за да се търси именно онзи баланс, от който може да се намери равновесието между различните нужди. Пак казвам, с фокус върху това през 2019 г. да бъде гарантирано напояването. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос към министър Нено Димов е от народните представители Борислав Иванов Борисов и Станислав Стоянов Иванов относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт. Заповядайте, господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Нашият въпрос е относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт. Уважаеми господин Министър, в тази връзка искам да попитам: след като обявихте качеството на въздуха като Ваш приоритет за този мандат, това е и тема, която засяга всички български граждани, затова и политиката по управление на този сектор следва да е приоритетна, планирана и последователна, във Вашите участия на парламентарен контрол, включително и изслушване в Народното събрание, ни информирахте за напредъка по изпълнението на политиките и мерките за подобряване качеството на въздуха в страната. Мога да отбележа, че Министерството на околната среда и водите показа силна воля и постига много добри резултати за това да дишаме чист въздух. Много е важно обаче работата в тази посока да продължи със същите темпове и всеки наличен ресурс да бъде оползотворяван в полза на хората. През изминалата година седем общини получиха целия предвиден ресурс от 110 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“ за мерки, свързани с битовото отопление. Тогава поехте ангажимент да търсите допълнителен ресурс за подпомагане на българските общини. Какви са към днешна дата средствата, които успяхте да привлечете в тази посока? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов. Заповядайте, уважаеми господин Министър – имате думата за отговор. МИНИСТЪР НЕНО ДИМОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа Иванов и Борисов! В ход е процедура, мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух по Приоритетна ос 5 – „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма 2014 – 2020 г. на стойност 111 млн. лв. Допустимите кандидати са общини с нарушено качество на атмосферния въздух – Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община. Процедурата има за цел намаляване на нормените нива на фини прахови частици от битовото отопление. Същевременно реализацията на проектите ще допринесе за изпълнение на ангажиментите на страната във връзка с осъдителното решение на Съда на Европейския съюз за намаляване нормите на съдържание на фини прахови частици в атмосферния въздух. Към настоящия момент са сключени договори с общините Монтана, Столична и Бургас на обща стойност 68 млн. лв. В оценка са проектните предложения на общините Димитровград, Смолян и Пловдив. Очаква се община Видин също да предаде своето проектно предложение в срок, който всъщност изтича днес. В продължение на своите усилия през настоящата година Министерството на околната среда и водите води активно търсене на нови възможности за постигане на заложените цели по посока подобряване качеството на въздуха. В тази връзка е в ход подготовката на нова процедура, адресираща транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух. Процедурата цели опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи обществения транспорт, замяната на остарелите и амортизирани превозни средства с нови, отговарящи на нормативните стандарти за вредни емисии. В рамките на процедурата ще се подпомогне закупуването и доставката на нови съвременни електрически транспортни средства за общинския транспорт, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значително спестяване на енергия. Като допустими дейности са заложени закупуването и доставката на електрически автобуси, тролейбуси и трамваи, както и станции за зареждане. Допустимите бенефициенти по процедурата са общини с нарушено качество на атмосферния въздух в партньорство с общински предприятия или дружества, които предоставят услуга по обществен превоз на пътници на територията на съответната община – в случая това са: Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община, Хасково и Шумен. Индикативната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 390 млн. лв. В допълнение, отчитайки значимостта на проблема по отношение на наднорменото замърсяване с фини прахови частици от битовото отопление и необходимостта от неговото адресиране, е заложено повторно обявяване на процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Индикативната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 80 млн. лв. Насочена е към допълнителен брой общини с нарушено качество на атмосферния въздух. Предприемането на действия по обявяването на процедурата следва да се извърши след получаване на първите предварителни резултати от пилотните процедури, което ще позволи да се гарантира постигане на максимален ефект от прилагането на мерките от тези нужди, от нуждаещите се в този сектор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър, за участието в днешния парламентарен контрол. Някой от вносителите ще вземе ли отношение? Господин Иванов? Не. Това беше и последният въпрос от днешната работна програма. С това изчерпихме и седмичната програма за работа на парламента. Следващото редовно заседание на парламента е на 5 юни 2019 г., сряда, от 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.) (Закрито в 10,59 ч.) Заместник-председатели: Емил Христов Явор Нотев Нигяр Джафер Секретари: Николай Александров Слави Нецов